جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13930525134621714 ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل
مصطفی مبلغی
احسان دهقانی
2 13930528939401739 شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
جهانگیر یدالهی فارسی
زهرا امینی
3 13930528167501763 عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک
سید رضا سلامی
فرهاد شاه میری
4 13930608161471825 انتقال فناوري از طريق مکانيسم توسعه پاک
امیر عباس صدیقی
سید قاسم نوری نجفی
5 13930615129121855 تحلیلی بر نقش سازمان‌هاي ملي انتقال فناوري
رضا قادری
6 13930615144581872 نقش دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي در توسعه محلي نوآوري
علیرضا آیت الهی
پروفسور فردریک بوگرن
7 1393061812031886 فن بازار، جايگاه و كاركرد آن در نظام صنعتي و فناورانه
سعید صمدی
امین کلاهدوز
سید رضا حسینی
8 1393061814541898 هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت
هنری ایکوویتز
فیروزه اسبقی خانقاه
9 139303161949341655 طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ايران به روش دلفي فازي
سعیده شکوهی
10 139308011247391926 تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای
جواد پورکریمی
امین پژوهش جهرمی
11 1396080343998705 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
محمد باقری پبدنی
سید محمدرضا داودی
12 139607231138388530 نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران
محمد حسن فطرس
نرگس احمدوند
13 13951214151575208 ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری
مژگان مرعشی
ندا عبدالوند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 13 ( از 13 رکورد)