جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139305271156231720 ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب
بهرام صلواتی سرچشمه
ايمان محمدیان خراسانی
معصومه مداح
وحید ضرابی
2 1396061391427893 بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان)
محمد مهدی مردانشاهی
3 1396100822364019962 رشد فناوری، تغییر یادگیری
غلامرضا شمس مورکانی
حامد عباسی کسانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)