آخرین شماره


شماره 1 سال 12
زمستان 1394
دانلود فایل

1 - عدم تطابق الگوي تحقيقات قراردادي با مأموريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري در توسعه فناوري ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.001)
( رضا بندريان )
2 - مقایسه دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه هوشمندی‌ کسب‌وکار و مدیریت دانش ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.002)
( حسن رنگريز - نسيم افشاري )
3 - شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد) ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.003)
( مجتبی قلی پور - محمدعلی وحدت زاد - محمدصالح اولیاء - حسن خادمی زارع )
4 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.005)
( مهديه تاري - محمود مرادی - مصطفی ابراهیم پور ازبری )
5 - توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به‌منظور آموزش و توانمندسازی سازمانی ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.006)
( پیمان اخوان - علي شهابي‌پور )
6 - تحلیل کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه در فناوري نسل‏های نوین در صنعت ارتباطات دیجیتال ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.007)
( شارا آقاجانيان )
7 - بکارگيري مديريت راهبردي پروژه به‌عنوان یک رويکرد نوين مديريت پروژه ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.008)
( الهام سلطاني - تیمور مرجانی )
8 - شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.01.004)
( حجت حسني سعادت - حميد عرفانيان خانزاده - غلامرضا ملک زاده )