آخرین شماره


شماره 2 سال 13
بهار 1396
دانلود فایل

1 - طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.001)
( الناز سیاوشی - نجمه جوریان - یهناز سیاوشی )
2 - شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.002)
( سعيد شوال‌پور - صادق حسين‌زاده ملکي - مهدي غفوري‌فرد - ميرسامان پيشوايي )
3 - شناسایی و رتبه‌ بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.003)
( ناصر صفایی - فرشته طالقانی نیا - احمد کیامنش )
4 - تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.004)
( یاسر قاسمی نژاد )
5 - شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.005)
( ابراهیم جمالی - مهناز برخورداری احمدی )
6 - بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.006)
( عباس خمسه - شهره قنبریها - فریدون اوحدی )
7 - شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک موثر در موفقیت بنگاه های کوچک و زود بازده شهر صنعتی کاوه بارویکرد کارت امتیازی متوازن از دیدگاه مدیران ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.007)
( حسین غفاری - ابراهیم علی رازینی )
8 - بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.02.008)
( شایان جلالت - محمود مرادی - محسن اکبری )