• صفحه اصلی
  • بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139602181712515942 بازدید : 8195 صفحه: 58 - 66

10.7508/jstpi.2017.04.008

20.1001.1.17355486.1396.13.52.5.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط