• صفحه اصلی
  • بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز مخابراتي در ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940226817111935 بازدید : 5144 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.04.007

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط