• صفحه اصلی
  • طراحی و پیاده‌سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکت‎های فناور (مطالعه موردی شرکت‎های فناور پارک علم و فناوری یزد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980602191704 بازدید : 1618 صفحه: 1 - 13

20.1001.1.17355486.1399.16.64.5.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط