جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950201125082375 تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری
اسماعيل جهانبخش
نسرین آبشاهی
2 1397012711616101648 تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محمود رفیعی
گیتی کاظمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)