• صفحه اصلی
  • نظريه‌ها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاه‌ها و صنعت در اقتصاد دانش‌بنيان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930522916521690 بازدید : 6438 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط