• صفحه اصلی
  • شناسایی و سنجش روابط بین متغیرهای مؤثر بر نوآوری در شرکت‌های صنعتی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی؛ مطالعه موردی شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139301192033341648 بازدید : 6150 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.02.003

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط