• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی الگوی کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد تئوری داده بنیاد
    حسین دیده خانی روح اله علیزاده محمدشریف شریف‌زاده روح اله سمیعی
    با توجه به اهمیت و رشد کارآفرینی دیجیتال در دنیای امروز و همچنین عدم مطالعه نظام‌مند درباره آن در کشور، طراحی الگوی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و پژوهشی که الگوی کارآفرینی دیجیتال را در شرکت‌های دانش‌بنیان موردمطالعه قرار داده باشد، در کشور ما انجام‌نشده است؛ بنابرا چکیده کامل
    با توجه به اهمیت و رشد کارآفرینی دیجیتال در دنیای امروز و همچنین عدم مطالعه نظام‌مند درباره آن در کشور، طراحی الگوی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و پژوهشی که الگوی کارآفرینی دیجیتال را در شرکت‌های دانش‌بنیان موردمطالعه قرار داده باشد، در کشور ما انجام‌نشده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی کارآفرینی دیجیتال با استفاده از روش تئوری داده بنیاد است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف بنیادی، ازنظر نحوه به دست آوردن داده‌ها کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیزده نفر از خبرگان جمع‌آوری‌شده است. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و تا سر حد اشباع اطلاعات موردنیاز و کفایت نظری صورت گرفته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد که درنهایت به شناسایی ۱۸ مفهوم منجر گردید. مفاهیمی مانند دانش و تجربه، ذهنیت کارآفرینانه، ویژگی‌های شخصیتی، چابکی سازمان، نارضایتی از وضعیت موجود و جو و فرهنگ تیم به‌عنوان شرایط علّی و عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل فناوری و عوامل قانونی به‌عنوان شرایط زمینه‌ای به نتایجی از قبیل ارزش اقتصادی و ارزش اجتماعی منتهی شدند و الگوی کارآفرینی دیجیتال طراحی شد. الگوی نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و درنهایت، پیامدها تشکیل‌شده است. هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل‌دهنده الگو، دارای مفاهیمی هستند که توجه به آن‌ها تحقق هدف نهایی کارآفرینی دیجیتال را موجب می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسايي و وزن دهي عوامل مؤثر بر ارتقای جایگاه پارك هاي علم و فناوري در توسعه نظام ملي نوآوري
    سعید  شوال پور مجید  فروزانمهر حمیده حیدری رامشه معصومه حصاری
    پارک های علم و فناوری یکی از مهم ترین ابتکارات سیاست نوآورانه می باشند و در توسعه نظام نوآوری، دارای جایگاهی خاص هستند. نگرش سیستمی و حرکت همگرا در امور فناوری با هدف و تفکر ایجاد نسل جدیدی از دانشگاه‌ها و نظام علمی برای رفتن به سوی نظام نوآوری، برای همگرایی باید در کشو چکیده کامل
    پارک های علم و فناوری یکی از مهم ترین ابتکارات سیاست نوآورانه می باشند و در توسعه نظام نوآوری، دارای جایگاهی خاص هستند. نگرش سیستمی و حرکت همگرا در امور فناوری با هدف و تفکر ایجاد نسل جدیدی از دانشگاه‌ها و نظام علمی برای رفتن به سوی نظام نوآوری، برای همگرایی باید در کشور شکل گیرد و اگر صحبت از دانشگاه کارآفرین می‌شود، در کنار آن، پارک‏های علم و فناوری و مراکز رشد هم در نظام نوآوری جایگاه خود را دارند. در این پژوهش، کسب موفقیت در تقویت جایگاه پارک های علم و فناوری در توسعه نظام ملی نوآوری، مسأله اصلی می باشد. در این خصوص، بیش از یکصد عامل در 7 گروه سیاست گذاری، تأمین منابع مالی تحقیقات و نوآوری، تأمین دانش مورد نیاز در فرایند نوآوری، ارتقای کارآفرینی تکنولوژی، اشاعه و انتشار تکنولوژی، توسعه و ارتقای منابع انسانی، و تولید کالاها و ارائه خدمات، مورد شناسایی اولیه قرار می گیرد. نتایج، حاکی از آن است که شاخص های سیاست گذاری، تأمین منابع مالی تحقیقات و نوآوری، تأمین دانش مورد نیاز در فرآیند نوآوری، و ارتقای کارآفرینی تکنولوژی نزدیک به 75% عوامل تأثیرگذار را در خود جای داده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه مدل بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی
    محمد  اختری محمدعلی کرامتی سید عبداله امین موسوی
    با پیشرفت بشر در عصر اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات دیجیتال، وابستگی به زیرساخت‌های ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است. عدم وجود امنیت سایبری در زیرساخت‌ها، سبب اختلال در کارکرد بخش‌های گوناگون نظیر دولت، اقتصاد و خدمات‌رسانی می‌شود. با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی، م چکیده کامل
    با پیشرفت بشر در عصر اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات دیجیتال، وابستگی به زیرساخت‌های ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است. عدم وجود امنیت سایبری در زیرساخت‌ها، سبب اختلال در کارکرد بخش‌های گوناگون نظیر دولت، اقتصاد و خدمات‌رسانی می‌شود. با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی، ممکن است زیان‌های جبران‌ناپذیری در زمینه‌های مختلف از قبیل تلفات انسانی، خسارت‌های اقتصادی و از دست‌دادن اعتماد عمومی ایجاد شود. بدین ترتیب فناوری اطلاعات و امنیت سایبری جایگاه ویژه‌ای در عرصه دیجیتال یافته است. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین چالش‌‌هایی که امروزه کشور‌های مختلف با آن روبرو هستند که می‌تواند امنیت ملی را نیز مورد آسیب قرار دهد، حملات سایبری است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی می‌باشد. در این پژوهش پنج مورد از مهم‌ترین مدل‌های بلوغ امنیت سایبری مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش صورت‌گرفته نشان می‌‌دهد که مدل‌های بلوغ امنیت سایبری شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند با بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای بین مدل‌های مورد واکاوی، 48 شاخص احصاء گردید، بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد برخی از آن‌ها دارای همپوشانی با سایر شاخص‌ها می‌باشند. بنابراین شاخص‌های دارای همپوشانی بر‌اساس فراوانی در 16 گروه دسته‌بندی شد. سپس این گروه‌ها به روش تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی و با توجه به داده‌های به‌دست آمده، مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و در پنج سطح ساماندهی گردید، از این‌رو سطوح معرفی‌شده تمامی ویژگی‌ها و شاخص‌های مدل‌های واکاوی شده را در بر می‌گیرد. از سطوح به‌دست آمده و با توجه به شاخص‌های معین شده در هر سطح، مدل بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی پیشنهاد گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان
    فاطمه  شهدکار تقی ترابی فریدون رهنما رودپشتی
    اقتصاد دایره‌ای رویکردی ارزشمند برای دستیابی به مفهوم پایداری است که سبب برابری اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می‌گردد.هدف اصلی از این پژوهش، ارائه یک مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان بود. این پژوهش از نظر هدف، در دسته پژوهش‌های چکیده کامل
    اقتصاد دایره‌ای رویکردی ارزشمند برای دستیابی به مفهوم پایداری است که سبب برابری اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می‌گردد.هدف اصلی از این پژوهش، ارائه یک مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان بود. این پژوهش از نظر هدف، در دسته پژوهش‌های بنیادی- توسعه‌ای و به لحاظ موضوع و ماهیت از رویکرد پژوهش‌های کیفی از نوع اکتشافی بوده و از نظریه داده بنیاد (سیستماتیک) استفاده شده است. داده‌ها از طریق منابع مستند (کتاب، مقاله، رساله) و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 15 نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی از طریق نمونه گیری هدفمند نظری تا اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری، جمع آوری شد. داده‌ها بر مبنای نظریه داده بنیاد در چارچوب کدهای باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده‌های کیفی حاصل از پژوهش، منجر به ارائه مدل کسب و کار اقتصاد دایره‌ای با 124 مقوله، 17 مقوله محوری و 6 عامل اصلی، در قالب ابعاد 6 گانه شامل شرایط علی (2مقوله)، پدیده اصلی (مدل کسب و کار دایره‌ای)، راهبرد (4 مقوله)، ویژگی‌های زمینه‌ای (5 مقوله)، شرایط مداخله‌گر (2مقوله) و پیامد (4مقوله) شد. مدل حاصل از این پژوهش می‌تواند راه‌گشای دست اندر‌کاران، برنامه‌ریزان و مدیران شرکت‌های دانش بنیان جهت تولید و توزیع کالا و خدمات در قرن حاضر باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش میانجی هم‌آفرینی ارزش
    محمد باشکوه اجیرلو ایمان قاسمی همدانی
    در قرن بیست ویکم رشد فناوری‌های نوین به ویژه در گردشگری امری اجتناب ناپذیر است. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم موجب تحولات چشم گیر در رفتارهای گردشگری شده است. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل موثر بر هم آفرینی ارزش از طریق فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش در ص چکیده کامل
    در قرن بیست ویکم رشد فناوری‌های نوین به ویژه در گردشگری امری اجتناب ناپذیر است. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم موجب تحولات چشم گیر در رفتارهای گردشگری شده است. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل موثر بر هم آفرینی ارزش از طریق فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش در صنعت گردشگری پرداخته می‌شود. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از کارکنان و خبرگان صنعت گردشگری است که بصورت تصادفی تعداد ۱۹۰ نفر از اعضای نمونه در دسترس قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. عوامل مبتنی بر مشتری با ضریب ۳۶۴/۰ بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش، فناوری مجهز به هوش مصنوعی با ضریب ۸۰۲/۰ بر عوامل مبتنی بر مشتری و با ضریب ۰۹۷/۱ بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش، و نهایتا مدیریت دانش با ضریب ۵۴۰/۰ بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش تأثیر معنادار دارد. و عوامل مبتنی بر مشتری با ضریب ۲۹۲/۰ توانست رابطه بین فناوری مجهز به هوش مصنوعی و اثربخشی هم آفرینی ارزش را میانجی گری کند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر معنادار عوامل مبتنی بر مشتری، فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش مورد تأیید قرار گرفت. و عوامل مبتنی بر مشتری توانست رابطه بین فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و اثربخشی هم‌آفرینی ارزش را میانجی‌گری کند. نهایتا فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی توانست رابطه بین عوامل مبتنی بر مشتری و اثربخشی هم‌آفرینی ارزش را میانجی‌گری نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثر استفاده از واقعیت افزوده در بازاریابی به تمایل به پرداخت اضافه بها گردشگران اروپایی از طریق تجربه ترغیبی، غوطه وری و مشارکت گردشگران (مورد مطالعه شهر شیراز)
    یزدان  شیرمحمدی سولماز سینایی
    واقعیت افزوده زمینه نوظهوری در صنعت گردشگری می‌باشد..مطالعه حاضر تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در بازاریابی به تمایل به پرداخت اضافه بها گردشگران از طریق تجربه ترغیبی، غوطه وری و مشارکت گردشگران را بررسی می‌کند.محقق در این پژوهش به بررسی اثرات دو عامل توانمندسازی واقعی چکیده کامل
    واقعیت افزوده زمینه نوظهوری در صنعت گردشگری می‌باشد..مطالعه حاضر تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در بازاریابی به تمایل به پرداخت اضافه بها گردشگران از طریق تجربه ترغیبی، غوطه وری و مشارکت گردشگران را بررسی می‌کند.محقق در این پژوهش به بررسی اثرات دو عامل توانمندسازی واقعیت افزوده، یعنی تعبیه محیط زیست واقعیت افزوده و کنترل فیزیکی شبیه سازی شده واقعیت افزوده بر تجربیات ترغیبی گردشگران آنلاین در مقاصد گردشگری مجازی و بررسی تأثیرات مستقیم تجربه‌های غوطه‌وری گردشگران آنلاین بر تمایل واقعی آنها به پرداخت اضافه‌بها در مرحله قبل از خرید می‌پردازد.بررسی میزان مشارکت گردشگری به عنوان یک متغیر کنترلی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است بر غوطه‌وری و تمایل واقعی گردشگران آنلاین برای پرداخت اضافه بها تأثیر بگذارد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی است.از پرسشنامه برای جمع آوری داده‌های پژوهش، استفاده و روایی و پایایی آن تایید شد.جامعه آماری شامل گردشگران اروپایی شهر شیراز می‌باشد.بر اساس فرمول کوگران دریک جامعه‌ی نامحدود حجم نمونه 384 نفر می‌باشد.روش نمونه‌‌گیری بصورت غیر تصادفی در دسترس است.یافته‌ها نشان داد تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها، تأثیر مستقیم آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تجربه ترغیبی، تأثیر مستقیم تجربه ترغیبی بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها معنادار می‌باشد.در این مدل چون هر دو اثر مستقیم وغیرمستقیم آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها معنادار است، می‌توان گفت میانجی‌گری وجود دارد و متغیر تجربه ترغیبی دارای نقش میانجی جزئی در تأثیر آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - نقش پلتفرم های استریم های آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر خرید های بدون برنامه مصرف کنندگان با توجه به ویژگی های منبع ارتباط و محصول
    حسین حاجی بابائی مهزیار  اکبری
    رشد و پیشرفت روزافزون فناوری های نوین مبتنی بر ارتباط اینترنتی سبب ایجاد و شکل گیری نوعی کانال ارتباطی بازاریابی به شدت تعاملی در بستر رسانه های اجتماعی گردیده است. استریم آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی، پلتفرمی جدید، کارا و جذاب بوده که در سال های اخیر شاهد افزایش م چکیده کامل
    رشد و پیشرفت روزافزون فناوری های نوین مبتنی بر ارتباط اینترنتی سبب ایجاد و شکل گیری نوعی کانال ارتباطی بازاریابی به شدت تعاملی در بستر رسانه های اجتماعی گردیده است. استریم آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی، پلتفرمی جدید، کارا و جذاب بوده که در سال های اخیر شاهد افزایش میزان استفاده از آن به منظور تبلیغات بوده ایم که این موضوع خود نشانگر ایجاد فرصت هایی بیشمار برای رشد کسب و کارها در بستر این کانالها می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل محرک، ارگانیسم و پاسخ ، در پی بررسی عوامل موثر بر خریدهای بدون برنامه افراد در پلتفرم های استریم آنلاین با تمرکز بر ویژگی های استریم کننده و خود محصول می باشد. این پژوهش ،کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه آنلاین به جمع آوری اطلاعات ازمخاطبان استریم های آنلاین پرداخته است. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختار نشان داد که جذابیت و تخصص استریم کننده (ویژگی های مرتبط با منبع) با تاثیر بر لذت ادراک شده و مواردی مانند سودمندی ادراک شده محصول، راحتی خرید و قیمت محصول (ویژگی های مرتبط با محصول) با تاثیر بر سودمندی ادراک شده، بر قصد خرید بدون برنامه افرد در محیط های استریم آنلاین تاثیر گذار می باشند. پرونده مقاله