• صفحه اصلی
  • نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت¬های بازاریابی؛ مطالعه موردی شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930414153241658 بازدید : 7246 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.01.004

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط