جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139301291148351652 مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري
محمدرضا عطارپور
سید حبیب الله طباطبائیان
2 13930528939401739 شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
جهانگیر یدالهی فارسی
زهرا امینی
3 13930529913371766 تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری
محمود شیخ زین الدین
لیلا خدابنده
حمید مهدوی
4 139305271420481730 کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان در انتخاب راهبردهای اکتساب فناوری
مهرداد شفیعی
5 13930601944191792 ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران
محمدرضا عباسی
منوچهر مکی
6 139305271414481722 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی
آرمان بهاری
نورمحمد یعقوبی
سید حسن علم اهدایی
بهنوش مودی
7 139305291553251788 رويكردي تحليلي به چيستي و چرايي سازمانهاي پژوهش و فناوري مستقل
8 13930527143561721 پیاده سازی جدول SWOT برای پارک های علم و فناوری و تعیین بهترین استراتژِی جهت نیل به اهداف با استفاده از ANP فازی
انسیه نیشابوری جامی
مهدی یوسفی نژاد عطاری
9 139306031444251805 مديريت دارايي‌هاي فکری: مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت
سید کامران باقری
ساسان صدرایی
10 139305271418511729 شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان
سید رضا سلامی
بهنوش مودی
مهرداد شفیعی
11 139306051439571820 اصول و مباني مديريت دانش
مصطفی تقوی
حمید شفیع زاده
12 13930608161471825 انتقال فناوري از طريق مکانيسم توسعه پاک
امیر عباس صدیقی
سید قاسم نوری نجفی
13 13930609115511838 خودمختاري فناوری، يا انفعال در برابر رويکرد فناورانه
مصطفی تقوی
یاسر خوشنویس
14 139305251349101719 ساز و كارهای بهره برداری از فناوري در حوزه زیست فناوری
جهانگیر یدالهی فارسی
زهرا کلاتهایی
15 139301251252301649 نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت
مصطفی صفدری رنجبر
منوچهر منطقی
غلامرضا توکلی
ابتداقبلی123456بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 85 رکورد)