• صفحه اصلی
  • ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان‌های دانش‌بنیان مورد کاوي دانشگاه قم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930513120181666 بازدید : 6185 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط