• صفحه اصلی
  • توسعه مدل فرايندي مديريت دانش مشتري با استفاده از سيستم‌های مديريت ارتباط با مشتری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13921111133491640 بازدید : 6694 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط