• صفحه اصلی
  • الگوی ساختاری ابعاد فعالیت‌های مدیریت فناوری و اثربخشی سازمانی؛ مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله