جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395071412843564 طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور
الناز سیاوشی
یهناز سیاوشی
نجمه جوریان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)