• صفحه اصلی
  • رایانش ابري از ديد کسب و کار ؛ ارائه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف‌ها و تهدیدات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13921111143941641 بازدید : 6670 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.02.004

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط