جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139305271432491733 نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای در حال توسعه
کمر الدین بدری ویج
ندا گرشاسبی نیا
2 13930528952581742 ظهور و تکامل نظام حقوق مالکیت صنعتی ژاپن
پریسا ریاحی
3 139306151417421863 بررسی ضرورت توسعه فناوری نانو و چالش های مدیریتی آن در ایران
رضا انصاري
علی فرقانی
4 139507181026313596 بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری
سهراب آقازاده
کاميار غفوريان
مهدي اوجاني
محمد نقی زاده
عاطيه صفردوست
5 13980208178988 مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
الهه بذرافشان
مهدی گودرزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)