جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139603271540256586 بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش‌ بنیان
احسان شفیع زاده
نجمه اکبرزاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)