جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970910165920 طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش‌های علمی
حسنعلی آقاجانی
میثم شیرخدایی
امیرمنصور طهرانچیان
محمدمهدی احمدیان دیوکتی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)