آخرین شماره


شماره 4 سال 13
پاییز 1396
دانلود فایل

1 - تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.001)
( زینب اسفندیاری - محمدجواد نائیجی )
2 - کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.002)
( مصباح الهدی باقری - خلیل نوروزی - مهدی محمدی - جواد آزادی احمدآبادی )
3 - مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.003)
( محمد آزادنيا - شمس السادات زاهدي - عبدالرضا مجدالدين - محمد رضا پورعابدي )
4 - بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.004)
( محمد مهدی مردانشاهی )
5 - ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا) ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.005)
( عباس خمسه - سعیده براتی )
6 - بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.006)
( محسن اکبری - مصطفی ابراهیم پور ازبری - میثم مسعودی فر - صدیقه خیری )
7 - ارائه یک دیدگاه شناخت شناسی به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.007)
( سينا لاله - احسانه نظری )
8 - بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی ( DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.008)
( حسین عباسی اسفنجانی - ام البنین اسدی قربانی )