• صفحه اصلی
  • تبیین مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مطالعه موردي پارک علم و فناوری گیلان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305131158191665 بازدید : 6194 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط