• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات Reza  Radfar

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان(تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس
    ندا خادم گرایلی رضا رادفر
    امروزه تحقیق و توسعه و فعالیت های مرتبط با دستیابی به تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا یک فعالیت عمده صنعتی شده است . علی رغم اینکه تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سی سال گذشته ، فعالیتی بوده که اهمیت آن پیوسته رو به افزایش بوده است ، در عین حال کشورهای چکیده کامل
    امروزه تحقیق و توسعه و فعالیت های مرتبط با دستیابی به تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا یک فعالیت عمده صنعتی شده است . علی رغم اینکه تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سی سال گذشته ، فعالیتی بوده که اهمیت آن پیوسته رو به افزایش بوده است ، در عین حال کشورهای در حال توسعه به تازگی به اهمیت آن پی برده اند . تکنولوژی محصولی است که در کارخانه تحقیق و توسعه به وجود می آید و واحدهای تحقیق و توسعه ، رکن زیر بنای تکنولوژی دانسته شده و بزرگترین منبع یگانه نو آوری ، تحقیق و توسعه است. برای دستیابی به تکنولوژی روشهای گوناگونی وجود دارد و یکی از مهمترین روشهای دسترسی به تکنولوژی مخصوصا ً در بین کشورهای در حال توسعه ، مهندسی معکوس می باشد ، که روشی آگاهانه از روی تکنولوژی موجود می باشد . در این مقاله ضمن بررسی و مرور پیشینه تحقیق و توسعه ( R&D) و مهندسی معکوس ، مدل نرم افزاری شبیه سازی شده جهت دستیابی به موثرترین پارامتر ها و عوامل موثر R&D و روابط آنها و ارائه ی استراتژیهای بهینه در واحد تحقیق و توسعه و دستیابی به تکنولوژیهای نوین مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین جامعه مورد مطالعه در واحد R&D کارخانه شیمیایی مهد تابان ( تا ژ) که یکی از کارخانجات صنعتی مهم در ایران است، می باشد. برخی از عوامل موثر کلیدی مورد بررسی در واحد تحقیق و توسعه کارخانه تا ژ عبارتند از: تعداد پروژه های انجام شده در واحد R&D ، ورودی های سیستم اعم از(مواد اولیه و نیاز جدید) ، نیروی انسانی متخصص و ماهر ، مدیریت متبحر واحد تحقیق و توسعه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه واحد تحقیق و توسعه R&D)) پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تجاري سازي تکنولوژي عامل موثر درتوسعه تکنولوژي و اقتصاد
    رضا رادفر عباس خمسه حسام الدین  مدنی
    امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي‌کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت و چکیده کامل
    امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي‌کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت وارد بازار نمي‌شود. ايجاد بسترهايي براي عرضه دانش و تکنولوژي، علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و تکنولوژيک جامعه مي‌شود. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن معرفي تجاري سازي تکنولوژي و فرآيند آن‌، به بررسي اهميت تجاري سازي تکنولوژي و نقش آن در توسعه تکنولوژي‌هاي جديد بپردازيم، همچنين در ادامه عوامل مهم تاثيرگذار درتجاري سازي تکنولوژي و موفقيت آن‌، و نيز طبقه بندي و ريسک‌هاي تجاري سازي تکنولوژي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن
    عباس  خمسه رضا رادفر علی  سرافراز داوود  سرافراز
    درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در ب چکیده کامل
    درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در بازار رقابت حفظ نمایند. در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه محصولات جدید، راهبردها ، الگوها و فرآیند آن به اهداف و دلایل اهمیت توسعه محصولات جدید بپردازیم. همچنین در ادامه به نقش نوآوری ، تحقیق و توسعه، تکنولوژی و مدیریت در فرآیند توسعه محصولات جدید پرداخته و عوامل حائز اهمیتی را که در شکست و موفقیت توسعه محصولات جدید نقش دارند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسي تاثيرات جهاني شدن R&D بر توسعه تکنولوژي و نوآوري
    رضا رادفر عباس  خمسه
    افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته که فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تکنولوژيک مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌ چکیده کامل
    افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته که فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تکنولوژيک مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي R&D بايد فرصت‌هاي کسب‌وکار جديدي خلق کرده و يا کسب‌وکار فعلي سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت کشورها و سازمان‌ها از فعاليت‌هاي R&D شده است. پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تکنولوژي و نوآوري و نيز پويايي کسب‌وکار و بازار، سازمان‌ها را مجبور کرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مکاني و جهت‌گيري فعاليت‌هايشان تجديدنظر کنند. امروزه R&D تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، کيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي که در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهاني شدن روش‌هاي کسب تکنولوژي نيز تغيير کرده و روش‌هاي جديدي خلق گرديده که به کشورها و سازمان‌ها امکان دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را مي‌دهد. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه تعريفي از جهاني شدن و R&D، به بررسي تاثيرات جهاني شدن بر R&D شامل ظهور روش‌هاي جديد کسب تکنولوژي که منجر به دسترسي به تحقيقات دانشي و توسعه‌اي مي‌گردد، بررسي شاخص‌هاي تاثيرپذير از R&D، لزوم مميزي R&D و نوآوري در سازمان‌ها، معرفي برخي از فاکتورهاي مرتبط با R&D نظير هزينه، بازار، تکنولوژي، مزيت رقابتي و چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از فرآيند جهاني شدن بر فعاليت‌هاي R&D در کشورهاي در حال توسعه، پرداخته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران
    رضا رادفر عباس  خمسه
    تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌ چکیده کامل
    تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌برداري و تجاري سازي آن ايفاي نقش مي‌نمايد. اجزاء کلي اين نظام عبارتند از سازمانها و عرف‌ها. اين نظام وظيفه توليد، انتشار و استفاده از نوآوري‌ها را برعهده دارد. به‌عبارت ديگر نظام ملي نوآوري، نظامي جامع و فراگير است که از سياست‌گذاران دولتي، خلق‌کنندگان دانش جديد، استفاده‌کنندگان دانش و انواع روابط متقابل آنها شکل گرفته است. در اين مقاله سعي شده است تا به وظايف دولت، دانشگاه و صنعت در نظام ملي نوآوري پرداخته و نحوه روابط متقابل آنها را مورد بررسي قرار دهيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تبیین تاثير شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs
    عباس  خمسه رضا رادفر
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي چکیده کامل
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي کوچک و متوسط سير فزاينده‌اي پيدا نموده است. کشورهاي پيشرفته و تازه توسعه يافته به‌منظور تضمين رقابت در بازار آزاد و جلوگيري از انحصار شرکت‌هاي بزرگ، هميشه راهبردها و سياست‌هاي ويژه‌اي را براي ارتقاي صنايع کوچک و متوسط و تسهيل ورود شرکت‌هاي کارآفرين در عرصه اقتصادي اتخاذ نموده‌اند. شبكه به گروهي از شركت‌ها اطلاق مي‌شود كه در رابطه با پروژه خاصي با هم همكاري دارند و از تخصص‌هاي هم به‌منظور غلبه بر مشكلات معمول و روزمره و دستيابي به راندمان بهتر استفاده مي‌كنند. شبكه‌ها به‌عنوان بستر و موقعيت قوي در مبحث تجارت جهاني مطرح و از دهه 90 نيز در حوزه تجارت نوين و مساعدت در ايجاد نوآوري‌ها در شركت‌هاي كوچك و متوسطٌ شديداً مورد توجه قرار گرفتند. از آنجا كه شركت‌هاي کوچک و متوسط قيود، مشکلات و فرصت‌هاي مشابه دارند، يك خط مشي شبکه‌اي مشابه، تسهيلات شبکه‌اي متناسب با ضرورت‌ها و نيازهاي شركت‌هاي کوچک و متوسط فراهم مي‌کند، همچنين خوشه‌سازی و شبكه‌سازي شركت‌هاي کوچک و متوسط به‌عنوان يك منبع مهم اطلاعاتي و ايده‌سازي براي نوآوري‌هاي فرايند و توليد است. از سوي ديگر شركت‌هاي کوچک و متوسط مرتبط با هم‌، مي‌توانند R&D منسجم داشته باشند که هزينه کلي آن از مجموع هزينه‌هاي R&D هر شركت‌هاي کوچک و متوسط به تنهايي و جداگانه کمتر است. همچنين توسعه محصول، بهبود فرآيند، مشاوره‌هاي مشترک و هماهنگي در بهبود فرآيندها در شركت‌هاي کوچک و متوسط قرار گرفته در نظام شبکه‌اي بسيار ثمربخش‌تر از فرآيند و مشاوره براي شركت‌هاي کوچک و متوسط مجزا از هم مي‌باشد. اخذ گواهينامه‌هاي استاندارد و کدهاي مربوط براي تشکيلات شبکه‌اي سهل‌الوصول‌تر و کم‌هزينه‌تر است. همچنين شبکه‌هاي آموزشي، امکان دسترسي به منابع آموزشي منسجم و مستمر را براي کليه شركت‌هاي کوچک و متوسط در شبکه فراهم مي‌آورد و به‌طور كلي اينكه منافع ناشي از تشکيل شبکه شركت‌هاي کوچک و متوسط مي‌تواند رافع نيازهاي آنها در ارتباط با ورود به عرصه رقابت جهاني باشد. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن بررسي نقش شبكه‌سازي R&D در ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط، به چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن بپردازيم. همچنين به منافع و عوايدخوشه‌سازی و شبكه‌سازي ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط پرداخته و خلق ارزش‌هاي حاصل از شبكه‌سازي R&D در موفقيت و پيشرفت شركت‌هاي کوچک و متوسط در بازار رقابت را مورد تحليل قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط
    عباس طلوعی اشلقی فرشید فرخی زاده رضا رادفر نقی شجاع
    طی دهه گذشته نقش بنیادی و کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرایند گذار و تغییر سازمان‌ها به اثبات رسیده است و با توجه به توان از بین بردن فاصله زمانی و مکانی کارآیی سازمان‌ها را افزایش داده است. آمادگی الکترونیکی بستر ورود به عصر نوین و فعالیت در دنیای شبکه‌ای و چکیده کامل
    طی دهه گذشته نقش بنیادی و کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرایند گذار و تغییر سازمان‌ها به اثبات رسیده است و با توجه به توان از بین بردن فاصله زمانی و مکانی کارآیی سازمان‌ها را افزایش داده است. آمادگی الکترونیکی بستر ورود به عصر نوین و فعالیت در دنیای شبکه‌ای و همچنین رقابت در بازار است. از این‌رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان‌ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن‌ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان‌، فعالیت در دنیای شبکه‌ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود. در عصر اطلاعات، ارزیابی آمادگی الکترونیکی به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه قابلیت‌های لازم از جنبه‌های مختلف فنی و سازمانی به‌طور روزافزونی اهمیت پیدا می‌کند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل‌های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه‌بندی آن‌ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق و آنتروپی شانون بررسی و شناسایی شده است. در این مقاله جهت تعیین این عوامل پس از شناسایی و معرفی انواع مدل‌های موجود؛ مفاهیم، ابعاد و شاخص‌های تحقیق با استفاده از روش فراتلفیق استخراج و با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه‌بندی شده‌اند که نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل سازمانی آمادگی الکترونیکی در رتبه اول، عوامل محیطی آمادگی الکترونیکی در رتبه دوم و عوامل سرمایه انسانی آمادگی الکترونیکی در رتبه سوم قرار می‌گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات
    رضا رادفر فاطمه اخوان
    امروزه امنیت اطلاعات یکی از چالش‌های اصلی در عصر دانایی و اطلاعات محسوب می‌شود و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری و افشا، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. هدف و انگیزه این مقاله به دلیل ارائه مدل بلوغ امنیت اطلاعات برای پایش اجرای ام چکیده کامل
    امروزه امنیت اطلاعات یکی از چالش‌های اصلی در عصر دانایی و اطلاعات محسوب می‌شود و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری و افشا، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. هدف و انگیزه این مقاله به دلیل ارائه مدل بلوغ امنیت اطلاعات برای پایش اجرای امنیت در سازمان‌ها و ارائه بهترین شیوه‌های پیاده‌سازی امنیت است. پژوهش حاضر که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت انجام شده است، به صورت روش آميخته كيفي ـ كمي انجام شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است و مقالات، اسناد، دستورالعمل‌ها و مبانی مربوط به شناسایی چالش‌های امنیت فناوری اطلاعات براساس الزامات استاندارد ISO 27001 در این مجموعه ستادی مورد بررسی قرار گرفته است. براي شناسايي موانع و کاستی‌های امنيتي يك سازمان خاص، مدل‌هاي مختلفي ارائه شده است. هدف، شناسايي يك فاصله بين تئوري و عمل مي‌باشد كه مي‌تواند از طريق رويكرد فرايند محور به هم نزديك شوند. مدل بلوغي كه در اين پروژهش معرفي و مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد، يك نقطه شروع براي پياده‌سازي امنيت، يك ديدگاه عمومي از امنيت و يك چارچوب براي اولويت‌بندي عمليات، فراهم مي‌سازد. اين مدل بلوغ امنيت اطلاعات داراي 5 فاز مي‌باشد. مدل بلوغ امنيت اطلاعات به‌عنوان ابزاري جهت ارزيابي توانايي سازمان‌ها براي مطابقت با اهداف امنيت، يعني، محرمانگي، يكپارچگي و در دسترس‌بودن و جلوگيري از حملات و دستيابي به مأموريت سازمان علي‌رغم حملات و حادثه‌ها مي‌باشد. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های امنیتی را در پیش رو دارند، باید ضرورت به‌كارگيري امنيت اطلاعات در سازمان توسط مديران عالي درك شده باشد، و علاوه بر اقداماتي که در زمينه امنيت محيط فيزيكي، شبكه و كامپيوتر‌هاي شخصي و كنترل‌هاي دسترسي و رمزنگاري صورت گرفته است آموزش و فرهنگ‌سازی لازم پیاده‌سازی شود. پرونده مقاله