جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139504221029172741 طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین
مرتضی پرهیزکار
مهتاب پورآتشی
2 13960113122255477 بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی
رقیه ایزدی
مجتبي ناهيد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)