• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بهبود امنیت در زیر ساخت رایانش ابر با استفاده از پروتکل بلاکچین
    محسن  گرامی وحید یزدانیان سیاوش نایب اصل
    امنیت در رایانش ابری امری بسیار حیاتی بوده، امنیت رایانش ابری مجموعه ای از امنیت کامپیوتر می باشد و امنیت شبکه در حالت کلی تر امنیت اطلاعات به حساب می آید و زمانی که یک وظیفه پردازشی از طریق بکارگیری الگوریتم زمانبندی به ماشین مجازی در ابر جهت پردازش تخلیه بار می شود ا چکیده کامل
    امنیت در رایانش ابری امری بسیار حیاتی بوده، امنیت رایانش ابری مجموعه ای از امنیت کامپیوتر می باشد و امنیت شبکه در حالت کلی تر امنیت اطلاعات به حساب می آید و زمانی که یک وظیفه پردازشی از طریق بکارگیری الگوریتم زمانبندی به ماشین مجازی در ابر جهت پردازش تخلیه بار می شود این ماشین مجازی قادر نخواهد بود کاربر عادی موبایل را از حمله کنندگان تشخیص دهد در نتیجه حریم خصوصی نقض و امنیت داده انتقال یافته تضمین نمی شود ، بنابراین پس از تعیین استراژی تخیله بار می توان از بلاک چین در امنیت اطلاعات بهره برد و اطلاعات هر سرور در قالب یک بلوک کپسوله شده و تخیله بار صورت میگیرد . در این تحقیق یک راهکار پیشنهادی ارایه می شود که همان ترکیب زنجیره بلاک چین و رایانش ابری به منظور افزایش امنیت و کارایی است. راهکار پیشنهادی پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار می گیرد تا به نسبت سایر راهکارهای موجود، میزان افزایش کارایی آن بررسی شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی اثر ارزش درک شده بر مقاومت در برابر پذیرش فناوری بلاکچین در صنعت گردشگری
    یزدان  شیرمحمدی محدثه کوکبی سیدمحمدهادی قاضی طباطبایی
    این مطالعه قصد دارد مدلی مفهومی جهت درک عوامل تاثیر گذار بر مقاومت در برابر پذیرش فن آوری بلاکچین در صنعت گردشگری را با تلفیق و توسعه مدل های قبلی ارائه تبیین و تشریح نماید. این تحقیق از روش نظرسنجی با استفاده از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده نموده و همچنی چکیده کامل
    این مطالعه قصد دارد مدلی مفهومی جهت درک عوامل تاثیر گذار بر مقاومت در برابر پذیرش فن آوری بلاکچین در صنعت گردشگری را با تلفیق و توسعه مدل های قبلی ارائه تبیین و تشریح نماید. این تحقیق از روش نظرسنجی با استفاده از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده نموده و همچنین از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS) برای تجزیه و تحلیل آماری بهره جسته است. یافته های این پژوهش اولا رابطه نظری و تئوریک بین مفاهیمی مانند ارزش درک شده و مقاومت را توسعه داده و ثانیا این رابطه را در بستری که مدیران و فعالان بخش گردشگری در آن فعالیت دارند، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. مدل مفهومی این پژوهش در مرحله نخست بر پایه مدل ارائه شده توسط والش و همکاران ]1[ پی ریزی گشته است. بحث در مورد یافته های تحقیق نشان می دهد که مزایای جایگزینی در ذهن مدیران و فعالان بخش گردشگری بسیار پررنگ تر از هزینه های جایگزینی فن آوری بلاکچین قابل درک است. همچنین سادگی زیرساخت یکی از عوامل کلیدی می باشد که تاثیر بالایی در درک مزایای جایگزینی و همچنین ارزش درک شده دارد. بررسی نقش مزیت عملکردی درک شده و تصویر درک شده در شکل گیری مزایای جایگزینی از جمله نوآوری های این پژوهش در تحقیقات مربوط به بکارگیری فن آوری بلاکچین در بخش گردشگری می باشد. پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که جهت کاهش مقاومت در برابر فن آوری بلاکچین مدیران باید بیشتر بر روی مزیت های این فن آوری تاکید نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تأثیرات فناوری بلاکچین بر حرفه حسابداری و حسابرسی
    پیام  نوری دوآبی قدرت اله طالب نیا
    پس از اینترنت، فناوری بلاکچین به واسطه‌ی پتانسیل کاربردی گسترده خود و پیاده‌سازی‌های متعدد آن به عنوان عاملی کلیدی در ایده‌ها و راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه در بخش مالی تبدیل شده است. ظهور بلاکچین فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای حسابرسی مستمر و حسابداری بلادرنگ ایجاد چکیده کامل
    پس از اینترنت، فناوری بلاکچین به واسطه‌ی پتانسیل کاربردی گسترده خود و پیاده‌سازی‌های متعدد آن به عنوان عاملی کلیدی در ایده‌ها و راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه در بخش مالی تبدیل شده است. ظهور بلاکچین فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای حسابرسی مستمر و حسابداری بلادرنگ ایجاد می‌کند. بلاکچین به عنوان دفتر کل دیجیتالی در حسابداری و پایگاهی عظیم ثبت و پردازش داده‌ها‌ی توزیع شده‌ی غیرمتمرکز و مبتنی بر اینترنت و شبکه‌ای تعاملی همتا و برپایه‌ی اجماع می‌باشد؛ که با ارائه‌ی دیدگاهی نوآورانه به مدل‌های تجاری، واسطه‌ها، و ذینفعان همراه بوده؛ اما این مهم در بسیاری از مراکز همچنان در هاله‌ای از ابهام باقیمانده است. لذا با توجه به تاثیرپذیری حسابداری و حسابرسی از محیط پیرامون و پیشرفت روز افزون فناوری، این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و با اهداف کاربردی به منظور شناخت، ترویج و بهره‌گیری از این فناوری به تشریح و بررسی ویژگی‌ها، مزایا، کاربردها و محدودیت‌های فناوری بلاکچین و تأثیرات آن بر حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی می‌پردازد. نتایج این بررسی ضرورت، اهمیت، تأثیر و جایگاه فناوری بلاکچین در حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی را به واسطه‌ی ویژگی‌های این فناوری همچون شفافیت بیشتر اطلاعات، افشا، به‌موقع بودن، قابل اعتماد بودن، مقرون به صرفه بودن، انعطاف‌پذیری، کاهش ریسک، حذف واسطه‌ها، دسترسی آسان و سریع، و تغییرناپذیری اطلاعات، را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - جستاری در ماهیت شناسی داده های خصوصی در سازوکار عملکرد ابزارهای فناوری اینترنت اشیا
    حسین صادقی مهدی ناصر
    ابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزا چکیده کامل
    ابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزارها واجد چالشهایی در زمینه حفظ امنیت اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد. اولین مسئله در این زمینه ضرورت ماهیت شناسی و تفکیک داده های خصوصی از نوع غیر خصوصی است. در نظام حقوقی ایران تنها سند قانونی موجود در این زمینه ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که نص مبهم این ماده شناسایی این نوع داده ها را با چالش مواجه نموده است. در ماده مذکور به دلیلی نامشخص با تفکیک میان انواع داده های خصوصی، نه تنها ماهیت شناسی این داده ها خلل ایجاد نموده است بلکه تنها دسته خاصی از این داده ها را مشمول شرایط ماده برای پردازش نموده و در خصوص دیگر انواع داده ها حکمی مقرر ننموده است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا مقررات نسبتا جامعی در این زمینه وجود دارد که در زمینه شناسایی ماهیت داده های خصوصی، چهار معیار شناسایی بر اساس ماهیت داده های مورد پردازش، اهداف استفاده از داده های مورد پردازش، مفهوم داده های نام مستعار و اطلاعات رمزنگاری شده مورد تبادل در بسترهای نامتمرکز(از جمله فناوری بلاک چین) به عنوان معیار تشخیص این نوع داده ها معین شده است. بکارگیری این معیارها توسط سیاستگذاران کشور ایران می تواند راهشگای بسیاری از چالش های پیش رو باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - معرفی اتوماسیون فرایند رباتیک بعنوان نقطه اتصال توسعه اینترنت همه چیز با پروژه‌های هوش مصنوعی
    سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته
    اتوماسیون فرآیند رباتیک یک فناوری نوظهور است، که با استفاده از آن می‌توان به طور خودکار وظایف تکراری با حجم زیاد اما کم ارزش را به صورت خودکار انجام داد. فضای اتوماسیون متشکل از ارائه‌دهندگان قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، مشاوره، اتوماسیون فرآیند کسب‌وکار و ات چکیده کامل
    اتوماسیون فرآیند رباتیک یک فناوری نوظهور است، که با استفاده از آن می‌توان به طور خودکار وظایف تکراری با حجم زیاد اما کم ارزش را به صورت خودکار انجام داد. فضای اتوماسیون متشکل از ارائه‌دهندگان قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، مشاوره، اتوماسیون فرآیند کسب‌وکار و اتوماسیون فرایند رباتیک ابری و بازارها است. اتوماسیون اشاره به استفاده از فناوری برای انجام وظایف مختلف با حداقل دخالت انسانی دارد به‌گونه‌ای که اتوماسیون فرآیند رباتیک، فرآیند هوشمندانه و عملیات مختلف کسب‎وکار هوش مصنوعی از مؤلفه‌های اصلی آن هستند. در این بین اینترنت همه چیز، یکی از به روزترین فناوری‌ها در عصر جدید اطلاعات و ارتباطات است که مفهومی بسیار نزدیک به اینترنت اشیا دارد. اینترنت اشیا اصطلاحی است که برای توصیف اشیا فیزیکی در سراسر جهان با استفاده از ارتباط دیجیتالی آنها است در حالیکه اینترنت همه چیز بیشتر بر مجموعه‌های داده متمرکز است و مردم و فرایندها را نیز در نظر می‌گیرد. دلیل توجه به اتوماسیون فرآیند رباتیک، گسترش مستمر بازار هوش مصنوعی در اثر کاربرد گسترده این فناوری در اکثر زمینه‌های مهم به خصوص در مؤلفه‌های اینترنت همه چیز است. می‌توان برای بهره‌وری بیشتر از اتوماسیون فرآیند رباتیک، از اتوماسیون‌های گسسته، متعدد و همچنین فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده کرد. با این رویکرد می‌توان فرایند اتوماسیون رباتیک را نقطه اتصال اینترنت همه چیز به پروژه‌های هوش مصنوعی نرم‌افزار دانست. از این‌رو اتوماسیون فرآیند رباتیک که هدفش بهبود فرآیند‌های کسب‌وکار می‌باشد به عنوان نقطه اتصال اینترنت همه چیز با پروژه‌های هوش مصنوعی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - یک سیستم نظارتی زنجیره تامین فرآورده¬های ارگانیک مبتنی بر زنجیره بلوکی
    فرشته آزادی پرند علی توکلی گلپایگانی نگین قادری
    امروزه میزان درخواست محصولات و غذاهای سالم و ارگانیک به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. خریداران مواد غذلیی به خصوص محصولات ارگانیک به طور فزاینده ای تمایل دارند تا از تاریخچه محصولات غذایی خریداری شده مطلع شوند. آنها می-خواهند اطلاعاتی بیش از اطلاعات مندرج برروی بسته چکیده کامل
    امروزه میزان درخواست محصولات و غذاهای سالم و ارگانیک به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. خریداران مواد غذلیی به خصوص محصولات ارگانیک به طور فزاینده ای تمایل دارند تا از تاریخچه محصولات غذایی خریداری شده مطلع شوند. آنها می-خواهند اطلاعاتی بیش از اطلاعات مندرج برروی بسته بندی محصولات ازقبیل: مواد تشکیل دهنده و تاریخچه تولید، وضعیت نگهداری، حمل و نقل و ... داشته باشند. در این مقاله، یک سیستم نظارت زنجیره تامین محصولات ارگانیک مبتنی بر فناوری زنجیره زنجیره بلوکی برای اطمینان از یکپارچگی و امکان ردیابی داده های یک زنجیره تامین محصولات ارگانیک پیشنهاد شده است. سیستم پیشنهادی به عنوان یک پایگاه داده در زنجیره تامین محصولات ارگانیک با زیرساخت غیرمتمرکز و ایمن، امنیت و ایمنی این محصولات را تضمین نموده و با تأیید خاستگاه این محصولات و کیفیت مرتبط در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، امکان تقلب را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد. در این سیستم پروتکل‌های خودکار برای اعتبارسنجی هر تراکنش و رویدادهای مرتبط با یک محصول توسط همتایان سیستم زنجیره بلوکی، این امکان را فراهم می سازد که داده های انتقالی در شبکه صحه گذاری و به صورت تغییرناپذیر ذخیره شده و ریسک خرابی داده ها کمینه شود. هدف اصلی این مقاله ارائه ساختار سیستمی و سازوکار ذخیره سازی داده مبتنی بر زنجیره بلوکی در راستای ارتقای سطح اطمینان مصرف کنندگان از اصالت و کیفیت فرآورده های ارگانیک عرضه شده در بازار در یک زنجیره تامین محصولات ارگانیک و سالم مبتنی بر اعتمادسازی عمومی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي براي تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري
    حسین عموزاد خلیلی ندا حقی رضا توکلی مقدم
    طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري، يکي از روش هاي نوين مورد بررسي در صنعت بانکداري براي تقويت امنيت سايبري مي باشد. بر اين اساس مطالعه حاضر به دنبال تامين اين هدف است که مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايب چکیده کامل
    طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري، يکي از روش هاي نوين مورد بررسي در صنعت بانکداري براي تقويت امنيت سايبري مي باشد. بر اين اساس مطالعه حاضر به دنبال تامين اين هدف است که مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري براساس شبکه عصبي مصنوعي را مورد ارزيابي قرار دهد. اين مدل براساس مدل مفهومي است که در يک شبيه سازي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه که فرايندي مانند زنجيره بلوکي را شبيه سازي مي کند به کار گرفته شده است. همچنين شبکه هاي عصبي ايجاد شده در زنجيره بلوکي از پيوند قوي برخوردار بوده و امکان شکستن آنها کم است. داده ها بعد از يادگيري به توزيع نرمال نزديک تر شدند که اين نشان مي دهد فناوري زنجيره بلوکي توانايي ايجاد امنيت سايبري را خواهد داشت. در ادامه سطح همبستگي و کارايي ارائه شده نيز گزارش شد و يافته هاي مطالعه نشان داد که کارايي مرتبط با فناوري هاي زنجيره بلوکي پس از يادگيري به سطح 770.57 واحد رسيد، که نشان مي دهد استفاده از روش پرسپترون چند لايه براي يادگيري روند فناوري زنجيره بلوکي مي تواند به کارايي بيشتر براي امنيت سايبري منجر شود. همچنين مقدار واريانس برابر با 27.77 و مقدار ميانگين مقادير محاسباتي برابر با 0.35 و نيز مقدار همبستگي برابر با 0.99 شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - نقش ویژگی‌های فناوری اینترنت اشیاء در ارزش‌آفرینی مشتریان بانک سپه
    یاسر قاسمی نژاد حمیدرضا فلاح لاجیمی سیداحمد شیخ الاسلامی‌تنکابنی
    استفاده اینترنت اشیاء در صنعت بانکداري منجر به ارائه محصولات و خدمات متنوع بانکی به مشتریان می‌شود. همچنین نوآوري‌‌هاي دیجیتال جدید از جمله اینترنت اشیاء، بازار رقابتی را براي بانک‌ها پدید آورده‌اند و بانک‌ها نیاز دارند، تا شیوه‌‌هاي خود را مطابق با آن تطبیق دهند. از ای چکیده کامل
    استفاده اینترنت اشیاء در صنعت بانکداري منجر به ارائه محصولات و خدمات متنوع بانکی به مشتریان می‌شود. همچنین نوآوري‌‌هاي دیجیتال جدید از جمله اینترنت اشیاء، بازار رقابتی را براي بانک‌ها پدید آورده‌اند و بانک‌ها نیاز دارند، تا شیوه‌‌هاي خود را مطابق با آن تطبیق دهند. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی ارزش‌آفرینی با فناوری اینترنت اشیاء، در بانک سپه پرداخته شد. بدین منظور جامعه آماری این تحقیق شامل 130 نفر از کلیه کارکنان بخش اداره فناوری اطلاعات بانک سپه که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری این تحقیق 86 نفر لحاظ شد. جهت تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌‌های استاندارد، با استناد به تحقیقات بالاجی و روی (2017)، از روش همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نیز نرم‌افزارهای SPSS وSmartPLS استفاده شد. نتایج بررسی‌ صورت گرفته حاکی از آن بوده است که عملکرد عالی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده و قصد ادامه دریافت خدمات از اینترنت اشیاء تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همچنین تقاضای زیباشناختی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی ادراک شده و عمکلرد عالی از اینترنت اشیاء و قصد ادامه دریافت خدمات و قصد تبلیغ کلامی‌تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همین‌طور قصد ادامه دریافت خدمات بر قصد تبلیغ کلامی‌مشتریان نیز تأثیر مثبت داشته است، اما سادگی کاربرد ادراک شده و موجودیت ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده تأثیر مثبت و معنی داری نداشته است. پرونده مقاله