• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA
    میثم جعفری اسکندری لیلا علي‌بيگي
    شرکتی که به توسعه محصول جدید، حضور در بازار و جنبه های تجاری سازی نوآوری توجه نماید به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می شود. در این شرکت ها با توجه به اینکه تمرکز سرمایه بر روی نوآوری و تجاری سازی است لذا عدم توجه به ریسک های بازار و اقتصاد، خسارت قابل توجهی را به شرکت چکیده کامل
    شرکتی که به توسعه محصول جدید، حضور در بازار و جنبه های تجاری سازی نوآوری توجه نماید به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می شود. در این شرکت ها با توجه به اینکه تمرکز سرمایه بر روی نوآوری و تجاری سازی است لذا عدم توجه به ریسک های بازار و اقتصاد، خسارت قابل توجهی را به شرکت وارد می نماید. به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش اثرات ریسک و خسارت وارده بر این شرکت ها، وجود یک روش قدرتمند در شناسایی و رتبه بندی واقعی از ریسک ها ضرورت می یابد. مرحله شناسایی و اولویت بندی ریسک ها از تاثیر گذارترین مراحل در فرآیند مدیریت ریسک است. به همین خاطر در این پژوهش برای تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان از ترکیب تکنیک تحلیل اثرات و حالت شکست ریسک(RFMEA) و فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) استفاده شده است که در آن پارامترهای FMEA در قالب یک شبکه با هم مرتبط می شوند و این امر به تجمیع مزایا و توانمندی ها در روش ANP-RFMEA نسبت به روش FMEA منجر می شود. ابتدا با مطالعه و مرور پژوهش های انجام شده در حوزه تحقیق، ریسک های پروژه های شرکت های دانش بنیان شناسایی شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه در اختیار کارشناسان مربوطه گذاشته می شود و در نهایت نتایج آن با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP-FMEA مورد تجزیه و تحلیل و رتبه بندی قرار می گیرد. در آخر توانمندی روش فوق در مقایسه با روش FMEA در رتبه بندی ریسک ها نشان داده می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان
    محمد مهدی  ذوالفقارزاده مهدي هاجري حسين افتخاري
    در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت های دانش بنیان به عنوان قلب تپنده ی اقتصاد دانش بنیان شناخته می شوند که سهم به سزایی در تولید ناخالص چکیده کامل
    در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت های دانش بنیان به عنوان قلب تپنده ی اقتصاد دانش بنیان شناخته می شوند که سهم به سزایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده برای کشورها دارند تا جایی که می توان بهبود فضای اقتصاد دانش بنیان را تا حد زیادی منوط به بهبود وضعیت این شرکت ها دانست. از این رو، حل چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری-ها اهمیتی دو چندان می یابد. از طرف دیگر، دیپلماسی علم و فناوری شکل نوظهوری از دیپلماسی بین المللی برای مواجهه با چالش های نوظهوری است که علم و فناوری نقش اساسی در آن ایفا می کنند. دیپلماسی علم و فناوری در واقع استفاده از ظرفیت‌های علم و فناوری برای تحقق اهداف سیاست خارجی و همین‌طور استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای پیشبرد علم و فناوری است. لذا در تحقيق حاضر ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و مرور آثار دیگر صاحبنظران، ضمن معرفی ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان، چالشهای این قبیل شرکت‌ها در قالب مفاهیمی چون نظام نوآوری و تحقیق و توسعه ی ضعیف، توسعه ی نامتناسب منابع انسانی و محیط اقتصادی و تجاری نامناسب کشور و هم چنین بررسی تأثیر اعمال تحریم ها بر فعالیت این شرکت‌ها شناسایی شده است. سپس با تکیه بر ظرفیت‌های نهفته در مقوله دیپلماسی علم و فناوری، راهکارهایی برای حل این چالش ها ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - قرارداد حفظ محرمانگي: راهکاري مطمئن براي جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه دارندگان اموال فکري
    مصطفی بختیاروند اکرم آقامحمدی
    دارندگان حقوق مالکيت فکري بويژه مخترعين غالبا از زمان خلق ايده تا تجاري‌سازي آن با چالش افشاي اطلاعات محرمانه‌اي که در جريان قراردادهاي مجوز بهره‌برداري در اختيار اشخاص ثالث قرار مي‌دهند، مواجه هستند. در حقيقت هدف عمده از انعقاد قراردادهاي محرمانگي حمايت از انواع اموال چکیده کامل
    دارندگان حقوق مالکيت فکري بويژه مخترعين غالبا از زمان خلق ايده تا تجاري‌سازي آن با چالش افشاي اطلاعات محرمانه‌اي که در جريان قراردادهاي مجوز بهره‌برداري در اختيار اشخاص ثالث قرار مي‌دهند، مواجه هستند. در حقيقت هدف عمده از انعقاد قراردادهاي محرمانگي حمايت از انواع اموال فکري از قبيل دانش فني، اسرار تجاري و ... است تا زمينه نظارت و مديريت صحيح و کارآمد بر نحوه بهره برداري از آنها فراهم شود.. استفاده از قرارداد عدم افشاء در زمينه فناوري‌هاي پيشرفته به ويژه براي شرکت هاي رايانه اي و اينترنتي در جريان قرارداد مجوز بهره‌برداري بسيار معمول است. از طرف ديگر پژوهشگران و مخترعان شرکت‌هاي دانش‌بنيان در فرآيند دستيابي به حمايت‌هاي مالکيت فکري نيز ممکن است با چالش‌هايي نظير افشاي اطلاعات محرمانه مواجه شوند. نکته مهم عدم آگاهي بسياري از صاحبان ايده و مخترعين از نحوه انعقاد چنين قراردادي است. در ارائه اطلاعات محرمانه قرارداد عدم افشاء فقط اطلاعات محرمانه را پوشش مي‌دهد و قبل از انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداري يا در طول مذاکرات براي محافظت از آنها منعقد مي شود. امضاء و انعقاد اين گونه قراردادها در صورت عدم آگاهي از قوانين و ويژگي هاي آن براي طرفين مي‌تواند خطرناک و تعهدات سنگيني به دنبال داشته باشد. در اين مقاله با نگاهي تحليلي-توصيفي، به تعريف، ضرورت، عملکرد و انواع قرارداد عدم افشاء و شرايط معمول در آن مي‌پردازيم. نتايج اين مقاله، لزوم اطلاع رساني دقيق و کارآمد حقوقي به دارندگان اموال فکري در زمينه انعقاد قرارداد محرمانگي و اصلاح ساحتار قانوني فعلي را جهت حمايت از حقوق اين اشخاص نمايان مي سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نوآوري در خدمات (مفاهيم، ویژگی‌ها، رويکردها، دیدگاه‌ها و سیاست‌ها)
    مصطفی صفدری رنجبر سید سروش  قاضی نوری غلامرضا توکلی
    امروزه کليد کاميابي بسياري از شرکت‌هاي پيشرو و کشورهاي پيشرفته، توجه ويژه به بخش خدمات و نوآوري در کسب و کارهاي خدماتي است. به گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، امروزه بخش خدمات بيش از 60 درصد از اقتصاد چهل کشور مطرح دنيا را شامل مي‌شود. همچنين، سهم خدمات در ا چکیده کامل
    امروزه کليد کاميابي بسياري از شرکت‌هاي پيشرو و کشورهاي پيشرفته، توجه ويژه به بخش خدمات و نوآوري در کسب و کارهاي خدماتي است. به گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، امروزه بخش خدمات بيش از 60 درصد از اقتصاد چهل کشور مطرح دنيا را شامل مي‌شود. همچنين، سهم خدمات در اقتصاد کشور ما نيز در سال‌هاي گذشته رشدي شتابان داشته و از مجموع سهم بخش‌هاي صنعت و کشاورزي فراتر رفته است. عليرغم جايگاه کليدي خدمات در رشد و توسعه اقتصادي کشورها، اين موضوع در کشور ما از دیدگاه نظري مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. لذا، با توجه به شواهد ارائه شده که همگي دلالت بر اهميت و جايگاه کليدي خدمات در اقتصاد کشورها دارد، لازم است تا موضوع نوآوري در خدمات مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و سياست‌ها و راهبردهايي براي ارتقاي آن در سطح کشور ارائه گردد. بنابراين، هدف اين مقاله آن است که ابتدا به مرور مفاهيم خدمات و نوآوري خدمات، ویژگی‌های نوآوري خدمات، برخي پژوهش‌های انجام شده در زمينه نوآوري خدمات و رويکردهاي موجود در رابطه با موضوع نوآوري در خدمات بپردازد. علاوه بر این، به سیاست‌های مطرح شده توسط دانشگاه کمبریج و برخی پژوهشگران به منظور ارتقای نوآوری در بخش خدمات اشاره شده است. در پايان نيز برخي سياست‌هاي پيشنهادي در راستاي ارتقاي نوآوري در بخش خدمات ارائه می‌گردند که شامل پیشنهاداتی برای پژوهشگران، نوآوران و سیاستگذاران می‌شود. شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه‌های خدماتی می‌توانند با اجرای پیشنهادهای ارائه شده، نرخ نوآوری‌های خدماتی را افزایش دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران
    الهام امینی محمد بنی اسدی مهرداد حاتمی حسین وحیدی
    اقتصاد دانش‌بنیان اقتصاد نوینی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش، منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. تحقیق حاضر در مطالعه‌ای موردی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت این شرکت‌ها، چکیده کامل
    اقتصاد دانش‌بنیان اقتصاد نوینی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش، منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. تحقیق حاضر در مطالعه‌ای موردی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت این شرکت‌ها، در پارک دانشگاه تهران پرداخته است. برای این منظور، نظرسنجی از دو گروه هدف، شامل مدیران شرکت‌ها و کارشناسان خبرۀ وزارت بهداشت انجام شده است و برای امتیازدهی از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. تکنیک AHP بطور گسترده در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری چند معیاره از قبیل ارزیابی، برنامه‌ریزی و توسعه، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی بکار گرفته شده است. برای این منظور 8 عامل مهم شامل عوامل فناوری، اجتماعی، شرایط بازار، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و زیست‌محیطی بررسی شده است و نظرات دو گروه هدف مذکور با هم مقایسه شده‌اند. همانطور که از نتایج مشخص است، تمامی عوامل مورد بررسی یعنی فناوری، مدیریت، بازار، اقتصاد، قوانین، سیاست، اجتماعی و محیط‌زیست از نظر هر دو گروه هدف بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان اثر داشتند. شاخص‌های فناوری، اقتصاد و قوانین به ترتیب سه فاکتور اصلی و تأثیرگذار از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته شده است. معیارهای محیط‌زیست، اجتماعی و سیاست کم اهمیت‌ترین انتخاب شده‌اند. در صورتی‌که کارشناسان خبرۀ وزاتخانه مسائل مدیریتی را به‌عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اولویت‌بندی فناوری‌های شبکه هوشمند توزیع برق با رویکرد شاخص‌های جذابیت (مطالعه موردی شرکت توزیع برق مازندران)
    مارال محقق بابک شيرازي
    شبکه هوشمند برق، نوعی از شبکه برق مدرن، جهت رفع مشکلات اساسی شبکه برق فعلی است و دارای قابلیت‌های اطمینان و ایمنی بالاتر، خودترمیمی، توانایی پشتیبانی از منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش اثرات زیست‌محیطی می‌باشد. ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی در کشور و نوپا بودن این دانش، سبب چکیده کامل
    شبکه هوشمند برق، نوعی از شبکه برق مدرن، جهت رفع مشکلات اساسی شبکه برق فعلی است و دارای قابلیت‌های اطمینان و ایمنی بالاتر، خودترمیمی، توانایی پشتیبانی از منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش اثرات زیست‌محیطی می‌باشد. ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی در کشور و نوپا بودن این دانش، سبب گردیده ارزیابی فناوری‌ها جهت توسعه و تعیین نسبی جذابیت فناوری‌های محصول و فرایند در این صنعت احساس شود. شبكه توزيع برق، بخش مهمي از يك سيستم قدرت به‌شمار مي‌آيد و همچنين نزديك‌ترين بخش از شبكه به مصرف‌كنندگان مي‌باشند، لذا باید توجه خاصي به آن شود. هدف این تحقیق اولویت‌بندی فناوری‌های شبکه هوشمند برق با توجه به شاخص‌های جذابیت، در شرکت توزیع برق مازندران می‌باشد. بدین ترتیب، ابتدا لیستی از فناوری‌های کلیدی مرتبط با هوشمندسازی صنعت برق تهیه شد. سپس 9 شاخص جذابیت شناسایی شد. پرسش‌نامه‌ای جهت اخذ نظرات تصمیم‌گیرندگان در مورد جایگاه هر فناوری در هر معیار طراحی شد و در اختیار تیم خبره قرار گرفت. از ابزار Saw که یکی از ابزارهای مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه است، جهت وزن‌دهی به شاخص‌ها، مشخص کردن وضعیت نسبی هر فناوری، تصمیم‌گیری گروهی و ارزیابی فناوری‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد صدور صورت‌حساب لحظه‌ای، فناوری وایرلس، پیش‌بینی بار، محاسبه بهای انرژی و نرم‌افزارها و دانش‌های فنی مربوط به آن، به ترتیب 5 فناوری اول در نتایج اولویت‌بندی براساس شاخص‌های جذابیت در شرکت توزیع برق مازندران هستند. همچنین به‌عنوان قدمی اساسی جهت برنامه‌ریزی و راهبردهای فناوری و مدیریت زمان می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - اولویت‌بندی ابعاد و شاخص‌هاي مؤثر بر مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تأمين انرژي (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)
    عباس  خمسه محمدحسن  ناصرملي علی رمضانی
    نوآوری ذاتاَ دارای ریسک است و حتی شرکت‌های رشد یافته نیز نمی‌توانند ریسک‌های نامحدود انجام دهند. عوامل متعددی از قبیل نوع و شیوه رهبری سازمان، منابع مالی، توانمندی کارکنان و ... در اجرای فرايند نوآوري تأثیرگذار می‌باشند که پس از شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر مدیریت ن چکیده کامل
    نوآوری ذاتاَ دارای ریسک است و حتی شرکت‌های رشد یافته نیز نمی‌توانند ریسک‌های نامحدود انجام دهند. عوامل متعددی از قبیل نوع و شیوه رهبری سازمان، منابع مالی، توانمندی کارکنان و ... در اجرای فرايند نوآوري تأثیرگذار می‌باشند که پس از شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر مدیریت نوآوری، تعیین اولویت و رتبه‌بندی آنها، مدیران را در برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر فرایند نوآوری یاری می‌کند و باعث کاهش ریسک‌های فعالیت‌های نوآورانه می‌گردد. از این رو در این پژوهش که به عنوان یک مطالعه موردی در شرکت مپنا پارس، صورت گرفته، تعداد 55 شاخص مؤثر بر مديریت نوآوری، در 8 بعد شامل: عوامل مالی، مدیریتی، سازمانی، تحقیقاتی، انسانی، فرهنگی، خارجی و عوامل سیستمی دسته‌بندی گردید و سپس با توجه به میزان تأثیر آنها بر مدیریت نوآوری در شرکت مپنا پارس هر کدام از این شاخص‌ها و ابعاد اولويت‌بندي شده و اولویت هرکدام تعیین گردید. که با توجه به نتایج آن، عوامل انسانی، مدیریتی و فرهنگی نسبتاً در وضع مطلوب می‌باشند و سایر عوامل یعنی عوامل مالی، سازمانی، خارجی، سیستمی و تحقیقاتی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین میان شاخص‌ها، شاخص‌های سبك رهبري سازمان، ميزان حمايت سازماني از كاركنان خلاق، حمايت مديريت ارشد از فعاليت‌هاي نوآورانه داراي بالاترين اولويت و شاخص‌هاي وجود منابع علمي، تبديل دانش ضمني به دانش صريح، توسعه محصولات جديد، تعامل با تأمين‌كنندگان، تعامل با مراكز دانشگاهي و تحولات فناوري، دارای کمترین اولویت می‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - چشم‌انداز آينده نقش شبکه‌سازي در افزايش مزيت رقابتي از طريق نوآوري باز در کسب و کارهاي کوچک و متوسط
    عاطفه ذوالفقاری حسام زند حسامی
    شبکه‌سازي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه فناوري و نوآورى براى بهبود رقابت‌پذيرى سازمان‌ها در محيط پر رقابت است. بنگاه‌ها با نيروى انسانى كارآمد و ظرفيت‌هاى داخلى خود قادر به ايده‌گرفتن، شناسايى اولويت‌هاي فناوري‌هاي جديد و نيازهاى مشتريان از طريق آينده‌نگاري خواهند بود و س چکیده کامل
    شبکه‌سازي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه فناوري و نوآورى براى بهبود رقابت‌پذيرى سازمان‌ها در محيط پر رقابت است. بنگاه‌ها با نيروى انسانى كارآمد و ظرفيت‌هاى داخلى خود قادر به ايده‌گرفتن، شناسايى اولويت‌هاي فناوري‌هاي جديد و نيازهاى مشتريان از طريق آينده‌نگاري خواهند بود و سازمان‌ها برای این مهم به نوآورى و تقویت نوآوری باز نیاز خواهند داشت. اين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات آينده‌نگاري، مزيت رقابتي و شبکه‌سازي شكل گرفته است و با بررسي چشم‌انداز آينده با پس‌نگري (با طراحی یک سناریو) به نقش مهم شبکه‌سازي در کسب و کارهاي کوچک و متوسط اشاره کرده است. براساس اطلاعات جمع‌آوري شده فرايند نوآوري باز در شبکه‌سازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط نقش بسيار مهمي دارد. با استفاده از فرايند نوآوري باز شرکت‌ها در طي مراحل کسب ايده تا رساندن محصول به بازار از ساير شرکت‌ها و سازمان‌هاي شبکه کمک دريافت کرده و در طول فرایند کسب ايده، دانش فني، فناوري و خدمات، روش توليد و توزيع جديد تا دريافت بازارهاي جديد در شبکه، باعث افزايش درآمد و کاهش هزينه‌هاي شرکت خواهند شد. همچنين در فرايند نوآوري باز شرکت‌ها مرتب در حال فروش ايده، دانش فني، فناوري، و خدمات خود به ساير شرکت‌هاي شبکه بوده که باعث افزايش درآمد و کاهش هزينه‌هاي شرکت و در نهايت رسيدن به مزيت رقابتي براي شرکت خواهد شد. پرونده مقاله