آخرین شماره


شماره 3 سال 12
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - طراحي مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي در ايران ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.001)
( امير مانيان - مريم خداداد برمي - ايوب محمديان )
2 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.002)
( رویا حجازی نیا )
3 - بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.003)
( سهراب آقازاده - کاميار غفوريان - عاطيه صفردوست - مهدي اوجاني - محمد نقی زاده )
4 - شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.004)
( مرتضي جبله - سجاد رنجکش - محمدرضا قياسي - حسينعلي حسن‌پور )
5 - یکپارچه‌سازی مشتریان در مقدمات نوآوری (FEI) به کمک رویکرد نوآوری باز: تولید و انتخاب ایده‌های نوآورانه محصول ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.005)
( علی اصغر ملایی - بابک شيرازي - جواد سلطان‌زاده )
6 - شاخص‌های توانمندی تحقيق و توسعه در كشورهاي BRICS (‌برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي‌جنوبي) ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.006)
( سينا لاله )
7 - ارائه یک چارچوب مفهومی به‌منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.007)
( اسماعيل ملک اخلاق - زهرا تاخيره - آرمان پورعيسي )
8 - لباس‌های هوشمند؛ از حل مسأله تا تولید دانش ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.008)
( مرتضي پورمحمدي - اعظم نعمتي )