آخرین شماره


شماره 4 سال 12
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.001)
( محمد مهدی ذوالفقارزاده - مهدي هاجري - حسين افتخاري )
2 - نوآوري در خدمات (مفاهيم، ویژگی‌ها، رويکردها، دیدگاه‌ها و سیاست‌ها) ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.002)
( مصطفی صفدری رنجبر - سید سروش قاضی نوری - غلامرضا توکلی )
3 - بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.003)
( الهام امینی - محمد بنی اسدی - مهرداد حاتمی - حسین وحیدی )
4 - ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.004)
( میثم جعفری اسکندری - لیلا علي‌بيگي )
5 - قرارداد حفظ محرمانگي: راهکاري مطمئن براي جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه دارندگان اموال فکري ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.005)
( مصطفی بختیاروند - اکرم آقامحمدی )
6 - اولویت‌بندی فناوری‌های شبکه هوشمند توزیع برق با رویکرد شاخص‌های جذابیت (مطالعه موردی شرکت توزیع برق مازندران) ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.006)
( مارال محقق - بابک شيرازي )
7 - اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس) ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.007)
( عباس خمسه - محمدحسن ناصرملي - علی رمضانی )
8 - چشم‌انداز آينده نقش شبکه‌سازي در افزايش مزيت رقابتي از طريق نوآوري باز در کسب و کارهاي کوچک و متوسط ( DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.008)
( عاطفه ذوالفقاری - حسام زند حسامی )