جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980614191944 طراحی مدل الگوی مناسب همکاری جهت رابطه میان دو سازمان همکار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر مبنای مدل BOCR
مرتضی عباسی
محمدحسین کریمی گوارشکی
فاطمه صابریان
سیمین محبی آشتیانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)