• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات عباس خمسه

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها
    عباس  خمسه محیا علیمرادیان
    امروزه رقابت روزافزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری صنایع گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکتها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی ، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها ، و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحب چکیده کامل
    امروزه رقابت روزافزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری صنایع گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکتها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی ، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها ، و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحبان آن، لزوم دوباره کاری در تحقیقات و ایجاد دانش های جدید را از بین برده است. برای تولید دانش، پول هزینه می شود. در حالی که فرآیند توسعه و نوآوری ، از دانش تولید شده، پول و ثروت می آفریند و منجر به توسعه تکنولوژی و اقتصاد می شود. در اين مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه و نوآوری، به بیان اهمیت آن در توسعه تکنولوژی و اقتصاد بپردازیم. همچنین تفاوت بین تحقيق، توسعه و نوآوری و مراکز آنها، و نیز ویژگی های منابع انسانی مورد نیاز این مراکز را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به برخی نکات مهم که در مدیریت این واحدها موثر می باشد، خواهیم پرداخت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن
    عباس  خمسه رضا رادفر علی  سرافراز داوود  سرافراز
    درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در ب چکیده کامل
    درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در بازار رقابت حفظ نمایند. در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه محصولات جدید، راهبردها ، الگوها و فرآیند آن به اهداف و دلایل اهمیت توسعه محصولات جدید بپردازیم. همچنین در ادامه به نقش نوآوری ، تحقیق و توسعه، تکنولوژی و مدیریت در فرآیند توسعه محصولات جدید پرداخته و عوامل حائز اهمیتی را که در شکست و موفقیت توسعه محصولات جدید نقش دارند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسي تاثيرات جهاني شدن R&D بر توسعه تکنولوژي و نوآوري
    رضا رادفر عباس  خمسه
    افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته که فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تکنولوژيک مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌ چکیده کامل
    افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته که فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تکنولوژيک مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي R&D بايد فرصت‌هاي کسب‌وکار جديدي خلق کرده و يا کسب‌وکار فعلي سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت کشورها و سازمان‌ها از فعاليت‌هاي R&D شده است. پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تکنولوژي و نوآوري و نيز پويايي کسب‌وکار و بازار، سازمان‌ها را مجبور کرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مکاني و جهت‌گيري فعاليت‌هايشان تجديدنظر کنند. امروزه R&D تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، کيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي که در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهاني شدن روش‌هاي کسب تکنولوژي نيز تغيير کرده و روش‌هاي جديدي خلق گرديده که به کشورها و سازمان‌ها امکان دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را مي‌دهد. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه تعريفي از جهاني شدن و R&D، به بررسي تاثيرات جهاني شدن بر R&D شامل ظهور روش‌هاي جديد کسب تکنولوژي که منجر به دسترسي به تحقيقات دانشي و توسعه‌اي مي‌گردد، بررسي شاخص‌هاي تاثيرپذير از R&D، لزوم مميزي R&D و نوآوري در سازمان‌ها، معرفي برخي از فاکتورهاي مرتبط با R&D نظير هزينه، بازار، تکنولوژي، مزيت رقابتي و چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از فرآيند جهاني شدن بر فعاليت‌هاي R&D در کشورهاي در حال توسعه، پرداخته شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران
    رضا رادفر عباس  خمسه
    تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌ چکیده کامل
    تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌برداري و تجاري سازي آن ايفاي نقش مي‌نمايد. اجزاء کلي اين نظام عبارتند از سازمانها و عرف‌ها. اين نظام وظيفه توليد، انتشار و استفاده از نوآوري‌ها را برعهده دارد. به‌عبارت ديگر نظام ملي نوآوري، نظامي جامع و فراگير است که از سياست‌گذاران دولتي، خلق‌کنندگان دانش جديد، استفاده‌کنندگان دانش و انواع روابط متقابل آنها شکل گرفته است. در اين مقاله سعي شده است تا به وظايف دولت، دانشگاه و صنعت در نظام ملي نوآوري پرداخته و نحوه روابط متقابل آنها را مورد بررسي قرار دهيم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تبیین تاثير شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs
    عباس  خمسه رضا رادفر
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي چکیده کامل
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي کوچک و متوسط سير فزاينده‌اي پيدا نموده است. کشورهاي پيشرفته و تازه توسعه يافته به‌منظور تضمين رقابت در بازار آزاد و جلوگيري از انحصار شرکت‌هاي بزرگ، هميشه راهبردها و سياست‌هاي ويژه‌اي را براي ارتقاي صنايع کوچک و متوسط و تسهيل ورود شرکت‌هاي کارآفرين در عرصه اقتصادي اتخاذ نموده‌اند. شبكه به گروهي از شركت‌ها اطلاق مي‌شود كه در رابطه با پروژه خاصي با هم همكاري دارند و از تخصص‌هاي هم به‌منظور غلبه بر مشكلات معمول و روزمره و دستيابي به راندمان بهتر استفاده مي‌كنند. شبكه‌ها به‌عنوان بستر و موقعيت قوي در مبحث تجارت جهاني مطرح و از دهه 90 نيز در حوزه تجارت نوين و مساعدت در ايجاد نوآوري‌ها در شركت‌هاي كوچك و متوسطٌ شديداً مورد توجه قرار گرفتند. از آنجا كه شركت‌هاي کوچک و متوسط قيود، مشکلات و فرصت‌هاي مشابه دارند، يك خط مشي شبکه‌اي مشابه، تسهيلات شبکه‌اي متناسب با ضرورت‌ها و نيازهاي شركت‌هاي کوچک و متوسط فراهم مي‌کند، همچنين خوشه‌سازی و شبكه‌سازي شركت‌هاي کوچک و متوسط به‌عنوان يك منبع مهم اطلاعاتي و ايده‌سازي براي نوآوري‌هاي فرايند و توليد است. از سوي ديگر شركت‌هاي کوچک و متوسط مرتبط با هم‌، مي‌توانند R&D منسجم داشته باشند که هزينه کلي آن از مجموع هزينه‌هاي R&D هر شركت‌هاي کوچک و متوسط به تنهايي و جداگانه کمتر است. همچنين توسعه محصول، بهبود فرآيند، مشاوره‌هاي مشترک و هماهنگي در بهبود فرآيندها در شركت‌هاي کوچک و متوسط قرار گرفته در نظام شبکه‌اي بسيار ثمربخش‌تر از فرآيند و مشاوره براي شركت‌هاي کوچک و متوسط مجزا از هم مي‌باشد. اخذ گواهينامه‌هاي استاندارد و کدهاي مربوط براي تشکيلات شبکه‌اي سهل‌الوصول‌تر و کم‌هزينه‌تر است. همچنين شبکه‌هاي آموزشي، امکان دسترسي به منابع آموزشي منسجم و مستمر را براي کليه شركت‌هاي کوچک و متوسط در شبکه فراهم مي‌آورد و به‌طور كلي اينكه منافع ناشي از تشکيل شبکه شركت‌هاي کوچک و متوسط مي‌تواند رافع نيازهاي آنها در ارتباط با ورود به عرصه رقابت جهاني باشد. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن بررسي نقش شبكه‌سازي R&D در ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط، به چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن بپردازيم. همچنين به منافع و عوايدخوشه‌سازی و شبكه‌سازي ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط پرداخته و خلق ارزش‌هاي حاصل از شبكه‌سازي R&D در موفقيت و پيشرفت شركت‌هاي کوچک و متوسط در بازار رقابت را مورد تحليل قرار خواهیم داد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
    عباس  خمسه سعیده براتی
    امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود . ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در چکیده کامل
    امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود . ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. با بررسی میزان توانمندی‌های فناورانه، حوزه‌های ضعف و قوت در فناوری مورد نظر مشخص می‌شود و زمینه لازم برای تصمیم گیری در رابطه با توسعه توانمندی‌های فناورانه ایجاد می‌ گردد. این مقاله سعی دارد به بررسی و تحلیل سطوح توانمندی فناورانه شرکت سایپا بپردازد. این پژوهش با مدل توسعه یافته ای در 8 عامل سطوح توانمندی فناورانه را مورد ارزیابی قرار داده و وضعیت شرکت را مشخص نموده است و شکاف موجود را برای تدوین پروژه های بهبود فناورانه ارایه نماید. پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی بوده و داده ها با پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی ها از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میانگین توانمندی فناورانه شرکت سایپا در 8 عامل برابر 54.12 می باشد. همچنین در رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی های فناورانه ، عامل وضعیت رقابت در صنعت بیشترین رتبه بندی را در بین عوامل کسب نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)
    عباس  خمسه شهره قنبریها فریدون اوحدی
    این پژوهش با مدل توسعه‌یافته‌ای در 8 عامل مدیریت تحقیق و توسعه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت پارس‌خودرو می بپردازد . و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خ چکیده کامل
    این پژوهش با مدل توسعه‌یافته‌ای در 8 عامل مدیریت تحقیق و توسعه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت پارس‌خودرو می بپردازد . و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خبرگان و پایایی آن با الفای کرونباخ و نرم‌افزار SPSS مورد تائید قرار گرفت .با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش ، از روش کل شماری استفاده‌شده است از سوی دیگر برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت پارس‌خودرو از مقایسات زوجی با تکنیک ANP با استفاده از نرم‌افزار SUPER DECISIONS استفاده نموده است .نتایج حاصل از خروجی نرم‌افزار نشان‌دهنده آن است که عامل مالی رتبه اول و به ترتیب عامل مدیریتی، عامل یادگیری و نوآوری ، عامل تکنولوژیکی ، عامل تجاری‌سازی ، عامل فنی و مهندسی ، عامل سیستمی رتبه‌های بعدی را کسب نموده‌اند . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)
    عباس  خمسه محمدحسن  ناصرملي علی رمضانی
    نوآوری ذاتاَ دارای ریسک است و حتی شرکت‌های رشد یافته نیز نمی‌توانند ریسک‌های نامحدود انجام دهند. عوامل متعددی از قبیل نوع و شیوه رهبری سازمان، منابع مالی، توانمندی کارکنان و ... در اجرای فرايند نوآوري تأثیرگذار می‌باشند که پس از شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر مدیریت ن چکیده کامل
    نوآوری ذاتاَ دارای ریسک است و حتی شرکت‌های رشد یافته نیز نمی‌توانند ریسک‌های نامحدود انجام دهند. عوامل متعددی از قبیل نوع و شیوه رهبری سازمان، منابع مالی، توانمندی کارکنان و ... در اجرای فرايند نوآوري تأثیرگذار می‌باشند که پس از شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر مدیریت نوآوری، تعیین اولویت و رتبه‌بندی آنها، مدیران را در برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر فرایند نوآوری یاری می‌کند و باعث کاهش ریسک‌های فعالیت‌های نوآورانه می‌گردد. از این رو در این پژوهش که به عنوان یک مطالعه موردی در شرکت مپنا پارس، صورت گرفته، تعداد 55 شاخص مؤثر بر مديریت نوآوری، در 8 بعد شامل: عوامل مالی، مدیریتی، سازمانی، تحقیقاتی، انسانی، فرهنگی، خارجی و عوامل سیستمی دسته‌بندی گردید و سپس با توجه به میزان تأثیر آنها بر مدیریت نوآوری در شرکت مپنا پارس هر کدام از این شاخص‌ها و ابعاد اولويت‌بندي شده و اولویت هرکدام تعیین گردید. که با توجه به نتایج آن، عوامل انسانی، مدیریتی و فرهنگی نسبتاً در وضع مطلوب می‌باشند و سایر عوامل یعنی عوامل مالی، سازمانی، خارجی، سیستمی و تحقیقاتی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین میان شاخص‌ها، شاخص‌های سبك رهبري سازمان، ميزان حمايت سازماني از كاركنان خلاق، حمايت مديريت ارشد از فعاليت‌هاي نوآورانه داراي بالاترين اولويت و شاخص‌هاي وجود منابع علمي، تبديل دانش ضمني به دانش صريح، توسعه محصولات جديد، تعامل با تأمين‌كنندگان، تعامل با مراكز دانشگاهي و تحولات فناوري، دارای کمترین اولویت می‌باشند. جزييات مقاله