جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139212051048421645 نقش مديريت دانش در نوآوري سازمان‌ها
حسن دهقانی
2 139305131411161673 مديريت دانش، الگويي جهت مديريت شرکتهاي دانش بنيان مستقر در پارکهاي علم و فناوري
بيژن عبداللهي
ولي مراد کياني
زينب ايزديان
3 13921111133491640 توسعه مدل فرايندي مديريت دانش مشتري با استفاده از سيستم‌های مديريت ارتباط با مشتری
مریم عاشوری
مونا شریف خانی
محمدجعفر تارخ
4 139305221214311695 تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع)
داریوش پورسراجیان
محمدصالح اولیاء
مژگان سلطانی علی آبادی
5 139305291556101789 ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش
فائزه مهرانفر
سیده صبا باقری
نوشین کاظمی نژاد
6 13930603142041799 نوع شناسی پارکهای علم و فناوری با رویکرد مدیریت دانش
سعید خرقانی
مینو سلسله
7 139306151041301851 مديريت دانش؛نظريه‌ها، فناوري‌ها و رويکردها
حمید شفیع زاده
8 1393061510871848 مديريت دانش و ديدگاه‌هاي اقتصادي
غلامرضا ملک زاده
9 13930615142091864 بررسي دلايل شكست مديريت دانش در سازمان ها
مونا گلچین پور
10 139504141311502678 ارزيابي دانش و توانايي کارکنان دانشی در سازمان‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از مدل اندازه‌گيري توانايي انساني شانون
عباس افرازه
سجاد گل‌محمدي
محمد عليمرادي
11 139601201219295561 شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهي
عباس حسین پور
محمد باقر علی پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)