جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13930525134621714 ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل
مصطفی مبلغی
احسان دهقانی
2 13930528939401739 شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
جهانگیر یدالهی فارسی
زهرا امینی
3 13930528167501763 عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک
سید رضا سلامی
فرهاد شاه میری
4 13930608161471825 انتقال فناوري از طريق مکانيسم توسعه پاک
امیر عباس صدیقی
سید قاسم نوری نجفی
5 13930615129121855 تحلیلی بر نقش سازمان‌هاي ملي انتقال فناوري
رضا قادری
6 13930615144581872 نقش دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي در توسعه محلي نوآوري
علیرضا آیت الهی
پروفسور فردریک بوگرن
7 1393061812031886 فن بازار، جايگاه و كاركرد آن در نظام صنعتي و فناورانه
سعید صمدی
امین کلاهدوز
سید رضا حسینی
8 1393061814541898 هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت
هنری ایکوویتز
فیروزه اسبقی خانقاه
9 139303161949341655 طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ايران به روش دلفي فازي
سعیده شکوهی
10 139308011247391926 تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای
جواد پورکریمی
امین پژوهش جهرمی
11 1396080343998705 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
محمد باقری پبدنی
سید محمدرضا داودی
12 139607231138388530 نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران
محمد حسن فطرس
نرگس احمدوند
13 13951214151575208 ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری
مژگان مرعشی
ندا عبدالوند
14 13960708021208285 یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه
جهانشاه چرختاب مقدم
مهدی مهرگان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 14 ( از 14 رکورد)