• صفحه اصلی
  • مديريت شبکه ذينفعان در مراکز رشد فناوري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305221212311693 بازدید : 6154 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط