جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13921101112371639 الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت؛ مطالعه موردی یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی
حسینعلی حسن پور
مهدی مغان
جهانبخش ممبینی
سهیل امامیان
یوسف نعیمائی عالی
2 1393052892791736 بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
سید محمد میرکمالی
هادی مصدق
زینب ایزدیان
3 139303161949341655 طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ايران به روش دلفي فازي
سعیده شکوهی
4 139608041342228728 ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين
پروانه سموئی
حمیدرضا دزفولیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)