جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13921101112371639 الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت؛ مطالعه موردی یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی
حسینعلی حسن پور
مهدی مغان
جهانبخش ممبینی
سهیل امامیان
یوسف نعیمائی عالی
2 13930513120181666 ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان‌های دانش‌بنیان مورد کاوي دانشگاه قم
سمیه میر افضل
جلال رضائي نور
هانیه هوشمند
3 139305281123481750 عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فناوري مديريت دانش مبتني بر وب، مطالعه موردي شرکت مشانير
ایمان مخلصی
مصطفی ترابی
4 139305271428221732 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش
حسینعلی حسن پور
حسین جهانشاهی
حمزه دانش پایه
مسعود احمدی قواقی
5 1393052892791736 بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
سید محمد میرکمالی
هادی مصدق
زینب ایزدیان
6 139305291113431776 پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد؛ سيستم موثر منابع انساني
سعید حسین رفعتی
7 139305281554501760 تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری
داریوش پورسراجیان
محمدصالح اولیاء
شهرام شکوهی
نسیبه سالاری
8 13930601947361793 استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران
علی ربیعی
زینب خواجوی
9 13930601944191792 ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران
محمدرضا عباسی
منوچهر مکی
10 13930601939451791 شناسايي ابزارها و راه‌كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين
سعید حسین رفعتی
11 139305291558461790 مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار
محمدرضا موسی خانی
مهشید سعیدی
12 139305291556101789 ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش
فائزه مهرانفر
سیده صبا باقری
نوشین کاظمی نژاد
13 13930529153731785 مديريت دانش و راهبرد رقابتي شركت; نقش نقاط مرجع راهبردي
امید مهدیه
14 139306031440291804 رويکردهاي مديريت دانش و الگوهاي شكاف‌هاي دانشي در عصر فناوري
حسین رحمان سرشت
نسترن سیمار اصل
15 139306051439571820 اصول و مباني مديريت دانش
مصطفی تقوی
حمید شفیع زاده
ابتداقبلی123بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 31 رکورد)