جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397052518233163895 بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان
مریم زینی
منیره دیزجی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)