• صفحه اصلی
  • بررسي و تبيين سازمانهاي پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري ايران - مورد مطالعه: جهاددانشگاهي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930513146221668 بازدید : 7427 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط