• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
    عباس  خمسه سعیده براتی
    امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود . ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در چکیده کامل
    امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود . ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. با بررسی میزان توانمندی‌های فناورانه، حوزه‌های ضعف و قوت در فناوری مورد نظر مشخص می‌شود و زمینه لازم برای تصمیم گیری در رابطه با توسعه توانمندی‌های فناورانه ایجاد می‌ گردد. این مقاله سعی دارد به بررسی و تحلیل سطوح توانمندی فناورانه شرکت سایپا بپردازد. این پژوهش با مدل توسعه یافته ای در 8 عامل سطوح توانمندی فناورانه را مورد ارزیابی قرار داده و وضعیت شرکت را مشخص نموده است و شکاف موجود را برای تدوین پروژه های بهبود فناورانه ارایه نماید. پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی بوده و داده ها با پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی ها از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میانگین توانمندی فناورانه شرکت سایپا در 8 عامل برابر 54.12 می باشد. همچنین در رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی های فناورانه ، عامل وضعیت رقابت در صنعت بیشترین رتبه بندی را در بین عوامل کسب نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - کشف و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه‌ها
    مصباح الهدی  باقری خلیل نوروزی مهدی محمدی جواد آزادی احمدآبادی
    هدف: با عبور از نسل اول و دوم دانشگاه‌ها که به ترتیب دانشگاه‌های آموزش محور و پژوهش محور نامیده می‌شوند، نسل سوم تحت عنوان دانشگاه کارآفرینی معرفی گردیده است. دانشگاه‌ها هدف این نوشتار، شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین در جمهوری اسلامی ایران است. چکیده کامل
    هدف: با عبور از نسل اول و دوم دانشگاه‌ها که به ترتیب دانشگاه‌های آموزش محور و پژوهش محور نامیده می‌شوند، نسل سوم تحت عنوان دانشگاه کارآفرینی معرفی گردیده است. دانشگاه‌ها هدف این نوشتار، شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین در جمهوری اسلامی ایران است. دانشگاه کارآفرین در این پژوهش، دانشگاهی دانست که سه وظیفه مهم حفاظت از دانش بشری و انتشار آن، پژوهش، و بسترسازی برای نقش‌آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد؛ لذا حرکت دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به سوی چنین تحولی، امری بسیار مهم و حیاتی است. روش: این پژوهش به روش کیفی انجام گرفته است، پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده از روش‌شناسی دلفی در سه دور به شناسایی ابعاد ساختاری مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین پرداختند، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از مهم‌ترین روش‌های اولویت‌بندی است، مؤلفه‌ها رتبه‌بندی گردید. ابعاد ساختاری شناسایی شده پس از اجرای دلفی و رتبه‌بندی تحلیل سلسله‌ مراتبی، به ترتیب عبارتند از: ترکیب، استقلال، حرفه‌ای‌گرایی، پیچیدگی، تمرکز و رسمیت. نتیجه‌گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که به منظور تحقق دانشگاه کارآفرین، می‌بایست تغییرات ساختاری گسترده در نظام آموزش عالی به ویژه در ابعاد استقلال، ترکیب و حرفه‌ای‌گرایی صورت گیرد، زیرا محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید مشوق فضای خلاقیت و هم‌افزایی باشد. همچنین نقش ترکیبی رهبر که از مؤلفه های ترکیب و استقلال محسوب می شوند، از جمله تأثیرگذارترین مؤلفه های مؤثر در ساختار مذکور هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تأثیر ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل‌گری درگیری ذهنی محصول
    محسن اکبری مصطفی ابراهیم پور ازبری میثم مسعودی فر صدیقه خیری
    یکی از انواع کالاهای لوکس که به سرعت در حال گسترش در بازارهای جهانی است، محصولات با فناوری بالای لوکس یا محصولات لوکس با فناوری بالا است. امروزه در بسیاری از مناطق، بازار محصولات لوکس با فناوری بالا به طرز بی‌سابقه‌ای در‌حال گسترش است. افرادی که تمایل زیادی به خرید کالا چکیده کامل
    یکی از انواع کالاهای لوکس که به سرعت در حال گسترش در بازارهای جهانی است، محصولات با فناوری بالای لوکس یا محصولات لوکس با فناوری بالا است. امروزه در بسیاری از مناطق، بازار محصولات لوکس با فناوری بالا به طرز بی‌سابقه‌ای در‌حال گسترش است. افرادی که تمایل زیادی به خرید کالای لوکس با فناوری بالا دارند، از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خاصی برخوردارند که تا حدودی آنها را از دیگر افراد متمایز می‌نماید. از جمله ویژگی‌های خریداران این کالاهای لوکس با فناوری بالا، وجود سلطه‌طلبی اجتماعی آن‌هاست. ما در این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد مختلف سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با در ‌نظر ‌گرفتن درگیری ذهنی محصول پرداخته‌ایم. این پژوهش از لحاظ جهت‌گیری‌های پژوهش، کاربردی بوده و ازلحاظ هدف پژوهش نیز توصیفی است. این پژوهش گوشی آیفون را به عنوان یک کالای با ویژگی‌های لوکس و فناوری بالا انتخاب کرده است. جامعه آماری این پژوهش، خریداران گوشی آیفون در فروشگاه پایتخت، عرضه‌کننده گوشی‌های هوشمند در تهران است. برای آزمون فرضیه‌ها، از روش همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری و به طور مشخص از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLS استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که رابطه بین زیاده‌خواهی و جاه‌طلبی با انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا معنادار است و همچنین درگیری ذهنی مصرف‌کننده در خصوص محصول، رابطه بین ابعاد سلطه‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان و انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا را تعدیل نمی‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه یک دیدگاه شناخت شناسی به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری
    سينا لاله احسانه نظری
    از آنجایی که در خصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد و بر اساس آن، فرضیه های قابل آزمون ساخته و آن ها را امتحان نمود، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با ن چکیده کامل
    از آنجایی که در خصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد و بر اساس آن، فرضیه های قابل آزمون ساخته و آن ها را امتحان نمود، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با نوآوری و تدوین سیاست های نوآوری مطالب بسیار متعددی توسط دانشمندان علم نوآوری بیان شده است، در این مقاله ابتدا تعاریف دیگری از نوآوری و خلاقیت و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر را ارائه نموده و سپس مفهوم "شناخت مبتنی بر موقعیت" را به همراه عناصر اساسی مرتبط با آن بیان می کنیم. سپس، نوآوری را با توجه به این مفهوم و در کنار مفهوم سیستم های ارزش تعریف می نماییم. پس از آن، به بررسی اثرگذاری موقعیت و تغییر موقعیت بر شناخت و درک تولید کنندگان و پذیرندگان خلاقیت و نوآوری، بر سیستم های ارزش سازمان ها و پذیرندگان نوآوری می پردازیم. در ادامه با بیان تعاریف مربوط به حافظه ساختارمند و تاثیر و تاثر ناشی از تعاملات بر آن و پس از بررسی عوامل موثر بر تغییر سیستم های ارزش و به وجود آمدن ارزش های اورژانسی و تاثیراتی که این تغییرات می توانند داشته باشند، مفهوم نوآوری و سیاست گذاری های نوآوری را شرح می دهیم. در نهایت، پس از معرفی روش FBS، به عنوان یکی از راهکارهای شناخت نوآوری، مفهوم workbench را به منظور آزمون سیاست گذاری های نوآوری معرفی می نماییم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی
    حسین عباسی اسفنجانی ام البنین اسدی قربانی
    در بسیاری از کشورها، شرکت‌های کوچک و متوسط بخصوص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری بعنوان موتور اقتصادی عمل می‌کنند و بازاریابی یک فعالیت مهم در این کسب و کارها می‌باشد. امّا، درک بازاریابی، کارکردها، نقش و اهمیت آن از سوی مدیران/مالکان این شرکت‌ها و نیز موانع موج چکیده کامل
    در بسیاری از کشورها، شرکت‌های کوچک و متوسط بخصوص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری بعنوان موتور اقتصادی عمل می‌کنند و بازاریابی یک فعالیت مهم در این کسب و کارها می‌باشد. امّا، درک بازاریابی، کارکردها، نقش و اهمیت آن از سوی مدیران/مالکان این شرکت‌ها و نیز موانع موجود از سوالات و ابهاماتی است که بایستی بدان پاسخ داده شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی انجام گرفته است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران/مالکان شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های اولیه با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از روش استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی بعنوان مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که در شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، چندان در شرکت‌های مورد مطالعه درک نشده بود. امّا، ارتباطات بازاریابی دهان به دهان، شناخت نیاز مشتریان و داشتن تعامل و روابط بلندمدت با مشتری از جمله مهم‌ترین فعالیتها و اقدامات بازاریابی در این شرکت‌ها بود که بیشترین نقش را در رشد و بقای آن‌ها داشته است. تمرکز مصاحبه‌شوندگان بیشتر بر اجرای روزمره برخی وظایف بازاریابی محدود شده و در زمینه اجرای طرح بازاریابی به صورت جامع، از تخصص و منابع مالی کافی برخوردار نبودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري
    محمد آزادنيا شمس السادات زاهدي عبدالرضا مجدالدين محمد رضا  پورعابدي
    در اين مطالعه ابتدا به معرفي توسعه پايدار و شاخص هاي پايداري پرداخته شده است. پس از آن طرح جويشگر بومي، دستاوردها و پروژه هاي آن تشريح گرديده اند. انجام طرح جويشگر مجموعه اي از دستاوردهای خرد و كلان را به دنبال دارد. توسعه پايدار بر عدالت درون و بين نسلي و استفاده از چکیده کامل
    در اين مطالعه ابتدا به معرفي توسعه پايدار و شاخص هاي پايداري پرداخته شده است. پس از آن طرح جويشگر بومي، دستاوردها و پروژه هاي آن تشريح گرديده اند. انجام طرح جويشگر مجموعه اي از دستاوردهای خرد و كلان را به دنبال دارد. توسعه پايدار بر عدالت درون و بين نسلي و استفاده از منابع به نحوي كه محیط زیست براي نسل‌های کنونی و آینده حفظ شود و بهبود يابد توجه دارد. اين توسعه در ابتدا به محيط زيست و بعدها به اقتصاد، اجتماع، سياست و برخي موارد ديگر تاكيد نموده است. طرح جویشگر با توسعه مجموعه اي از ابزارها در صدد ارائه خدمات متنوع و جذب بیشتر کاربران و تاثیر در زندگی آنها مي باشد تا از طریق تعامل با آنان در رایا فضا ضمن کسب درآمدهای بالا، موجبات تغییر سبک زندگی ايشان را فراهم آورد. ارائه خدمات جويش نياز به مراحلي همچون خزش در وب، جمع‌آوري اطلاعات، دسته‌بندي و شاخص گذاري، ذخيره‌سازي، بازيابي و ... است. در اين مقاله به بررسي و شناخت اثرات اجراي طرح جويشگر بومي بر ابعاد مختلف توسعه پايدار پرداخته شده است. براي اندازه گيري اين اثرات، شاخص هاي پايداري كه توسط نهادهاي معتبر بین المللی مطرح گرديده است، بكار گرفته شد و نقاط نظر متخصصين اين حوزه از طريق مصاحبه و پرسشنامه براي تعيين نحوه اثرگذاري مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت مدل تحليلي اثرات اجرای طرح جویشگر بر توسعه پايدار و ابعاد آن ارايه گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی
    زینب اسفندیاری محمدجواد نائیجی
    این مقاله به بررسی ارتباط بین گرایش شرکت (گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار)، سیستم های کنترل داخلی و توسعه محصول جدید می پردازد . گرایش کارآفرینی به شرکتها کمک می کند تا کنترل شخصی داشته باشند و در نتیجه بهبود بزرگ را در فعالیتهای توسعه محصول جدید ارتقا میدهد. از سوی دیگ چکیده کامل
    این مقاله به بررسی ارتباط بین گرایش شرکت (گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار)، سیستم های کنترل داخلی و توسعه محصول جدید می پردازد . گرایش کارآفرینی به شرکتها کمک می کند تا کنترل شخصی داشته باشند و در نتیجه بهبود بزرگ را در فعالیتهای توسعه محصول جدید ارتقا میدهد. از سوی دیگرگرایش بازار بر کنترل خروجی بیشتر از کنترل شخصی برای توسعه محصول جدید تاکید می کند. مدیران در شرکتهایی که بر کنترل های خروجی تاکید می کنند بر اساس معیارهای مالی عینی ارزیابی و پاداش داده می شوند . کنترلهای شخصی بجای اهداف مالی کوتاه مدت بر اهداف مالی بلند مدت تاکید می کند . به‌طور‌کلی، کنترل شخصی به زمان بیشتر و هزینه‌ی هماهنگی بالاتر نسبت به کنترل خروجی نیاز دارد. در دهه‌های اخیر، شرکت‌ها به محصولات جدید، به عنوان منبع مزیت رقابتی و ابزار پیشی‌گرفتن از رقبا می‌نگرند. برخی پژوهش‌های بازاریابی، روابطی میان گرایش بازار و توسعه محصول جدید یافته اند . هدف گرایش بازار راضی کردن نیازهای بازارهای فعلی است بجای توسعه محصولاتی که نیازهای جدید در حال ظهور را هدف قرار میدهد . برخی محققان گرایش بازار را نقد می کنند به پیشنهاد آنها گرایش کارافرینانه باید جایگزین گرایش بازار گردد. بیشتر تحقیقات روی یک گرایش تمرکز می کنند از طرف دیگر آنها نقش سیستم های کنترل داخلی را به عنوان یک متغیر میانجی نادیده می گیرند بنابر این ما این موضوع را به طور کامل بررسی میکنیم . این مطالعه از لحاظ متدولوزی همبستگی – توصیفی است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان)
    محمد مهدی مردانشاهی
    امروزه در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، بخش کشاورزي نقش مهمی در تولید غذا، ایجاد اشتغال و مبادلات تجاري دارد. از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان به عنوان گزینه ای کلیدی برای تولید ثروت در کشورهای درحال توسعه می باشند و نقش موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در چکیده کامل
    امروزه در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، بخش کشاورزي نقش مهمی در تولید غذا، ایجاد اشتغال و مبادلات تجاري دارد. از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان به عنوان گزینه ای کلیدی برای تولید ثروت در کشورهای درحال توسعه می باشند و نقش موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کسب و کارها، بیش از پیش آشکار شده است. از این رو هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی می باشد. تحقیق حاضر بر حسب روش انجام کار از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف مورد نظر، کاربردی می باشد. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با کسب نظر اعضای هیات علمی و کارشناسان مربوطه تائید قرار گرفت. پایایی آن نیز از طریق ضریب آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار 793/0 برآورد گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران 24 ، کسب و کار دانش بنیان کشاورزی مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور طبرستان می باشد که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS21 اقدام گردید. نتایج نشان می دهد که عامل زیرساختی به عنوان اولویت دارترین مولفه در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و کامپیوتر و اینترنت به عنوان مهم ترین عامل زیرساختی، نقش اساسی در توسعه کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای دانش بنیان دارند. پرونده مقاله