ا

 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی تبیین دوسوتوانی سازمانی به‌عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان‌های دانش‌بنیان [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی تأثیر خلق ارزش مشترک بر توسعه خدمات جدید: نقش میانجی هماهنگی درون ‌سازمانی و تعدیلگری تجربه فناوری [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی تأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی رتبه‌بندی شاخص‌های انتخاب تأمین‌کنندگان جهت برون‌سپاری خدمات در دانشگاه گیلان تحت شرایط عدم‌اطمینان [ دوره17, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت) [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • ابراهیم پور ازبری.مصطفی نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • ابراهیم زاده آرباطان.ابراهیم ارزیابی شاخص های ریسک موثر بر رفتار خرید تلویزیونی مصرف‌کنندگان [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • ابراهیمی. عبدالحمید ارائه مدل هوش تجاری ابری درکسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری با رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری-تفسیری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • ابراهیمی.سید عباس نوآوری فناورانه: عواملِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانیِ مؤثر و تأثیرپذیر [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • اثباتی.حسین تعیین اولویت‌های اکتساب فناوري در یک سازمان صنعتی؛ مطالعه موردی شناورهاي کلاس متوسط [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • احتشام راثی.رضا بررسی رابطه کیفیت روابط مشتری- تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • احتشام راثی.رضا شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح، پروژه و پرتفوی [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • احتشامی.مهران طراحی چارچوب استراتژی تحول دیجیتالی صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای با تمرکز بر فناوری اینترنت‌اشیاء و تحلیلگری داده [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • احمدوند.نرگس نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • احمدی قواقی.مسعود شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • احمدیان دیوکتی.محمدمهدی طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش‌های علمی [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • اختری. محمد ارائه مدل بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • اخوان صراف.احمدرضا ابعاد جهانی سازی آموزش عالی [ دوره5, شماره 17 - زمستان سال 1387]
 • اخوان.امیر ناصر تحلیل شرکت‌های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • اخوان.پیمان نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت¬های بازاریابی؛ مطالعه موردی شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی [ دوره11, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • اخوان.پیمان توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به‌منظور آموزش و توانمندسازی سازمانی [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • اخوان.پیمان بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز مخابراتي در ايران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • اخوان.پیمان تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت‌دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران) [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • اخوان.فاطمه ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • ادب.حسین ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردي: صنایع لبنی) [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • ادراکی.محمد رضا بانك توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط ايران [ دوره3, شماره 12 - پاییز سال 1386]
 • ادیب نیا.فضل اله شاخص هاي ارزيابي شركتهاي مستقر در مركز رشد [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1384]
 • ارباب شیرانی.بهروز بررسي جايگاه فناوري در برنامه هاي توسعه اي كشور [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1389]
 • ارباب شیرانی.بهروز رويکرد به ميدان آوردن تيم دانش در حل خلاقانه مسايل توسط مدير ارشد دانش [ دوره6, شماره 24 - پاییز سال 1389]
 • اسبقی خانقاه.فیروزه هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1385]
 • استاجی.علی مدل مفهومی توسعه فناوری پهن‌باند با تکیه بر تجارب بین‏ المللی [ دوره17, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • اسدپور.مرتضی بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریّتی در مؤفّقیّت شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان) [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • اسدی قربانی.ام البنین بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • اسدي عزيزآبادي .مهسا بررسي و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه اقتصادي منطقه [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • اسفندیاری.زینب تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • اسفندیاری.علیرضا طراحی مدل کارآفرینی دیجیتال با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • اسفندیاری.محمد جواد بررسي روش های انتقال اثربخش فناوري [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • اسفندیاری.مریم خوشه‌هاي فناوري وکارکردهای آن در ايجاد جريان تجارت فناوري در کشور [ دوره4, شماره 14 - بهار سال 1387]
 • اسلامی.سیامک شناسایی چالش‌های توسعه تکنولوژی مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطی در مراکز رشد دانشگاهی تهران [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • اسمعیلی رنجبر.خاطره بررسی و نقش رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران [ دوره16, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • اشرفی زاده.فخرالدین شاخص های مهم در فرايند پذيرش موسسات انکوباتوري [ دوره4, شماره 15 - تابستان سال 1387]
 • اشرفی.مجید طراحی الگوی کارآفرینی سالمندی با رویکرد ساختاری تفسیری [ دوره18, شماره 71 - تابستان سال 1401]
 • اشرفی.مجید مدل‌سازی استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری با رویکرد ساختاری-تفسیری [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • اشرفی.مریم تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • اصغری.حبیب الله كاربرد بازيابي هوشمند اطلاعات در جستجوي پتنت [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • اصغری.حبیب اله بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف مراكز رشد [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1384]
 • اصغری.زهرا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان) [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • اصغری.کیوان جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • افتخاري.حسين نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • افرازه.عباس ارزيابي دانش و توانايي کارکنان دانشی در سازمان‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از مدل اندازه‌گيري توانايي انساني شانون [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • افراسیابی.رویا شناسایی کیفی موانع فرهنگی کارآفرینی، ارزیابی ابعاد فرهنگی و شکست کارآفرینان [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]
 • افشارپور.محسن نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • افشاري.نسيم مقایسه دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه هوشمندی‌ کسب‌وکار و مدیریت دانش [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • اکاتی.سهیلا بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی [ دوره17, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • اکبرزاده.نجمه بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش‌ بنیان [ دوره9, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • اکبری. مهزیار نقش پلتفرم های استریم های آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر خرید های بدون برنامه مصرف کنندگان با توجه به ویژگی های منبع ارتباط و محصول [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • اکبری.محسن بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • اکبری.محسن تأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • اکبری.محسن رتبه‌بندی شاخص‌های انتخاب تأمین‌کنندگان جهت برون‌سپاری خدمات در دانشگاه گیلان تحت شرایط عدم‌اطمینان [ دوره17, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • اکبری.محسن بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • اکبری.محسن ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • اکبری.محسن نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • اکبری.مرتضی سیاست¬گذاری توسعه نوآوری باز: الزاماتی برای ایران [ دوره18, شماره 71 - تابستان سال 1401]
 • اکبری.نعمت اله نقش و جايگاه اقتصاد دانش‌محور بر شکل‌گيري مناطق ويژه علم و فناوري؛ مطالعه موردي اقتصاد ايران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • البدوی.امیر تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويكرد فناوري و رويكرد منابع انساني [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • البدوی.امیر شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • الفت.لعیا عوامل کاهنده اثر شلاقي و نقش کسب و کار الکترونيک بر آن در صنعت خودروي ايران [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • الوانی.سید مهدی چالش‌ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی [ دوره8, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • الوندی.علی شناسايي و اولويت‌بندي توسعه كارآفريني در صنعت ورزش با استفاده از تكنيك OPA [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • الهیاری فرد.نجف بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش بنیان [ دوره8, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • الیاسی.مهدی چارچوب ارزیابی زیست بوم کسب وکار های نوپا( مورد مطالعه: زیست بوم استان بوشهر) [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • الیاسی.مهدی نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • الیاسی.مهدی عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن؛ مورد مطالعه کشور ايران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • امامی.امیر كاربرد فريمينگ در ايجاد مشاركت نخبگان در بانك ايده الكترونيكي [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1389]
 • امامیان.سهیل الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت؛ مطالعه موردی یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • امانی. امیر تبیین اثر گذاری شرکت در رویدادهای فناورانه بر تاسیس و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان خراسان شمالی [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • امن پور.ناصر ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه‌سازی قابلیت‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری نوآورانه [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • امیدخواه.محمدرضا برنامه حمايت دولت از نوآوري صنعتي [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1385]
 • امیر بشلی.سمانه ارزيابي ريسک و بازده پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با استفاده از تئوري ميانگين- واريانس و اختيار سرمايه‌گذاري واقعي [ دوره5, شماره 19 - تابستان سال 1388]
 • امیر خانی.امیر حسین بررسي روش های انتقال اثربخش فناوري [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • امیرحسینی. شیرین ارائه الگوی توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر تجاری‌سازی فناوری در ایران [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • امیرحسینی.مازیار تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • امیری‌کیا.میثم نقش پیش‌بینی‌کننده ابعاد سیستم مدیریت اطلاعات بر افزایش بهره‌وری شرکت‌های مهندسی تجهیزات برق و الکترونیک [ دوره17, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • امین طهماسبی.حمزه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • امین طهماسبی.حمزه ارزیابی عملکرد صنعت پوشاک با رویکرد صادراتی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • امین موسوی.سیدعبدالله پیشران ها و بازدارنده های انتشار فناوری” ارتباط میدان نزدیک” در سیستم پرداخت تلفن همراه در ایران [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • امینی.الهام بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • امینی.پایان جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • امینی.زهرا شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • امینی.علی اکبر نقش توسعه كارآفريني در ارتقاي بهره‌وري نیروی‌کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • امینی.منصور بررسی حقوقی استراتژی قیمت‌گذاری پویا در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل با تأکید بر اپلیکیشن اسنپ [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • انتظاری.یعقوب تحلیل شرکت‌های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • انرجاني خسروشاهي .اکبر بررسي توان جذب فناوري در اقتصاد ايران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • انصاری.رضا همکاریهای فناورانه ؛ مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • انصاری.زهرا نقش توسعه كارآفريني در ارتقاي بهره‌وري نیروی‌کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • انصاری.زهرا تاثير سرريز فناوري ناشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر عملکرد بخش صنعت [ دوره9, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • انصاري.رضا الگوی ساختاری ابعاد فعالیت‌های مدیریت فناوری و اثربخشی سازمانی؛ مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان [ دوره11, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • انصاري.رضا بررسی ضرورت توسعه فناوری نانو و چالش های مدیریتی آن در ایران [ دوره3, شماره 11 - تابستان سال 1386]
 • انصاري.رضا چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژي‌هاي نوظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • انصاري.رضا بررسي و تبيين سازمانهاي پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري ايران - مورد مطالعه: جهاددانشگاهي [ دوره10, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • انصاري.رضا ارائه چارچوبى براى پياده سازى مديريت فناوري در بنگاه هاى فناور ي محور [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • اوجاني.مهدي بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • اوحدی.فریدون ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • اوحدی.فریدون بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو) [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • اوشانی.اردلان تحلیل و ارزیابی زیست‌بوم‌های نوآوری، مطالعه‌ی موردی یزد و مازندران [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • اولیاء.محمدصالح معرفي و استفاده از رويکرد "تمايز مثبت" در شناسايي ظرفيت‌هاي بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوري يزد [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • اولیاء.محمدصالح تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع) [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • اولیاء.محمدصالح تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • اولیاء.محمدصالح مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1383]
 • اولیاء.محمدصالح شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد) [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • اولیاء.محمدصالح شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS؛ مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • اولیاء.محمدصالح تحلیل و طراحی زیست‌بوم نوآوری نیرو: تجربیات و درس‌های آینده [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • ایاغ.زهرا نقش و جايگاه تکنيک هاي ارتقا در زنجيره هاي ارزش جهاني [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • ایزدی.رقیه بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • ایزدیان.زینب بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • ایکوویتز.هنری هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1385]
 • ايزديان.زينب مديريت دانش، الگويي جهت مديريت شرکتهاي دانش بنيان مستقر در پارکهاي علم و فناوري [ دوره10, شماره 37 - زمستان سال 1392]

آ

 • آب شاهی.نسرین تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • آذرکسب. سیدامید معرفی اتوماسیون فرایند رباتیک بعنوان نقطه اتصال توسعه اینترنت همه چیز با پروژه‌های هوش مصنوعی [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • آذری محمدی.مهدی برنامه حمايت دولت از نوآوري صنعتي [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1385]
 • آذري آراني.قاسم شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند) [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • آزاد.ناصر طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم افزار ایران با رویکرد ترکیبی [ دوره17, شماره 68 - پاییز سال 1400]
 • آزادنیا.محمد مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • آزادی احمدآبادی.جواد کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • آزادی.آزاده ارزيابي ميزان موفقيت فرايند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • آزما. فریدون طراحی الگوی کارآفرینی دانشگاهی قابلیت محور در دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • آغشلویی.واحد ارزيابي عملكرد فناوري‌ها با استفاده از مدل هيبريدي [ دوره5, شماره 17 - زمستان سال 1387]
 • آقاجانی.حسنعلی تبیین روش‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي کارآفرينانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • آقاجانی.حسنعلی ارزيابي عملکرد پارکهاي علم و فناوري در بعد پيامدهاي حضور پارک در منطقه [ دوره10, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • آقاجانی.حسنعلی مطالعه تطبيقي مدل‌هاي انتقال فناوري [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • آقاجانی.حسنعلی ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد [ دوره5, شماره 19 - تابستان سال 1388]
 • آقاجانی.حسنعلی طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش‌های علمی [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • آقاجانيان.شارا تحلیل کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه در فناوري نسل‏های نوین در صنعت ارتباطات دیجیتال [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • آقازاده.سهراب بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • آقامحمدی.اکرم قرارداد حفظ محرمانگي: راهکاري مطمئن براي جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه دارندگان اموال فکري [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • آقائی.رضا ارائه الگوی مفهومی بهره‌وری نیروی انسانی با تلفیق رویکرد اسکاپ- کارت امتیازی متوازن [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • آقائی.رضا بررسی تأثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • آقايي ابرندآبادي.سيدامير عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • آقايي.رضا ارائه الگوي مفهومي چابکي سازماني [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • آقايي.عبداله پارک فناوري مجازي در ايران: تحليل SWOT [ دوره4, شماره 14 - بهار سال 1387]
 • آقايي.ميلاد ارائه الگوي مفهومي چابکي سازماني [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • آقايي.ميلاد بررسی تأثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • آل عمران.رویا سنجش اثرگذاري ارتقاي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب عضو اوپك [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • آل عمران.سید علی سنجش اثرگذاري ارتقاي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب عضو اوپك [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • آهنگ.فرحناز تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر تشخیص فرصت کارآفرینی در شرکت‌های در حال رشد پارک علم و فناوری زاهدان [ دوره16, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • آیت الهی.علیرضا نوآوري، راهبرد، توسعه [ دوره4, شماره 13 - زمستان سال 1386]
 • آیت الهی.علیرضا نقش دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي در توسعه محلي نوآوري [ دوره3, شماره 12 - پاییز سال 1386]

ب

 • باشکوه اجیرلو.محمد بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش میانجی هم‌آفرینی ارزش [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • باغبانی.حمزه بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان پیام‌نور شهرستان بیجار [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • باقری پبدنی.محمد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • باقری قره بلاغ.هوشمند واکاوی تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران: تأملی بر نقش تعدیل‌گری رسانه‌های اجتماعی در صنعت هتلداری [ دوره16, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • باقری نژاد.جعفر ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندی جذب بنگاه ها [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • باقری نژاد.جعفر مديريت نوآوري با رويکرد بنگاهي؛ همراه با تحليل مقايسه‌اي شرکت‌هاي ژاپني و کره‌اي [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • باقری نژاد.جعفر بررسي تاثير سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • باقری.سید کامران نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1385]
 • باقری.سید کامران دسترسی عمومی به اطلاعات اختراع در ايران: چرايي و چگونگی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • باقری.سید کامران مديريت دارايي‌هاي فکری: مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • باقری.سید کامران بررسي نظام مالكيت فكري ايران [ دوره2, شماره 6 - بهار سال 1385]
 • باقری.سیده صبا ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1389]
 • باقری.مصباح الهدی کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • بختیاروند.مصطفی قرارداد حفظ محرمانگي: راهکاري مطمئن براي جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه دارندگان اموال فکري [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • بختیاری.محمدرضا نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1385]
 • بختياري.فرزانه نوآوری باز و مشارکت ذی‌نفعان (مزایا و مخاطرات) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • بخشم.میلاد شناسایی نقش شتاب‌دهنده‌ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد نوآوری باز [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • بخشم.میلاد طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • بخشی پریخانی.سمیه ارائه الگویی برای مؤلفه های شهروند دیجیتال در شهرستان بیرجند [ دوره17, شماره 68 - پاییز سال 1400]
 • بدری ویج.کمر الدین نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای در حال توسعه [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • بذرافشان.الهه مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک [ دوره16, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • بذرافشان.فاضل ارائه الگوی تجارت الکترونیک B2C با تاکید بر اقتصاد مشارکتی [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • براتی.سعیده ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا) [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • برخورداری احمدی.مهناز شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس) [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • برقی اسکویی.محمدمهدی بررسی تأثیر سرریز فناوری و سرمایه انسانی بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز ایران [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • بعید فر.مرضیه سرمايه فکري نقطه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت مثال بيلان دانش در دانشگاه [ دوره3, شماره 11 - تابستان سال 1386]
 • بغدادی.مصطفی تجاري سازي موفق فناوري با رويکرد تيمي [ دوره9, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • بمانیان.محمدرضا نقش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار در زمینه طراحی معماری [ دوره17, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • بندریان.رضا کارآفريني شرکتي شيوه‌اي براي تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • بندریان.رضا ارتقاي ظرفيت انتقال و توانمندي تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه سازمانهاي پژوهش و فناوري از طريق ايجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه [ دوره10, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • بندریان.رضا ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان‌های پژوهش و فناوری [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • بندریان.رضا عدم تطابق الگوي تحقيقات قراردادي با مأموريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري در توسعه فناوري [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • بندریان.مهدی تبيين ساختار تحليلي استراتژي در سازمان‌‌هاي پژوهش و فناوري مستقل [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • بنی اسدی.محمد بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • بنيادی نائينی.علی ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه‌گیری ظرفیت جذب؛ مطالعه موردی نانو فناوری ایران [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • بودلایی.حسن تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی [ دوره6, شماره 24 - پاییز سال 1389]
 • بودلایی.حسن چالش‌ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی [ دوره8, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • بوگرن.پروفسور فردریک نقش دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي در توسعه محلي نوآوري [ دوره3, شماره 12 - پاییز سال 1386]
 • بهاری.آرمان شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • بهرادی یکتا.رضا بررسی و نقد كتابچه خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385 [ دوره5, شماره 17 - زمستان سال 1387]
 • بهرامي کميل.صديقه شناسائی روش های مناسب برای بلوک جریان های درآمدی در کسب و کارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت کاغذ دیواری آرمانی (صنعت کاغذدیواری)) [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • بهروز.محمد صادق شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح، پروژه و پرتفوی [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • بهشتیان اردکانی.آرش از بازاریابی انبوه تا بازاریابی الکترونیکی یک‌به‌یک [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • بیگی فیروزی.الله یار ارزیابی شاخص های ریسک موثر بر رفتار خرید تلویزیونی مصرف‌کنندگان [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]

پ

 • پارسا.مسعود تأثیر خلق ارزش مشترک بر توسعه خدمات جدید: نقش میانجی هماهنگی درون ‌سازمانی و تعدیلگری تجربه فناوری [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • پرند.فرشته آزادی یک سیستم نظارتی زنجیره تامین فرآورده¬های ارگانیک مبتنی بر زنجیره بلوکی [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • پرهیزکار.مرتضی طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • پژوهش جهرمی.امین تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای [ دوره11, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • پژوهش جهرمی.امین تحلیل شرکت‌های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • پژوهش جهرمی.امین مدیریت مبتنی بر شواهد: پلی بر شکاف علم مدیریت و عمل مدیر [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • پناهی فر.فرهاد بررسی تأثیر حمایت‌های مالی دولت بر نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان: مبتنی بر داده‌های پیمایش نوآوری ایران [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]
 • پناهی.محمد تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در صنعت نفت [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • پور سلیمانیان.فریده نقش پارك‌هاي علم و فناوري براي توسعه فناوري در صنايع كشور [ دوره3, شماره 9 - زمستان سال 1385]
 • پورآتشی.مهتاب طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • پورسراجیان.داریوش تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع) [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • پورسراجیان.داریوش تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • پورسراجیان.داریوش تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • پورسراجيان.داریوش معرفي و استفاده از رويکرد "تمايز مثبت" در شناسايي ظرفيت‌هاي بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوري يزد [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • پورسراجيان.داريوش تحليل و طراحي ساختار مناسب پارکهاي علم و فناوري ايران [ دوره10, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • پورعابدي.محمد رضا مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • پورعيسي.آرمان ارائه یک چارچوب مفهومی به‌منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • پورفلاح.علی بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه و توسعه سازمانی در دانشگاه [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • پورکریمی.جواد تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای [ دوره11, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • پورکریمی.جواد تحلیل شرکت‌های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • پورکیانی.فرانه رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر پذيرش تدارکات الکترونيکي در سازمان به روش آماري و تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي بررسي موردي شرکت راه آهن ج.ا.ا. [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • پورمحمدي.مرتضي لباس‌های هوشمند؛ از حل مسأله تا تولید دانش [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • پورمرادی.بهاره تبیین مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مطالعه موردي پارک علم و فناوری گیلان [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • پورمندبخشایش.طیبه بررسی تأثیر سرریز فناوری و سرمایه انسانی بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز ایران [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • پورمندی.علی طراحی الگوی کارآفرینی سالمندی با رویکرد ساختاری تفسیری [ دوره18, شماره 71 - تابستان سال 1401]
 • پورهاشمی.سیده ام سلمه بررسی تأثیر رایانش ابری بر سیستم سلامت الکترونیک [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • پورهاشمی.سیده ام سلمه بررسی عوامل تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی بر تصمیم‌گیری خرید بیمه [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]
 • پیرهادی.مجتبی مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر در انتقال فناوري با رويکرد MCDM (مطالعه موردي شرکتهاي صنعت فولاد) [ دوره9, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • پيشوايي.ميرسامان شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]

ت

 • تاخيره.زهرا ارائه یک چارچوب مفهومی به‌منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • تارخ.محمدجعفر توسعه مدل فرايندي مديريت دانش مشتري با استفاده از سيستم‌های مديريت ارتباط با مشتری [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • تارخ.محمدجعفر ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • تاري.مهديه بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • تبریزیان.بیتا طراحی چارچوب استراتژی تحول دیجیتالی صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای با تمرکز بر فناوری اینترنت‌اشیاء و تحلیلگری داده [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • تجری.سکینه مدل‌سازی استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری با رویکرد ساختاری-تفسیری [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • ترابی.تقی ارائه مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • ترابی.مصطفی عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فناوري مديريت دانش مبتني بر وب، مطالعه موردي شرکت مشانير [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • ترکاشوند.سینا واکاوی نقش آموزش به شیوه مجازی در بازتولید نابرابری آموزشی [ دوره18, شماره 69 - زمستان سال 1400]
 • ترکمان.امین پيشنهاد ايجاد سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي ايران با توجه به بهينه گزيني کشور‌هاي روسيه‌، ژاپن و برزيل [ دوره6, شماره 21 - زمستان سال 1388]
 • تسلیمی.محمدسعید تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • تشیعی نژاد.طاهره مدل تحلیل محتوایی بومی‌شده چهار ستون مدیریت دانایی بر‌اساس رویکرد تغییر مستمر در بانک توسعه صادرات [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • تقوی.مصطفی مقایسه‌ای میان نهاد‌های موثر در سیاست علم و فناوری در ایران و کشور‌های منطقه چشم‌انداز [ دوره6, شماره 21 - زمستان سال 1388]
 • تقوی.مصطفی خودمختاري فناوری، يا انفعال در برابر رويکرد فناورانه [ دوره4, شماره 16 - پاییز سال 1387]
 • تقوی.مصطفی اصول و مباني مديريت دانش [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1388]
 • تقی پوریان.محمد جواد مروری نظام مند بر بازاریابی کارآفرینانه: واکاوی مولفه ها و عوامل بازدارنده و پیشران در کسب و کار برخط با تکنیک فراترکیب [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • تقی پوریان.محمدجواد ارائه چارچوبی نو از بازاریابی ویروسی در کسب و کار بر خط: تحلیل کیفی با تکنیک های فرافکنی [ دوره17, شماره 68 - پاییز سال 1400]
 • تقی یاره.فتانه طبقه‌بندي پارك‌هاي علم و فناوري ايران بر اساس فناوري‌هاي اطلا‌عاتي [ دوره3, شماره 9 - زمستان سال 1385]
 • تقی یاره.فتانه نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهدید های پارک های علمی ایران؛تاثیرات فناوری های جدید [ دوره2, شماره 8 - پاییز سال 1385]
 • تقی یاری.حمید رضا دانشگاه كارآفرين ، نظام ملي نوآوري و توسعه مبتني بر دانايي [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1384]
 • توصیفیان.مسعود بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • توکلی گلپایگانی.علی یک سیستم نظارتی زنجیره تامین فرآورده¬های ارگانیک مبتنی بر زنجیره بلوکی [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • توکلی مقدم.رضا طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي براي تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • توکلی.غلامرضا نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • توکلی.غلامرضا نوآوري در خدمات (مفاهيم، ویژگی‌ها، رويکردها، دیدگاه‌ها و سیاست‌ها) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • تولایی.روح الله مدل شبیه‌سازی رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • تولایی.رویا بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور مالزی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • تولایی.سید مهبد طبقه‌بندي پارك‌هاي علم و فناوري ايران بر اساس فناوري‌هاي اطلا‌عاتي [ دوره3, شماره 9 - زمستان سال 1385]
 • تولایی.سید مهبد نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهدید های پارک های علمی ایران؛تاثیرات فناوری های جدید [ دوره2, شماره 8 - پاییز سال 1385]
 • تیموریان سفیده خوان.مریم طراحی چارچوب استراتژی تحول دیجیتالی صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای با تمرکز بر فناوری اینترنت‌اشیاء و تحلیلگری داده [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]

ث

 • ثابتی.منصور شناسايي و رتبه‌بندي عوامل حياتي موفقيت در انتقال فناوري سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنايع خودروسازي [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • ثاقبی سعیدی.فاطمه مدل ‌های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • ثقفي.فاطمه چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • ثقفي.فاطمه ارائه چارچوبي براي ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات [ دوره5, شماره 17 - زمستان سال 1387]
 • ثقفي.فاطمه كاربرد فريمينگ در ايجاد مشاركت نخبگان در بانك ايده الكترونيكي [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1389]
 • ثمری.هانیه نوآوري و صادرات مبتني بر فناوري برتر مقایسه جمهوری اسلامی ايران با کشورهاي منتخب سند چشم‌انداز [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • ثنایی پور. هادی شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان به روش ترکیبی دلفی فازی و سوارا [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]

ج

 • جاوید.غزاله ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندی جذب بنگاه ها [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • جاویدی.فاطمه ارائه چارچوب رتبه‌بندی معیارهای انتخاب تأمین‌کننده راهبردی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی یزد) [ دوره16, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • جبله.مرتضي رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • جبله.مرتضي شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • جراحی.محمد حسین بررسي نقش فناوري اطلاعات در استقرار مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي (eCRM) [ دوره6, شماره 21 - زمستان سال 1388]
 • جعفری اسکندری .میثم ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • جعفری اسکندری .میثم رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد بر اساس شاخص‌های EFQM [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • جعفری باقی آبادی. سمیه تحلیل روند موضوعی مطالعات شهر هوشمند در یک دهه اخیر (از ظهور انقلاب صنعتی چهارم تا 2021) [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • جعفری پستکی.ندا ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش‌بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • جعفری.کامران شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان) [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • جعفری.مصطفی توسعه توانمندی حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشی به تحقیق و توسعه اثربخش با بکارگیری TRIZ [ دوره8, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • جعفریان مقدم.احمد رضا کاربردهای نوین فناوری شبکه‌های هوشمند بین خودرویی در صنعت راه‌آهن: بسترهای جدید جهت ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل ریلی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • جعفریان مقدم.احمد رضا استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • جعفریان مقدم.حمید رضا استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • جلال پور.سیده صدیقه تحقيق و توسعه صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه؛ مورد مطالعه کشور هند [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • جلالت.شایان بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • جلیلی ابوالحسنی.اعظم نقش نوآوري سازماني در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو [ دوره6, شماره 21 - زمستان سال 1388]
 • جلیلی بولحسنی.اعظم نقش نيروهاي رقابتي پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو(مطالعه موردي: شركت ايران خودرو) [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1389]
 • جلیلی بولحسنی.اعظم تعيين معيارهاي کليدي در ارزيابي کسب وکارهاي الکترونيک [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • جمالی پاقلعه.مرتضی رويكرد تحليلي مقايسه‌اي به تحقیق و توسعه در ايران و چند كشور پيشرفته [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • جمالی.ابراهیم شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس) [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • جمالی.پریسا عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش جهت پیاده‌سازی مدیریت‌دانش مطالعه موردي: سازمان مرکزي يکی از بانک هاي کشور [ دوره16, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • جمشیدی.بهاره کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند [ دوره16, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • جمعه پور.محمود توسعه‌ای برای مدل کسب و کار پایدار اقامتگاه‌های بوم‌گردی [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • جوريان.نجمه رایانش ابري از ديد کسب و کار ؛ ارائه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف‌ها و تهدیدات [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • جوريان.نجمه طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • جهانبخش.اسماعيل تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • جهانپور.کیارش «ديده¬باني فناوري» با ابزار « فناوري اطلاعات» [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • جهانشاهی.حسین شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • جین.ژیوئینگ فناوری نرم و نسل چهارم آینده نگاری فناوری [ دوره2, شماره 8 - پاییز سال 1385]

چ

 • چراغعلی.محمدحسن طراحی چارچوب استراتژی تحول دیجیتالی صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای با تمرکز بر فناوری اینترنت‌اشیاء و تحلیلگری داده [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • چرختاب مقدم.جهانشاه یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]

ح

 • حاتمی نژاد.محمد نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • حاتمی نسب.سید حسن بررسی چالش های توسعه محصول جدید(NPD) در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس) [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • حاتمی.مهرداد بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • حاتمیان.رضا طراحی مدل سودآوري کاربر نهایی از دیدگاه کارآفرینان فناوری در صنعت نرم افزار ایران با رویکرد ترکیبی [ دوره17, شماره 68 - پاییز سال 1400]
 • حاجی بابائی.حسین نقش پلتفرم های استریم های آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر خرید های بدون برنامه مصرف کنندگان با توجه به ویژگی های منبع ارتباط و محصول [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • حاجی زاده.پیمان بکارگيري سناريو نوآوري انقلابي در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs ) [ دوره5, شماره 19 - تابستان سال 1388]
 • حاجی زاده.پیمان نقش مدیریت کلان داده در بهبود تصمیم‌گیری سازمان‌های بانکی (مورد مطالعه بانک سپه) [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • حاجی غلام سریزدی.علی تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • حاجی غلام سریزدی.علی طراحی و پیاده‌سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکت‎های فناور (مطالعه موردی شرکت‎های فناور پارک علم و فناوری یزد) [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • حاجی غلام سریزدی.علی تحليل سياست‌هاي پارک تحقيقات و فناوري و مؤلفه‌هاي مؤثر بر آن مطالعه موردي: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • حاجی غلام سریزدی.علی بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین مالی جمعی [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • حاجی لو.وحید دستیابی به ترکیب مطلوب عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی کشور با استفاده از سیستم استنتاج فازی [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • حاجی مرادی.مهدی استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • حاجیلو.مینا نقش پیش‌بینی‌کننده ابعاد سیستم مدیریت اطلاعات بر افزایش بهره‌وری شرکت‌های مهندسی تجهیزات برق و الکترونیک [ دوره17, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • حاجي حسيني.حجت اله عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن؛ مورد مطالعه کشور ايران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • حاجي غلام سريزدي .علی معرفي و استفاده از رويکرد "تمايز مثبت" در شناسايي ظرفيت‌هاي بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوري يزد [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • حارث ابادی.مهدی تبیین اثر گذاری شرکت در رویدادهای فناورانه بر تاسیس و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان خراسان شمالی [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • حافظیان.مریم شناسایی کیفی موانع فرهنگی کارآفرینی، ارزیابی ابعاد فرهنگی و شکست کارآفرینان [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]
 • حافظیان.مریم هوش کارآفرینانه: نقش واسطه ای در روابط بین CRM و عملکرد سازمان [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • حافظیان.مریم هوش کارآفرینانه: نقش واسطه ای در روابط بین CRM و عملکرد سازمان [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • حامدی نسب.صادق ارائه الگویی برای مؤلفه های شهروند دیجیتال در شهرستان بیرجند [ دوره17, شماره 68 - پاییز سال 1400]
 • حامی.مهسا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • حائری یزدی.محمدرضا پارک های علمی؛انتظارات،الگوها و دستاوردها"ساخت و مدیریت بر هیئت موسسین:نیازمندیها و تجربیات" [ دوره2, شماره 8 - پاییز سال 1385]
 • حبیبی.روزبه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان) [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • حجازی نیا.رویا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • حجازی.سید رضا جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • حسن پور .حسینعلی شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • حسن پور .حسینعلی الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت؛ مطالعه موردی یکی از مراکز تحقیقاتی صنایع دفاعی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • حسن زاده.علیرضا بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین مالی جمعی [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • حسن¬قلی¬پور¬یاسوری.طهمورث بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1388]
 • حسن‌آبادي.پريسا الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • حسن‌پور.حسينعلي رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • حسن‌پور.حسينعلي ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌های سبد در یک شرکت سهامی خاص براساس فرایند تحلیل شبکه (ANP) [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • حسن‌پور.حسينعلي شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • حسنی.بهزاد ارائه مدلی جهت ارزیابی سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت پارس خودرو [ دوره18, شماره 71 - تابستان سال 1401]
 • حسنی.محسن تأثیر مدیران داخلی، بحران و محدودیت مالی بر رابطه بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]
 • حسنی.محمد حسن مشاركت دانشگاه‌هاي علوم انساني در چرخه نظريه‌پردازي و نقش مراكز رشد علوم‌انساني [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • حسني سعادت.حجت شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • حسین آبادی.محمد ارزيابي نرخ موفقيت واحدهاي فناور مستقر در پار كها و مراكز رشد علم و فناوري [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • حسین پور.داود الگوی یادگیری دوجانبه گرایانه و سازگاری آن با اشکال مختلف دارایی‌های دانشی سازمان [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • حسین پور.عباس شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهي [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • حسین پور.مهدی شناسایی نقش شتاب‌دهنده‌ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد نوآوری باز [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • حسین پور.مهدی طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • حسین پور.مهدی واکاوی عوامل موفقیت شتاب‌دهنده‌های استارتاپی حوزه دیجیتال در دوران پساکرونا [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • حسین رفعتی.سعید شناسايي ابزارها و راه‌كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين [ دوره6, شماره 24 - پاییز سال 1389]
 • حسین رفعتی.سعید پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد؛ سيستم موثر منابع انساني [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • حسین زاده.علی طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندی‌های پلتفرم‌های فناورانه در صنعت لوازم آرایشی [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • حسین لو.حمید شناسايي عوامل مؤثر در رشد سریع شركت‌ها؛ مطالعه موردی: شرکت بهستان دارو [ دوره8, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • حسینی بهارانچی.فهیمه سادات مديريت نوآوري با رويکرد بنگاهي؛ همراه با تحليل مقايسه‌اي شرکت‌هاي ژاپني و کره‌اي [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • حسینی سرخوش.سید مهدی بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز مخابراتي در ايران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • حسینی. سیدرسول طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندی‌های پلتفرم‌های فناورانه در صنعت لوازم آرایشی [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • حسینی.سید رضا فن بازار، جايگاه و كاركرد آن در نظام صنعتي و فناورانه [ دوره3, شماره 9 - زمستان سال 1385]
 • حسینی.سید عماد شناسايي و اولويت‌بندي توسعه كارآفريني در صنعت ورزش با استفاده از تكنيك OPA [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • حسینی.سید محمدرضا ارائه الگوی توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر تجاری‌سازی فناوری در ایران [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • حسینی.محمد رضا شاخص هاي ارزيابي شركتهاي مستقر در مركز رشد [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1384]
 • حسين‌زاده ملکي.صادق شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • حسيني.سيدحسين عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • حصاری.معصومه شناسايي و وزن دهي عوامل مؤثر بر ارتقای جایگاه پارك هاي علم و فناوري در توسعه نظام ملي نوآوري [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • حق بین.اشکان ارزیابی نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری کشور [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • حق بین.اشکان گونه‌شناسي رهنگاشت فناوري [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1388]
 • حق شناس.آرزو تبیین اثر گذاری شرکت در رویدادهای فناورانه بر تاسیس و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان خراسان شمالی [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • حقی.محبوبه رتبه¬بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت¬های دانش¬بنیان؛ مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان [ دوره11, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • حقی.ندا طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي براي تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • حقیقت منفرد.جلال ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردي: صنایع لبنی) [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • حقیقت.عطیه ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • حقیقت.لاله تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادي [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1388]
 • حکاکی.امیر مدلی پویا جهت ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • حمیدی نوا.فاطمه ارائه مدل هوش تجاری ابری درکسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری با رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری-تفسیری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • حمیدی.حجت الله ارائه یک ساختار فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی در محیط فازی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • حنيفي.حميد عوامل مؤثر در ورود مناسب ایران به سازمان تجارت جهانی [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • حیدری رامشه.حمیده شناسايي و وزن دهي عوامل مؤثر بر ارتقای جایگاه پارك هاي علم و فناوري در توسعه نظام ملي نوآوري [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • حیدری قره بلاغ.هادی مقايسه تطبيقي ميزان به کارگيري عوامل موثر در انتقال فناوري با رويکرد MCDM (مطالعه موردي شرکتهاي صنعت فولاد) [ دوره9, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • حیدری قره بلاغ.هادی تاثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین [ دوره6, شماره 21 - زمستان سال 1388]
 • حیدری قره بلاغ.هادی شناسايي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي [ دوره7, شماره 25 - زمستان سال 1389]
 • حیدری قره بلاغ.هادی ارتقاء کارایی و دانش سازمانی در خطوط مونتاژ با استفاده از شبیه‏ سازی گسسته پیشامد [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • حیدری قره بلاغ.هادی الگوی پياده سازي مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک ومتوسط [ دوره5, شماره 17 - زمستان سال 1387]
 • حیدری قره بلاغ.هادی شناسایی و تحلیل روابط عوامل حیاتی موفقیت به روش دیمتل فازی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]

خ

 • خاتمی فیروزآبادی.سید محمد علی تعيين معيارهاي کليدي در ارزيابي کسب وکارهاي الکترونيک [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • خاتمی فیروزآبادی.علی نقش نوآوري سازماني در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو [ دوره6, شماره 21 - زمستان سال 1388]
 • خاتمی فیروزآبادی.علی نقش یکپارچگی فرآیندها در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو:(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو) [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1388]
 • خاتمی نژاد.حامد ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با تاکید بر صنعت گردشگری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • خادم گرایلی.ندا طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان(تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • خادمی زارع.حسن شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد) [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • خادمی زارع.حسن شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS؛ مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • خاکباز.حسن جایگاه کریدورهای علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌محور [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • خاکباز.حسن مديريت شبکه ذينفعان در مراکز رشد فناوري [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • خاکباز.حسن بررسي جايگاه فناوري در برنامه هاي توسعه اي كشور [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1389]
 • خاکزار بفروئی.مرتضی بکارگيري فناوري راديوشناسه (RFID) مکانيزمي براي مديريت زنجيره عرضه محصولات فاسدشدني [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • خالقی.غلامحسین رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد بر اساس شاخص‌های EFQM [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • خالوئی.فرزانه راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی براساس یک مطالعه چند موردی [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • خاندان.نسرین نقش واحد R&D بر کارآفريني و ارزش افزوده بنگاه هاي کوچک و متوسط [ دوره4, شماره 14 - بهار سال 1387]
 • خجسته.مهدی تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • خدابخشی.محمدرضا تحلیل و ارزیابی زیست‌بوم‌های نوآوری، مطالعه‌ی موردی یزد و مازندران [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • خدابنده.لیلا جایگاه کریدورهای علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌محور [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • خدابنده.لیلا تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • خداداد برمي.مريم طراحي مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي در ايران [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • خداوردی.روح اله راهبرد برون سپاري، فوايد، مشكلات و چالش ها [ دوره7, شماره 25 - زمستان سال 1389]
 • خدایی گرگری.محمدتقی بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • خراسانی.ابوالفضل مزایا و چالش‌های استفاده از فن بازی‌ وارسازی در آموزش‌های ضمن خدمت سازمان صدا و سیما [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • خردمند.ص ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • خردمندنيا.سهيلا تأثير دسترسي به زيست‌توده و توانمندي‌هاي فناورانه بر سياست‌هاي اقتصاد زيستي: مقايسه ايران با كشورهاي منتخب [ دوره17, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • خرقانی.سعید نوع شناسی پارکهای علم و فناوری با رویکرد مدیریت دانش [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • خزائلی.ساره تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويكرد فناوري و رويكرد منابع انساني [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • خسرو پور.حسین نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • خسروی پور.بهمن مؤلفه‌هاي مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از سوي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي [ دوره7, شماره 25 - زمستان سال 1389]
 • خسروی. محسن تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکار های نوپای کشاورزی در کشور [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • خسروی.کوروش انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک‌هاي علم و فناوري [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • خطیبیان.ندا بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1388]
 • خلجی.علی "سطوح جدید شکاف دیجیتال در سراسر جهان" [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • خلیلی عراقی.مریم مدل تحلیل محتوایی بومی‌شده چهار ستون مدیریت دانایی بر‌اساس رویکرد تغییر مستمر در بانک توسعه صادرات [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • خمسه.عباس ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها [ دوره5, شماره 19 - تابستان سال 1388]
 • خمسه.عباس بررسي تاثيرات جهاني شدن R&D بر توسعه تکنولوژي و نوآوري [ دوره4, شماره 16 - پاییز سال 1387]
 • خمسه.عباس ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیاز تکنولوژیک (تحقیق موردی سازه های فلزی یاسان) [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • خمسه.عباس تجاري سازي تکنولوژي عامل موثر درتوسعه تکنولوژي و اقتصاد [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • خمسه.عباس نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران [ دوره4, شماره 15 - تابستان سال 1387]
 • خمسه.عباس تبیین تاثير شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs [ دوره4, شماره 14 - بهار سال 1387]
 • خمسه.عباس ارزيابي ميزان موفقيت فرايند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • خمسه.عباس ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1388]
 • خمسه.عباس ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا) [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • خمسه.عباس اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • خمسه.عباس بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو) [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • خنده رو.نرگس بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • خواجوی.زینب استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران [ دوره6, شماره 24 - پاییز سال 1389]
 • خواسته.سید حسین معرفی اتوماسیون فرایند رباتیک بعنوان نقطه اتصال توسعه اینترنت همه چیز با پروژه‌های هوش مصنوعی [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • خواسته.ندا سادات تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويكرد فناوري و رويكرد منابع انساني [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • خوراکیان.علیرضا بررسی تعیین‌کننده‌بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • خوراکیان.علیرضا بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • خوزین.علی مدل‌سازی استراتژی‌های کاهش خطرات حسابداری ابری با رویکرد ساختاری-تفسیری [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • خوش الحان.فرید رایانش ابري از ديد کسب و کار ؛ ارائه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف‌ها و تهدیدات [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • خوشکلام.موسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود بازدهی اقتصادی مصرف برق (مورد مطالعه: کشورهای منتخب در حال توسعه) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • خوشنویس.یاسر مقایسه‌ای میان نهاد‌های موثر در سیاست علم و فناوری در ایران و کشور‌های منطقه چشم‌انداز [ دوره6, شماره 21 - زمستان سال 1388]
 • خوشنویس.یاسر خودمختاري فناوری، يا انفعال در برابر رويکرد فناورانه [ دوره4, شماره 16 - پاییز سال 1387]
 • خیاطیان.محمدصادق بررسی تأثیر حمایت‌های مالی دولت بر نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان: مبتنی بر داده‌های پیمایش نوآوری ایران [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]
 • خیری.صدیقه بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1396]

د

 • داداشی.علیرضا رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر پذيرش تدارکات الکترونيکي در سازمان به روش آماري و تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي بررسي موردي شرکت راه آهن ج.ا.ا. [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • داداشی.علیرضا نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و برخی کاستی های اجرای آن [ دوره7, شماره 25 - زمستان سال 1389]
 • داستانی.معصومه استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني گامي در جهت توسعه منابع انساني در سازما¬نهاي پيشرو [ دوره5, شماره 19 - تابستان سال 1388]
 • دالوند.وحید اثر سرمایه فکری روی مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و فرهنگ یادگیری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه لرستان [ دوره18, شماره 69 - زمستان سال 1400]
 • دانا. دانیال شناسایی و رتبه‌بندی محورهای قابل مذاکره با شرکت‌های نوپا از نگاه سرمایه‌گذاران خطرپذیر [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • دانش پایه.حمزه شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • داودی.سید محمد رضا بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی با در نظر گرفتن سرمایه¬ی اجتماعی و خودکارآمدی (مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان) [ دوره18, شماره 71 - تابستان سال 1401]
 • داودی.سید محمد رضا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • داوری.علی ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • داوری.علی طراحی مدل اکوسیستم کسب وکار دیجیتال با رویکرد آموزش الکترونیکی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • درخشان.عطیه بررسی سطح ریسک بالقوه بر میزان موفقیت بازمهندسی فرايندهای کسب و کار در شرکت‌های کوچک و متوسط [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • درونکلایی.سید نورالدین بررسي تطبيقي رويكردها و چارچوبهاي سنجش نوآوري [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1389]
 • درویشی.مریم بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • درویشی.مریم واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت استارتاپ‌ها با استفاده از رویکرد فراترکیب [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • دزفولیان.حمیدرضا ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • دسترنج.نسرین شناسايي عوامل مؤثر بر يادگيري فناوري در كشورهاي در حال توسعه [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • دشتی خویدکی.فرزانه مدل رقابت‌پذیری سازمانی با تأکید بر قابلیت‌های بازاریابی و نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شهر یزد) [ دوره16, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • دل انگیزان.سهراب خوشه هاي علم و فناوري ؛ به سوي يك نظريه عمومي [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1384]
 • دوستار.محمد الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت) [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • دولتيابي.پريا پارک فناوري مجازي در ايران: تحليل SWOT [ دوره4, شماره 14 - بهار سال 1387]
 • ده موبد.بابک تحليل تأثير تكنولوژي در كارايي صنايع با رهیافت تحلیل پوششی داده ها [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • دهقان پور.محمدرضا تحليل تأثير تكنولوژي در كارايي صنايع با رهیافت تحلیل پوششی داده ها [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • دهقان شبانی.زهرا اثرات اقتصادی مناطق ویژه ی علم و فناوری بر توسعه ی منطقه ای: مطالعه موردی سيليکون والي [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • دهقانی سانیج.حسین کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند [ دوره16, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • دهقانی.احسان ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • دهقانی.حسن نقش مديريت دانش در نوآوري سازمان‌ها [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • دهقانی.مریم نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت¬های بازاریابی؛ مطالعه موردی شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی [ دوره11, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • دهنوی.مریم طراحی و تدوین مدل سازمان تیم‌محور با رویکرد نوآوری سازمانی (مطالعه موردی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در خراسان رضوی) [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • دیده خانی.حسین طراحی الگوی کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد تئوری داده بنیاد [ دوره19, شماره 75 - تابستان سال 1402]
 • دیده خانی.حسین ارائه مدل هوش تجاری ابری درکسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری با رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری-تفسیری [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • دیده خانی.حسین ارائه مدل خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های کوچک و متوسط آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [ دوره17, شماره 68 - پاییز سال 1400]
 • دیزجی.منیره بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]

ذ

 • ذبیحی.فاطمه بکارگيري فناوري راديوشناسه (RFID) مکانيزمي براي مديريت زنجيره عرضه محصولات فاسدشدني [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • ذبيحي جامخانه.محسن دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • ذوالانواری.سید عبدالعلی تعیین رابطه بین مهارت‌های كارآفرينی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در صنایع كوچك و متوسط [ دوره14, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • ذوالفقار زاده کرمانی.محمد مهدی نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • ذوالفقاری.عاطفه سیاست¬گذاری توسعه نوآوری باز: الزاماتی برای ایران [ دوره18, شماره 71 - تابستان سال 1401]
 • ذوالفقاری.عاطفه جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها [ دوره7, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • ذوالفقاری.عاطفه چشم‌انداز آينده نقش شبکه‌سازي در افزايش مزيت رقابتي از طريق نوآوري باز در کسب و کارهاي کوچک و متوسط [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]

ر

 • رازینی.ابراهیم علی شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک موثر در موفقیت بنگاه های کوچک و زود بازده شهر صنعتی کاوه بارویکرد کارت امتیازی متوازن از دیدگاه مدیران [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • راستی برزکی.مرتضی انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک‌هاي علم و فناوري [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • راستی برزکی.مرتضی نظام ارزيابي توسعه ايده‌هاي نو به منظور استفاده در دوره‌هاي رشد مقدماتي [ دوره3, شماره 10 - بهار سال 1386]
 • راستی برزکی.مرتضی جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • راستی برزکی.مرتضی ارزيابي عملکرد مراکز رشد واحدهاي فناوري و پارک ها به وسيله شاخص‌ها [ دوره3, شماره 12 - پاییز سال 1386]
 • راستی برزکی.مرتضی بررسي عوامل موفقيت شرکت‌هاي دانش محور [ دوره4, شماره 16 - پاییز سال 1387]
 • راستی برزکی.مرتضی رتبه¬بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت¬های دانش¬بنیان؛ مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان [ دوره11, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • راستی برزکی.مرتضی ارتقاء توان مديريتي هسته‌هاي دورة پيش رشد و واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد از طريق انتخاب صحيح سبک مديريتي [ دوره4, شماره 13 - زمستان سال 1386]
 • راستی برزکی.مرتضی روش رتبه بندی مراکز رشد به وسیله نماگرهای ترکیبی [ دوره2, شماره 8 - پاییز سال 1385]
 • راستی برزکی.مرتضی تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • ربانی.مژده ارائه مدل ترکیبی زمان‌بندی وظایف براساس الگوریتم تطبیقی پویا و ژنتیک در محیط رایانش ابری [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • ربیعی.مهناز نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها [ دوره4, شماره 15 - تابستان سال 1387]
 • ربيعي.علي استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران [ دوره6, شماره 24 - پاییز سال 1389]
 • رجب زاده قطری.علی بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تأمین مالی جمعی [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • رجب لو.ساسان تبیین اثر گذاری شرکت در رویدادهای فناورانه بر تاسیس و توسعه کسب و کارهای نوپا در استان خراسان شمالی [ دوره18, شماره 72 - پاییز سال 1401]
 • رحمان سرشت.حسین رويکردهاي مديريت دانش و الگوهاي شكاف‌هاي دانشي در عصر فناوري [ دوره5, شماره 20 - پاییز سال 1388]
 • رحمان سرشت.حسين دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان [ دوره13, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • رحمانی.امید بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره‌وري بخش صنعت اقتصاد ايران [ دوره7, شماره 25 - زمستان سال 1389]
 • رحمتی.مریم شناسايي و اولويت‌بندي توسعه كارآفريني در صنعت ورزش با استفاده از تكنيك OPA [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • رحیم نیا.فریبرز تأثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • رحیم نیا.فریبرز تناسب استراتژیک بین استراتژی‌های نوآوری و عملکرد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان [ دوره17, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • رحیمی.حسین مکان يابي خوشه هاي علم و فناوري به روش تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (مطالعه موردي خوشه علم و فناوري يزد) [ دوره9, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • رحیمی.فریماه بررسي تأثير حقوق مالكيت فكري بر صادرات [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • رستگار. عبدالغنی شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان به روش ترکیبی دلفی فازی و سوارا [ دوره19, شماره 76 - پاییز سال 1402]
 • رستگار.عباسعلی بررسی و تبیین عوامل کلیدی اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان‌ با رویکرد ترکیبی فراتلفیق- آنتروپی شانون [ دوره18, شماره 69 - زمستان سال 1400]
 • رستگاران.مرتضی مروری بر کارآفرینی فناورانه در حوزه فناوری نانو [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • رستمی.نسرین بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • رسولی پشته.بهتاج بررسي تاثير سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1389]
 • رشادت جو.حمیده مدل تحلیل محتوایی بومی‌شده چهار ستون مدیریت دانایی بر‌اساس رویکرد تغییر مستمر در بانک توسعه صادرات [ دوره19, شماره 74 - بهار سال 1402]
 • رشیدی نژاد.مسعود ارزيابي توانايي پارك‌هاي علم و فناوري با استفاده از الگوريتم ابتكاري تركيبي [ دوره3, شماره 9 - زمستان سال 1385]
 • رشیدی.حسن ارائه مدلی برای پذیرش سیستم آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • رضایی دولت آبادی.حسین ارزيابي ريسک و بازده پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با استفاده از تئوري ميانگين- واريانس و اختيار سرمايه‌گذاري واقعي [ دوره5, شماره 19 - تابستان سال 1388]
 • رضایی زاده.مرتضی ابزارهای ارزشیابی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی [ دوره16, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • رضایی صدرآبادی.مهدیه مروری بر وضعیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در ایران [ دوره17, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • رضایی.راضیه شناسایی کیفی موانع فرهنگی کارآفرینی، ارزیابی ابعاد فرهنگی و شکست کارآفرینان [ دوره17, شماره 67 - تابستان سال 1400]
 • رضایی.فاطمه بررسی سطح ریسک بالقوه بر میزان موفقیت بازمهندسی فرايندهای کسب و کار در شرکت‌های کوچک و متوسط [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • رضایی.فائزه طراحی الگوی کارآفرینی دانشگاهی قابلیت محور در دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • رضائی خطیر.مهدی ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) با به‌کارگیری مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مکلین؛ مطالعه موردي: شرکت ایران خودرو [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • رضائي نور.جلال ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان‌های دانش‌بنیان مورد کاوي دانشگاه قم [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • رضائي نور.جلال شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند) [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • رضوانی تبار.مهدی شناسایی چالش‌های توسعه تکنولوژی مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطی در مراکز رشد دانشگاهی تهران [ دوره16, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • رضوانی.حمیدرضا ارائه‌ی الگویی برای گونه‌شناسی انواع نوآوری سازمانی [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • رضوی.سید محمد رضا شناسايي و رتبه‌بندي عوامل حياتي موفقيت در انتقال فناوري سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنايع خودروسازي [ دوره7, شماره 26 - بهار سال 1390]
 • رعایائی.مهدی مدل مفهومی توسعه فناوری پهن‌باند با تکیه بر تجارب بین‏ المللی [ دوره17, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • رفیعی.محمود تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • رمضان.مجيد ارائه چارچوب مفهومي براي اندازه گيري سرمايه ساختاري در دانشگاه [ دوره10, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • رمضانی.علی اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • رمضانی.علی شناسایی و تحلیل اصلی‌ترین مؤلفه‌های راهبردی تأثیرگذار در عدم موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه) [ دوره15, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • رمضانی.علی بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • رمضانیان.محمد رحیم تأثیر خلق ارزش مشترک بر توسعه خدمات جدید: نقش میانجی هماهنگی درون ‌سازمانی و تعدیلگری تجربه فناوری [ دوره19, شماره 73 - زمستان سال 1401]
 • رمضاني.فاطمه ارزيابي عملکرد پارکهاي علم و فناوري در بعد پيامدهاي حضور پارک در منطقه [ دوره10, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • رنجبران.ویدا چارچوب ارزیابی زیست بوم کسب وکار های نوپا( مورد مطالعه: زیست بوم استان بوشهر) [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • رنجبرفرد.مینا مروری بر مدل‌های آمادگی هوش کسب‌وکار [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • رنجکش.سجاد شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • رنجی جفرودی.نیما تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در صنعت نفت [ دوره18, شماره 70 - بهار سال 1401]
 • رنجی جفرودی.نیما بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه و توسعه سازمانی در دانشگاه [ دوره20, شماره 77 - زمستان سال 1402]
 • رنگريز.حسن مقایسه دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه هوشمندی‌ کسب‌وکار و مدیریت دانش [ دوره12, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • روانبخش.مقتداالانام طراحی مدل سیاست‌گذاری تأمین مالی کارآفرینی فناورانه در مراحل اولیه ایجاد کسب‌وکار در ایران [ دوره18, شماره 71 - تابستان سال 1401]
 • رونقی.محمد حسین ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • رونقی.محمد حسین ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان‌های ایرانی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • رونقی.محمدحسین ارزیاب&#