جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950921114484162 بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)
شهره قنبریها
فریدون اوحدی
عباس خمسه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)