جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139305291113431776 پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد؛ سيستم موثر منابع انساني
سعید حسین رفعتی
2 139306031440291804 رويکردهاي مديريت دانش و الگوهاي شكاف‌هاي دانشي در عصر فناوري
حسین رحمان سرشت
نسترن سیمار اصل
3 13930529153731785 مديريت دانش و راهبرد رقابتي شركت; نقش نقاط مرجع راهبردي
امید مهدیه
4 139306051444531822 بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها
طهمورث حسنعقلی‌پور
حسن عابدی جعفری
ندا خطیبیان
5 139305291556101789 ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش
فائزه مهرانفر
سیده صبا باقری
نوشین کاظمی نژاد
6 139305291558461790 مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار
محمدرضا موسی خانی
مهشید سعیدی
7 13930601939451791 شناسايي ابزارها و راه‌كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين
سعید حسین رفعتی
8 13930601944191792 ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران
محمدرضا عباسی
منوچهر مکی
9 13930601947361793 استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران
علی ربیعی
زینب خواجوی
10 139305281554501760 تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری
داریوش پورسراجیان
محمدصالح اولیاء
شهرام شکوهی
نسیبه سالاری
11 1393052892791736 بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
سید محمد میرکمالی
هادی مصدق
زینب ایزدیان
12 139305271428221732 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش
حسینعلی حسن پور
حسین جهانشاهی
حمزه دانش پایه
مسعود احمدی قواقی
13 139305281123481750 عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فناوري مديريت دانش مبتني بر وب، مطالعه موردي شرکت مشانير
ایمان مخلصی
مصطفی ترابی
14 13930414153241658 نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت¬های بازاریابی؛ مطالعه موردی شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی
پیمان اخوان
مریم دهقانی
15 139306161144581875 رتبه¬بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت¬های دانش¬بنیان؛ مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محبوبه حقی
حمید مهدوی
مرتضی راستی برزکی
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 28 رکورد)