• صفحه اصلی
  • تأثير دسترسي به زيست‌توده و توانمندي‌هاي فناورانه بر سياست‌هاي اقتصاد زيستي: مقايسه ايران با كشورهاي منتخب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980728192997 بازدید : 451 صفحه: 42 - 52

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط