جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 59
شماره 59 سال 15
تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

این مقاله به بررسی و تبیین مفهوم شکاف دیجیتال در سطح جهانی و سطح درون کشورها می‌پردازد. برای این منظور به مطالعه و تحلیل پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه شکاف دیجیتال در کشورهای مختلف پرداخته و از آمارهای بین المللی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شکاف دیجیتال مفهومی گسترده، پیچیده، چندبعدی و فراتر از دسترسی فیزیکی به فناوری‌های ارتباطی است. شکاف دیجیتال که در دو گستره، اول بین الملل و در بین کشورهای مختلف و دوم در داخل کشورها مطرح می‌شود، می‌تواند در چهار سطح شکاف دسترسی، شکاف استفاده و انگیزه، شکاف دانش و شکاف تولید رخ دهد. نداشتن دسترسی فیزیکی یک منطقه به آی سی تی، شکاف دسترسی بین مردم آن منطقه با سایر مناطق را ایجاد می‌کند. شکاف استفاده و انگیزه زمانی بروز می‌یابد که با وجود در دسترس بودن کامپیوتر و اینترنت، به دلیل نداشتن انگیزه و نیز درآمد کافی، همچنان بسیاری از گروه‌های جمعیتی از این امکانات استفاده نمی‌کنند. شکاف دانش در میزان سواد تکنولوژیکی و توانایی دسترسی به محتوا و خدمات آن‌لاینِ مناسب مطرح می‌شود. شکاف تولید توضیح می‌دهد که با وجود داشتن ویژگی تعاملی بودن و مشارکت در محتوای فناوری های جدید، همچنان بین تعداد تولیدکنندگان محتوا و مصرف کنندگان آن فاصله زیادی دارند. همچنین شکاف دیجیتال پدیده‌ای پویاست به طوری که با پر شدن شکاف دیجیتال در یک سطح، در سطح دیگر شکاف ایجاد می‌شود. در آخرِ پژوهش مدلی برای تببین و مطالعه سطوح شکاف دیجیتال و متغیرهای دخیل در آن پیشنهاد شده است.
علی خلجی
DOI : 0
کلمات کلیدی : شکاف دیجیتال ، شکاف دسترسی ، شکاف استفاده ، شکاف دانش ، فراگیری دیجیتال ، شکاف تولید
رشد سريع تكنولوژي، افزايش ريسك پذيري و مخاطره در بازارهاي جهاني و تغییر روزافزون درنيازهاي مشتريان،تيم های توسعه محصول جديد را با فشارها و ریسک های متعددی مواجه نموده است..ریسک های بسیاری در فرآیند توسعه محصول جدید در تمام صنایع به طور ذاتی وجوددارد. بنابرین درک ، شناسایی و رتبه بندی ریسک ها مورد اهمیت می باشد. در این راستا ، براساس ادبیات پژوهش ¬و مصاحبه¬‌های تخصصی انجام شده با خبرگان، شاخص‌های اصلی ایجاد ریسک در توسعه محصول جدید در صنایع خودرو سازی ایران شناسایی شده اند. با توجه به اینکه میان معیارها و زیرمعیارها رابطه وجود دارد از تکنیک دیمتل برای شناسایی الگوی روابط استفاده شده و با در نظر گرفتن شبکه روابط شناسایی شده در نهایت از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) با بکارگیری نرم‌افزار استراتژیک برای شرکت ها دارد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌ ها در فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودرو سازی ایران می سوپر دسیژن ( (Super decision برای رتبه‌بندی معیارها و زیر معیارها استفاده شده است. نتیجه حاصل از تکنیک های به کار گرفته شده حاکی از این است که ریسک سازمانی از بیشترین اهمیت در مدیریت ریسک فرآیند توسعه محصول جدید صنعت خودرو کشور برخودار بوده و ریسک فنی کمترین اهمیت را دارا می باشد. از طرفی زیر معیار برنامه ریزی نادرست منابع دارای بالاترین اهمیت و زیر معیار فقدان ارتباطات کافی دارای کمترین اهمیت در صنایع خودروسازی ایران می باشد.
سید قاسم سلیمی زاویه - رکسانا فکری
DOI : 0
کلمات کلیدی : ریسک ، محصول ، فرآیند توسعه محصول جدید ، صنایع خودروسازی ایران ، ANP-DEMATL
رشد و توسعه اقتصادي، ازجمله اهداف اصلی سیاست¬گذاران اقتصادي است که سبب شده آن¬ها همواره به دنبال یافتن عواملی باشند که موجب تسریع در رشد اقتصادي شود. در این زمینه، نظریه¬هاي مختلفی وجـود دارد که هرکدام به یکسري از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي می¬پردازند؛ یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه اقتصادی نداشتن الگویی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی با توجه به تجربیات دیگر کشورها می باشد. این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه پیچیدگی اقتصادی طی چند سال گذشته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مربوط به کلیه تحقیقاتی است که طی سال های 2011 تا انتهای سال 2017 به مقوله پیچیدگی اقتصادی پرداخته¬اند. از میان 35 پژوهش بررسی شده 22 مورد برای فرا تحلیل مناسب تشخیص داده شد. این مقالات در دو بخش «یافته¬های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله¬ها» بررسی شده اند. یافته های توصیفی شامل بازه زمانی، فراوانی مقالات، جنسیت پژوهشگران و توزیع جغرافیایی نویسندگان و سطح منطقه مورد بررسی (ملی، منطقه ای یا جهانی) می باشد. در بخش ارزیابی کیفیت مقاله ها بر اساس شاخص سه گانه « بلیکی» به سه گروه چیستی، چرایی و چگونگی دسته بندی و تحلیل شده اند. سپس با بررسی تمامی مقالات مورد بررسی، عوامل مورد تاکید در پیچیدگی اقتصادی استخراج گردید و در پایان با توجه به این عوامل، مدلی پیشنهادی در راستای تحقق پیچیدگی اقتصادی ارائه شده است، که می¬تواند به عنوان چراغ راهی پیش روی مدیران و سیاست¬گذاران عرصه¬های اقتصادی و صنعتی قرار گیرد.
محمدمهدی احمدیان دیوکتی - حسنعلی آقاجانی - میثم شیرخدایی - امیرمنصور طهرانچیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : فراتحلیل، ، اقتصاد دانش بنیان، ، محصولات پیچیده، ، سیستم های پیچیده، ، رویکرد پیچیدگی اقتصادی، ، شاخص بلیکی
امروزه فناوری اینترنت اشیاء (IoT) به یکی از بزرگترین محورهای توسعه کشاورزی تبدیل شده است. جدا از اینکه IoT یک مفهوم جدید در صنعت کشاورزی محسوب می شود، به دلیل مزایایی که این فناوری در کشاورزی هوشمند دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فناوری IoT اطلاعات قابل اطمینانی در مورد بذری که باید کشت شود ، میزان بذر، بهترین زمان کاشت و برداشت و میزان محصولی که پیش بینی می شود برداشت شود به کشاورز می دهد. با استقرار IoT، کشاورز می تواند از طریق حسگرهایی که برای تعیین رطوبت خاک، پیش بینی شرایط جوی، میزان رشد گیاه، وضعیت خاک، وجود آفات و یا بیماری در گیاهان، در مزرعه کشاورزی مستقر شده اند، از راه دور و با استفاده از تلفن هوشمند اطلاعات مناسب را در قالب گرافیکی و یا ویدئویی دریافت و اقدامات و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. همچنین با استفاده از حسگرهای اندازه گیری رطوبت و اطلاعاتی که این حسگر در مورد میزان رطوبت خاک ارسال می کند و با توجه به میزان آب مورد نیاز گیاه موجب کاهش هدر رفت آب و در نتیجه بهینه سازی آب خواهد شد. همچنین با نظارت آنلاین بر وضعیت رشد گیاه و شناسایی به موقع آفات و بیماری ها موجب افزایش عملکرد محصول می شود. با بهره گیری از خدماتی که فناوری IoT در اختیار کشاورزان قرار می دهد عملکرد محصولات افزایش و هزینه ها به شکل چشمگیری کاهش می یابد ضمن اینکه مداخلات انسانی نیز با استفاده از این فناوری کاهش خواهد یافت.
غلامرضا فرخی - محبوبه گاپله
DOI : 0
کلمات کلیدی : اینترنت اشیاء ، شبکه های حسگر بی سیم ، کشاورزی دقیق ، کشاورزی هوشمند ، نظارت آنلاین
شرکت برق منطقه‏ای فارس یکی از 16 شرکت برق منطقه‏ای کشور است که وظیفه مدیریت انتقال برق را در سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد. این شرکت برای ارتقاء ارائه خدمات خود از سیستم‏های مختلف مدیریتی بهره می‏برد که نظام پیشنهادها یکی از این سیستمها است. مطابق روش اجرایی نظام پذیرش، بررسی و اجرای پیشنهادها، در هر مرحله پذیرش و اجرای پیشنهاد، به منظور ارج نهادن به جایگاه تفکر و اندیشه، پاداشی نیز در نظر گرفته شده است. پاداش هر پیشنهاد متناسب با امتیازی است که آن پیشنهاد پس از تایید از کمیته تخصصی مربوط به خود دریافت می‏کند. به منظور استانداردسازی امتیازدهی به هر پیشنهاد، شاخص‏‏ها و معیارهایی نیز در روش اجرایی مدون این شرکت پیش‏بینی گردیده است که در سه حوزه معیارهای فنی، غیرفنی و مالی طبقه‏‏بندی می‏گردد. با توجه به عدم وجود ابزار مکانیزه‏ محاسبه شاخص‏ها ابتدا باید هر شاخص به زبان انسانی توصیف شده و سپس تبدیل به یک عدد به عنوان امتیاز گردد. در این مقاله ضمن معرفی شرکت برق منطقه‏ای فارس، نظام پیشنهادها و شیوه امتیازدهی کنونی به هر پیشنهاد در این شرکت، با استفاده از استنتاج فازی، یک سیستم تصمیم‏‏یار امتیازدهی به پیشنهادها طراحی و پیاده‏سازی گردیده است که با استفاده از معیارهای مختلف هر پیشنهاد، امتیازی نزدیک به نظر خبرگان را پیشنهاد می‏نماید. نتایج حاصل از بهره‏گیری از این سیستم نشان می‏دهد کیفیت تصمیم در تخصیص امتیاز به هر پیشنهاد افزایش یافته و قواعد موجود در موتور استنتاج فازی سیستم، امتیاز بهینه‏ تری را ارائه می‏نماید.
محمد صالحی
DOI : 0
کلمات کلیدی : منطق فازی ، موتوراستنتاج فازی ، سیستم پشتیبان تصمیم ، نظام پیشنهادها ، امتیازدهی ، شرکت برق منطقه ای فارس
شبکه هاي اجتماعي با بیش از يک دهه تجربه ارائه خدمات و با جذب کاربران بیشمار در سطح جهاني به سودآوری اقتصادی قابل ملاحظه¬ای رسیده¬اند. ورود به بازار شبکه هاي اجتماعي نیازمند ایجاد محیطی نوآور، کارآفرین و مطمئن برای کسب و کار است. این امر در دیدگاه توسعه شبکه¬های اجتماعی فراگیر بومی علاوه بر الزامات فوق نیاز به حمايت¬های مالی و زیرساختی و همچنین اتحاذ راهبرد جامع و توانمند دارد. در ايران نيز همگام با روند جهانی فناوری، شبکه هاي متعدد ارتباطی و پیام¬رسان راه¬اندازی گردیده¬اند که در بیشتر موارد تجربه آنها موفقیت¬آمیز نبوده است. در این مقاله با بررسی نیازها و ضرورت¬های اقتصادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي توسعه شبکه¬های اجتماعی در کشورهای دیگر و نیز بررسی تجربه¬های موفق در این زمینه، الزامات وجودی و ایجابی فراگیر شدن این شبکه¬ها در کشور تعیین گردیده و عوامل موفقیت شبکه¬های اجتماعی مشخص شده¬اند. در نهایت بر پایه نتایج بدست آمده و مدل¬سازی عوامل موفقیت شبکه¬های اجتماعی از منظر کسب و کار و کاربران، چالش های فراگیر شبکه های اجتماعی بومی استخراج گردیده و برای هر یک از چالش ها، سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی معرفی شده¬اند. توجه به نيازهاي جوانان، استفاده از تحليل شبكه هاي اجتماعي برخط موجود، شفاف سازی قوانين و مقررات مرتبط، ارائه مشوق¬ها و حمايت¬های زیرساختی، ملاحظه معیارها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نوآوری در مدل های کسب و کار و ایجاد دسترسی آزاد به داده ها و اطلاعات عمومی از جمله راهبردهای پیشنهادی به منظور توسعه شبکه های اجتماعی بومی می باشد.
سحر کوثری - علی شریفی - علیرضا یاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : توسعه فراگیر ، شبکه های اجتماعی ، سواد آوری اقتصادی ، فناوری ، کسب و کار ، سیاستهای پیشنهادی
در اين پژوهش، هدف، بررسي و تبيين تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی گری مدیریت دانش بود. جامعه آماری كاركنان9 شعبه از بانک کشاورزی ایران در تهران بودند که براساس جدول مورگان 52 پرسشنامه در بین کارکنان توزیع شد. روش تحقيق،توصیفی- پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. يك پرسشنامه ي جامع که براي سنجش یادگیری سازمانی – بر طبق مدل استاندارد، مديريت دانش - بر طبق مدل تسنگ و عملکرد –از مدل آقای امیری طراحي و بكار گرفته شد. آلفای کرونباخ حاصل از پایایی کل پرسشنامه برابر970/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS3 صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که1-یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و مدیریت دانش تأثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد2- مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد 3- مدیریت دانش رابطه بین یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی را میانجی گری می کند.4-یادگیری سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مدیریت دانش، بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی داری دارد. نتایج نشان می دهد که یادگیری سازمانی نقش مهمی در شکل گیری عملکرد سازمانی، برای مدیریت عالی و بهبود عملکرد سازمانی، به وسیله ایجاد محیطی مناسب برای اتخاذ تصمیماتی دارند که تولید و کاربرد موفقیت آمیز دانش را در سازمان ارتقا دهد. عملکرد سازمانی نیازمند یادگیری سازمانی است که باید براساس تلاش همه کارکنان برای مدیریت دانش نوین، کسب تجربه از اشتباهات و یادگیری سازمانی نهاده شود.
سیمین محبی آشتیانی - پیمان اخوان
DOI : 0
کلمات کلیدی : يادگيري سازماني ، مديريت دانش ، میانجی ، عملکرد سازمانی ، سازمان یادگیرنده
يكي از مسائلی كه مجموعه علوم انسانی و اجتماعي ايران با آن روبروست، به‌کارگیری و تجاری سازی دانش در این حوزه و ایجاد کسب و کار است . ماحصل این موضوع، تهي شدن حوزه هاي كسب و كار از مزايا و ظرفيت‌هاي رشته های علوم انسانی و اجتماعی، اتلاف سرمايه‌های كشور، بيكاري تعداد زيادي از فارغ التحصيلان و عوارض ناشی از آن (نظیر مهاجرت و اشتغال در کسب و کارهاي غير مرتبط) می‌باشد. از این رو در اين مقاله تلاش شده با بررسي ادبيات موجود در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، زیست بوم حامی کارآفرینی و مطالعه دو دانشگاه داخلی و خارجی راهکارهایی در جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعي ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که در دانشگاه‌های جامع، ابتدا دانشکده‌های فنی و مهندسی و سپس دانشکده‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت اقدام به کارآفرینی می کنند اما سایر دانشکده‌ها در قبال کارآفرینی مقاومت می‌کنند. بنابراین در یک دانشگاه علوم انسانی، تحریک تمام دانشکده‌ها به شیوه‌های نوآورانه برای کارآفرینی در کنار انجام وظایف علمی و تحقیقاتی باید به دقت صورت گیرد و ابتدا دانشکده هایی که محصولات و خدمات آنها به بازار نزدیک تر است وارد گود کارآفرینی شوند. در ضمن یک ساختار جهان شمول برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی وجود ندارد. بنابراین مسئولان دانشگاه های فعال در حوزه علوم انسانی باید بتوانند فضایی را ایجاد کنند که در آن ضمن حفظ ارزش‌های سنتی آموزش و پژوهش، ظرفیت تجاری سازی ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه در مرکز توجه دانشجویان و کارکنان قرار گیرد.
مهدی گودرزی - فرزانه خالوئی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه کارآفرین ، علوم انسانی واجتماعی ، تجاری سازی ، کارآفرینی ، مطالعه موردی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی -مرکز رشد رویش
مدیر مسئول :مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر :دکتر جعفر توفیقی
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی
لوئیز سنز
قاسم مصلحی
امیرحسین دوایی مرکزی
مصطفی کریمیان اقبال
مهدی کشمیری
محمد صالح اولیاء
علی نقی مصلح شیرازی
فتانه تقی یاره
محمد جعفر صدیق
نصرالله جهانگرد
سید علیرضا فیض بخش
شاپا :1735-5486
شاپا الکترونیکی :1735-5664

نمایه شده