• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - گونه‌شناسي رهنگاشت فناوري
    علی  فرقانی اشکان حق بین
    در دو دهه گذشته رهنگاري فناوري به يک تکنيک پرکاربرد در کشورهاي توسعه‌يافته در سطوح مختلف بنگاه، صنعت و ملي تبديل شده است. رهنگاشت فناوري مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد، اما به طور عمومي نمودارهاي زماني چندلايه‌اي را با هم مقايسه مي‌کند كه باعث مي‌شود بتوان توسعه فنا چکیده کامل
    در دو دهه گذشته رهنگاري فناوري به يک تکنيک پرکاربرد در کشورهاي توسعه‌يافته در سطوح مختلف بنگاه، صنعت و ملي تبديل شده است. رهنگاشت فناوري مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد، اما به طور عمومي نمودارهاي زماني چندلايه‌اي را با هم مقايسه مي‌کند كه باعث مي‌شود بتوان توسعه فناوري را با محرك‌ها و روندهاي بازار مطابقت داد. در اين مقاله سعي شده است با بيان تنوع کاربردها، سطوح کاربرد، شکل‌هاي نمايش، ماهيت فناوري‌ها و رويکردهاي رهنگاشت فناوري، به دسته‌بندي انواع اين روش‌ها پرداخته شود. روش رهنگاري فناوري، روش انعطاف‌پذيري است و مي‌تواند براي اهداف مختلفي بكار رود. در عين حال كه رهنگاشت فناوري اشكال گوناگوني دارد ولي اصول كلي يکساني بر اين روش حاكم است، لذا فرايند ايجاد يك رهنگاشت فناوري از اهميت خاصي برخوردار است که در اين مقاله سعي می گردد به جنبه‌هاي مختلف اين فرايند پرداخته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بهره‌گيري از صنايع موجود، راه حلي براي تسهيل تجاري سازي
    احمد موسائی
    يافته ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. تجاري سازي و انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه صنعت و بازار بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري است. يكي از راهك چکیده کامل
    يافته ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. تجاري سازي و انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه صنعت و بازار بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري است. يكي از راهكارهاي موجود در اين زمينه بهره‌گيري از صنايع موجود مي‌باشد. منظور از صنايع موجود صنايعي مي‌باشند كه تجهيزات مورد نياز براي توليد صنعتي طرح را داشته و علاوه بر آن ظرفيت خالي نيز داشته باشتد. در اين مقاله تلاش شده كه ابتدا مزاياي بهره‌گيري از صنايع موجود براي تجاري سازي برخي از تكنولوژهاي جديد تشريح شود. سپس با استفاده از يك متدولوژي علمي كه از مباني طراحي ماجولار و طراحي منسجم بهره مي‌گيرد، به تشريح چگونگي و پياده‌سازي يكي از تكنولوژي‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت در يكي از صنايع موجود براساس اين روش مي‌پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن
    عباس  خمسه رضا رادفر علی  سرافراز داوود  سرافراز
    درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در ب چکیده کامل
    درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در بازار رقابت حفظ نمایند. در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه محصولات جدید، راهبردها ، الگوها و فرآیند آن به اهداف و دلایل اهمیت توسعه محصولات جدید بپردازیم. همچنین در ادامه به نقش نوآوری ، تحقیق و توسعه، تکنولوژی و مدیریت در فرآیند توسعه محصولات جدید پرداخته و عوامل حائز اهمیتی را که در شکست و موفقیت توسعه محصولات جدید نقش دارند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - چشم اندازهاي مديريت نوآوري در شبکه‌ها
    فاطمه عبدی
    شبکه‌هاي ارتباطات همکارانه در بين بنگاه‌هاي اقتصادي از انواع مهم سازمان‌هايي با فعاليت خلاق هستند؛ به ويژه در صنايع نوآور و فناور، بنگاه‌ها هر روز بيشتر به اين نکته پي مي‌برند که به منظور بهره برداري از تکنولوژي‌هاي جديد و آشنايي با نحوه کاربرد آنها، لازم است که توسعه د چکیده کامل
    شبکه‌هاي ارتباطات همکارانه در بين بنگاه‌هاي اقتصادي از انواع مهم سازمان‌هايي با فعاليت خلاق هستند؛ به ويژه در صنايع نوآور و فناور، بنگاه‌ها هر روز بيشتر به اين نکته پي مي‌برند که به منظور بهره برداري از تکنولوژي‌هاي جديد و آشنايي با نحوه کاربرد آنها، لازم است که توسعه داخلي را با همکاري‌هاي استراتژيک همراه سازند. شبکه‌هاي استراتژيک به طور بالقوه: • امکاناتي چون (الف) دسترسي به اطلاعات، منابع، بازارها و تکنولوژي‌ها و (ب) مزاياي آموزشي و توليد انبوه را براي بنگاه‌ها فراهم مي‌آورند • به بنگاه‌ها اجازه مي‌دهند که به اهداف استراتژيک از قبيل مشارکت در ريسک پذيري و مراحل زنجيره ارزش تأمين از خارج و امور سازماني دست يابند. از طرف ديگر، نوآوري که سنگ بناي پايداري هر سازماني است، اغلب به عنوان کليد رقابت‌هاي بين شرکتي شناخته مي‌شود و از طريق سياست‌هاي ابتکاري گوناگون، در بسياري از کشورها در حال رشد است. نوآوري، ديگر در شرکت‌هاي منفرد به وقوع نمي‌پيوندد اما غالباً به شکل شبکه‌هاي نوآوري، مرزها را در مي‌نوردد. با اين حال مطابق با يافته‌هاي دمانپور، تئوري‌هاي توسعه يافته کنوني که در دهه‌هاي اخير مطالعه و پيشنهاد شده اند، فرآيندهاي نوآورانه و شرايط مناسب ولازم براي موفقيت آنها را به تفصيل شرح نمي‌دهند. شرايط کاري تغيير يافته در شرکت‌ها به بازانديشي در رويکردهاي مناسب نياز دارد که خود موضوع اين مقاله نيز مي‌باشد. به رغم تلاش‌هاي بسيار شرکت‌ها در مديريت نوآوري و ارتباط با تأمين کنندگان، شرکا و مؤسسات تحقيقاتي براي انجام بهتر اين مديريت بهتر، اطلاعات و آمارها نشان مي‌دهند که هنوز راهکارهاي مناسب و منسجمي انديشيده نشده است. بنابراين اين مقاله به چشم اندازهاي موجود براي مديريت نوآوري در شبکه‌ها و ارزش آنها براي دست اندرکاران مي‌پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش یکپارچگی فرآیندها در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو:(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
    محسن شفیعی نیک آبادی علی خاتمی فیروزآبادی
    استفاده از کسب و کارهاي الکترونيک به عنوان يکي از ضرورت ها براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ها مطرح شده است. انتخاب و پياده سازي مدل هاي کسب و کار الکترونيک نيازمند پيش زمينه هاي متنوعي چه در بعد درون سازماني و يا برون سازماني هستند که از مهمترين آن ها، وجود يکپارچگي در ميا چکیده کامل
    استفاده از کسب و کارهاي الکترونيک به عنوان يکي از ضرورت ها براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ها مطرح شده است. انتخاب و پياده سازي مدل هاي کسب و کار الکترونيک نيازمند پيش زمينه هاي متنوعي چه در بعد درون سازماني و يا برون سازماني هستند که از مهمترين آن ها، وجود يکپارچگي در ميان فرآيندهاي داخل شرکت و وجود يکپارچگي ميان فرآيندهاي شرکت با ديگر شرکت هاي همکار مي‌باشد که از طريق پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان حاصل مي‌شوند. حال در اين تحقيق، با مرور ادبيات صورت گرفته به شناسايي مجموعه فرآيندهاي مختلف در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان پرداخته، سپس به بررسي اهميت وجود يکپارچگي، در ميان اين فرآيندها، در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک مي‌پردازيم. بعد از شناسايي فرآيندهاي مهم و تعيين کننده در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت هاي خودرو ساز، به اندازه گيري ميزان يکپارچگي در ميان فرآيندهاي مورد تاييد در شرکت ايران خودرو مي‌پردازيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اصول و مباني مديريت دانش
    مصطفی تقوی حمید شفیع زاده
    نقش «دانش» در جهت رسيدن به رشد و توسعه همواره چشمگير بوده است. امروزه دانش موجود در سازمان‌ها از مهمترين سرمايه‌هاي آنها تلقي مي‌شود که مي‌تواند در شرايط رقابتي معاصر به موفقيت و کسب مزيت‌هاي رقابتي کمک کند. بسياري از سازمان‌ها بخوبي دريافته‌اند که براي کسب موفقيت و حتي چکیده کامل
    نقش «دانش» در جهت رسيدن به رشد و توسعه همواره چشمگير بوده است. امروزه دانش موجود در سازمان‌ها از مهمترين سرمايه‌هاي آنها تلقي مي‌شود که مي‌تواند در شرايط رقابتي معاصر به موفقيت و کسب مزيت‌هاي رقابتي کمک کند. بسياري از سازمان‌ها بخوبي دريافته‌اند که براي کسب موفقيت و حتي بقاء به چيزي بيش از دستيابي اتفاقي و کوتاه مدت به دانش نياز دارند و راهي جز به کارگيري سيستم مناسب مديريت دانش ندارند. در اين مقاله ابتدا به تعاريف دانش، مديريت دانش و خاستگاه آن اشاره مي‌شود و سپس اصول مديريت دانش و نقش فناوري در آن بررسي شده و در نهايت به عوامل مؤثر در شکست و موفقيت برنامة مديريت دانش پرداخته مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادي
    لاله  حقیقت
    با گسترش تكنولو‍ژي اطلاعات و شبکه‌هاي اطلاع ‌رساني، تحقيق و توسعه وضعيتي جهاني به خود گرفته است. همچنين پيشرفت‌هاي علمي و مهندسي نيز‌اين فرايند را عملي کرده که موجبات همکاري‌هاي صنعتي بين پژوهشگران، سازمانها و جوامع مختلف را در سطح جهان فراهم نموده است. از آنجا که دستيا چکیده کامل
    با گسترش تكنولو‍ژي اطلاعات و شبکه‌هاي اطلاع ‌رساني، تحقيق و توسعه وضعيتي جهاني به خود گرفته است. همچنين پيشرفت‌هاي علمي و مهندسي نيز‌اين فرايند را عملي کرده که موجبات همکاري‌هاي صنعتي بين پژوهشگران، سازمانها و جوامع مختلف را در سطح جهان فراهم نموده است. از آنجا که دستيابي به فناوري نوين و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه متضمن سرمايه‌گذاري گسترده و‌ايجاد توسعه و مهارت در امر تحقيق و توسعه مي‌باشد،‌اينگونه کشورها سعي مي‌نمايند با اتکا به سرمايه‌گذاري خارجي به فناوري‌هاي برتر که داراي تحقيقات دانشي و توسعه‌اي مي‌باشد، دست يابند و با‌ايجاد نوآوري به توسعه آن بپردازند. لذا جهاني شدن تحقيق و توسعه توسط شرکتهاي فرامليتي و عدم تمرکز واحدهاي تحقيق و توسعه باعث رشد اقتصادي ساير کشورها گرديده است. به نظر مي‌رسد جهاني شدن به صورت يک ر اه حل، قادر است بسياري از مشکلات اقتصادي را بر طرف کند. امروز اقتصاد جهاني بر اساس مديريت فرايندهاي اطلاعاتي و شبكه‌اي سازماندهي مي‌شود. به گونه‌اي که در نظريه‌هاي گوناگون مي‌توان شکل جديدي از اقتصاد بين الملل را ملاحظه کرد. بر همين اساس اقتصاد شبکه‌اي علمي است که بر اساس الگوي کنترل اطلاعات سازماندهي مي‌شود و بر اساس معيارها و شاخص‌هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.‌اين روش، مکانيسم‌هاي مديريت اقتصادي لازم و مؤثر را براي شکل جديدي از ساختار اقتصاد چند وجهي فراهم مي‌آورد. به‌اين ترتيب فرايندهاي اقتصادي دگرگون شده و شکل جديدي از روابط اقتصادي حاصل مي‌گردد. همچنين استفاده از فناوري اطلاعات موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي و فراهم كردن امکان فعاليت براي سازمانها شده است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد، همبستگي شديدي بين کشورهايي که توسعه اقتصادي معناداري دارند و کشورهايي که سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه تحقيق و توسعه انجام داده‌اند، وجود داشته باشد. به همين دليل ضرورت افزايش ظرفيت‌هاي تحقيق و توسعه براي کشورهاي در حال توسعه به شدت احساس مي‌گردد. اين مقاله در نظر دارد تأثير جهاني شدن تحقيق و توسعه را بر رشد اقتصادي کشورها مورد بررسي قرار داده و چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن مانند ارائه محصولات بهتر،‌ايجاد مشاغل جديد و افزايش درآمدزايي در كشورهاي در حال توسعه را تشريح نمايد. همچنين به فاكتورهاي مهمي كه مي‌تواند منجر به رشد اقتصاد شبكه‌اي و ارزش آفريني در آن گردد پرداخته مي‌شود . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها
    طهمورث حسنعقلی‌پور حسن عابدی جعفری ندا خطیبیان
    امروزه دانش به عنوان "منبعي" ارزشمند و راهبردي و نيز يک "دارايي" مطرح است و مهمترين متغير رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در عصر حاضر است. مديريت دانش به عنوان يكي از اقدامات اصلي سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهاني و رويارويي با چالش‌هاي جديد كسب وكا چکیده کامل
    امروزه دانش به عنوان "منبعي" ارزشمند و راهبردي و نيز يک "دارايي" مطرح است و مهمترين متغير رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در عصر حاضر است. مديريت دانش به عنوان يكي از اقدامات اصلي سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهاني و رويارويي با چالش‌هاي جديد كسب وكار مطرح است. بنابراين براي هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان يك مزيت راهبردي و رقابتي و نيز سازماندهي مراحل توسعه مديريت دانش در سازمان‌ها، تعيين عوامل مؤثر بر تصميم‌گيري يك سازمان براي به‌‌‌كارگيري و بهبود مديريت دانش ضروري به نظر مي‌رسد. از اينرو مطالعه عوامل مؤثر در موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش امري ضروري است. شناخت اين عوامل مي‌تواند سازمان‌ها را در نيازسنجي، طراحي، برنامه‌ريزي، اجرا و پياده‌سازي پروژه‌هاي مديريت دانش و ارزيابي سطح بلوغ سازمان در مديريت دانش ياري دهد. اين مقاله به بررسي و شناخت عوامل و شاخص‌‌هاي مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها مي‌پردازد، و در نهايت عوامل و شاخص‌هاي كليدي مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش را شناسايي و ارائه مي‌دهد، اين عوامل که دسته‌بندي آن‌ها با توجه به ادبيات موضوع صورت گرفته است، حوزه‌هاي اساسي و مهم مورد نياز براي اجراي موفق مديريت دانش را نشان مي‌دهند. سازمان‌ها مي‌توانند با شناخت و اهميت دادن به اين عوامل و استفاده درست از منابع دانشي خود به يك مزيت رقابتي پايدار و موفق دست يابند. پرونده مقاله