آخرین شماره


شماره 1 سال 13
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.001)
( حسين رحمان سرشت - محسن ذبيحي جامخانه )
2 - طبقه بندي مشتريان خدمات اينترنتي با استفاده از الگوريتم داده كاوي ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.002)
( فريد نوروزي - حامد كاظمي پور )
3 - ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.003)
( مجتبي ناهيد - علی داوری - فيروزه ساجدنيا )
4 - تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.004)
( اسماعيل جهانبخش - نسرین آبشاهی )
5 - تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تاکید بر انتخاب فناوری سبز (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.005)
( حمید عزیزمحمدلو - سپیده محمدنژاد مدردی )
6 - شناسائی روش های مناسب برای بلوک جریان های درآمدی در کسب و کارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت کاغذ دیواری آرمانی (صنعت کاغذدیواری)) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.006)
( صديقه بهرامي کميل - علی عبدالهی )
7 - شناسايي و اولويت‌‌بندي شايستگي‌هاي مديران واحدهاي تحقيق و توسعه فناوري ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.007)
( پیمان مهدیلو ترکمانی - مصطفی صفدری رنجبر - اصغر مشبکي اصفهانی - امیرعباس شجاعی )
8 - عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.01.008)
( سيدامير آقايي ابرندآبادي - سيدحسين حسيني - محمد سعید سیف - نويد محمدي )