جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13991104261852 طراحی الگوی قطب نوآوری فناوری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری ISM))
رمضان مهدی زاده
بابک ضیاء
احمد مهرابیان
پرویز سعیدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)