• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقدمه ای بررویکرد دانش محور در تبیین فرایند کارآفرینی
    سید جلال  موسوی بازرگانی
    در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت چکیده کامل
    در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت فکری به کارآفرینان میسر خواهد بود. به عنوان مثال طراحی محتوا و فرایند دوره های آموزش کارآفرینی را میتوان با هدف بهبود و ارتقای ساختار دانشی مخاطبین در حوزه تشخیص و عمل روی فرصتها بنا نهاد. بعلاوه ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی را می‌توان بر مبنای میزان تغییر و بهبود در چنان ساختار دانشی و یا بهبود در استفاده توامان از مکانیزمهای دو گانه پردازشی و نیز تاثیر گذاری بر روی عوامل پیش زمینه ای انجام داد. مقاله فقط با هدف ارائه چارچوب کلی بحث نوشته شده است و نگارنده امیدوار است در مقالات آتی هر یک از حوزه ها را بطور مفصلتری مورد بررسی قرار دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - برنامه حمايت دولت از نوآوري صنعتي
    محمدرضا امیدخواه مهدی  آذری محمدی
    در اين مقاله ابتدا مقدمه‌اي راجع ‌به لزوم نوآوري در اقتصاد رقابتي و رو به رشد بيان مي‌گردد. پس از آن بخشي از برنامه‌هاي كنوني نوآوري مبني بر فناوري در سطح دولت كه توسط وزارت صنايع و معادن مديريت مي‌شود، به طور مختصر و با توجه ويژه به صنعت و فناوري تشريح مي‌شود. در نهايت چکیده کامل
    در اين مقاله ابتدا مقدمه‌اي راجع ‌به لزوم نوآوري در اقتصاد رقابتي و رو به رشد بيان مي‌گردد. پس از آن بخشي از برنامه‌هاي كنوني نوآوري مبني بر فناوري در سطح دولت كه توسط وزارت صنايع و معادن مديريت مي‌شود، به طور مختصر و با توجه ويژه به صنعت و فناوري تشريح مي‌شود. در نهايت برخي از چالش‌هاي موجود در اين مسير نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت
    محمدرضا بختیاری سید کامران باقری
    امروزه بخش اعظم دارايي‌هاي شركت‌ها و مراكز تحقيقاتي مهم جهان را دارايي‌هاي فكري آنان تشكيل مي‌دهد. اين دارايي‌ها كه به طور عمده حاصل فعاليت‌هاي فكري و تحقيقاتي است به شكل‌هاي گوناگون ديده مي‌شود و انواع مهم آن عبارت است از اختراع ثبت شده (پتنت)، علائم تجاري و خدمات، طرح چکیده کامل
    امروزه بخش اعظم دارايي‌هاي شركت‌ها و مراكز تحقيقاتي مهم جهان را دارايي‌هاي فكري آنان تشكيل مي‌دهد. اين دارايي‌ها كه به طور عمده حاصل فعاليت‌هاي فكري و تحقيقاتي است به شكل‌هاي گوناگون ديده مي‌شود و انواع مهم آن عبارت است از اختراع ثبت شده (پتنت)، علائم تجاري و خدمات، طرح‌هاي صنعتي و رازهاي تجاري. همانطور كه حقوق اشخاص مالك دارايي‌هاي عادي فيزيكي و مرسوم مثل زمين، ساختمان، اتومبيل و... در قوانين كشورها پيش‌بيني شده، حقوق مرتبط با دارايي‌هاي فكري نيز در حقوق مالكيت فكري ديده شده است. بنابراين حقوق مالكيت فكري به معناي عام خود عبارت است از حقوق قانوني حاصل از فعاليت ذهني و فكري در زمينه‌هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري، حقوق مالكيت فكري به دو بخش مالكيت صنعتي و حق انحصاري اثر تقسيم مي‌شود. اختراع، چگونگي ثبت و حمايت از آن از مباحث مهم حقوق مالكيت صنعتي محسوب مي‌شود. در اين مقاله سعي شده در مورد شرايط اختراع براي ثبت و نحوه تنظيم گزارش اختراع اطلاعات كابردي ارائه گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالی
    محمد علی نعمتی
    امروزه اغلب صاحب نظران آموزش عالی معتقدند که دانشگاه ها به عنوان اصلی ترين نهاد اشاعه دهنده فرايند ياددهی- يادگيری در جامعه، به منظور مقابله با چالش های هزاره جديد، ناگزير از انتقال و دگرديسی به جوامع يادگيری، ايجاد فرهنگ تسهيم دانش و بهره گيری از استراتژی کارآمد مديريت چکیده کامل
    امروزه اغلب صاحب نظران آموزش عالی معتقدند که دانشگاه ها به عنوان اصلی ترين نهاد اشاعه دهنده فرايند ياددهی- يادگيری در جامعه، به منظور مقابله با چالش های هزاره جديد، ناگزير از انتقال و دگرديسی به جوامع يادگيری، ايجاد فرهنگ تسهيم دانش و بهره گيری از استراتژی کارآمد مديريت دانش هستند. بزرگترين چالش فراروی مديريت دانش در آموزش عالی، يک مسئله فنی نيست، بلکه چالش اصلی مسئله فرهنگ است. فرهنگ سازمانی، نقش بارزی در توليد و تسهيم دانش و تسهيل فرآيند اجرای مديريت دانش در دانشگاه ايفا می نمايد. در مقاله حاضر ابتدا تلاش شده است، تعاريف، کارکردها، فرآيندها و انواع دانش و اهميت روز افزون ايجاد، گسترش و مديريت اين دارايي ارزشمند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آشكار گرديده، سپس به مفهوم سازمان يادگيرنده به مثابه مطلوبترين محيط، بمنظور اجرای اثربخش استراتژی مديريت دانش و وجوه تمايز آن با يادگيری سازمانی پرداخته شود. پس از آن ضرورت ايجاد فرهنگ تسهيم دانش در جوامع کوچک يادگيری و تعاملات آزاد علمی ميان دانشجويان با يکديگر و با اعضاء هيئت علمی مورد مداقه قرار گيرد و در پايان عناصر ايفا كننده نقش در فرايند اجرای مديريت دانش از جمله فناوري اطلاعات، منابع انساني و فنون مديريت دانش و تعامل ميان آنان بررسی گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آینده و فضای کسب و کار
    حمید  هاشمی
    فضاي كسب و كار همواره در حال دگرگوني و تحول بوده است. اما در ساليان اخير اين تحولات سرعت فزايندهاي يافته است. صاحبان شركتها و كسب و كارها براي حفظ و يا حصول به موقعيتي پايدار و مشتريان دائمي و بيشتر، نيازمند آگاهي از اين تغييرات به منظور كسب آمادگيهاي مورد نياز هستند. د چکیده کامل
    فضاي كسب و كار همواره در حال دگرگوني و تحول بوده است. اما در ساليان اخير اين تحولات سرعت فزايندهاي يافته است. صاحبان شركتها و كسب و كارها براي حفظ و يا حصول به موقعيتي پايدار و مشتريان دائمي و بيشتر، نيازمند آگاهي از اين تغييرات به منظور كسب آمادگيهاي مورد نياز هستند. در اين صورت آنان با اتخاذ تدابير و راهبردهايي متمايز، ضمن هماهنگي با تغييرات تلاش مينمايند تا بر آنها فائق آمده و كمتر با اثرات ناخواسته مواجه شوند. تعداد معدودي نيز ضمن پيشتازي و كسب فرصتهاي نهفته در تحولات حتي منشاء فرصتهاي جديد براي ديگران خواهند بود. به هر حال يادگيري به موقع و فراموشي سريع اصليترين سياست در اين مسير خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت
    هنری ایکوویتز فیروزه اسبقی خانقاه
    امروزه دانشگاهها دستخوش يك ”انقلاب دوم“ هستند و ميخواهند تحولات اقتصادي و اجتماعي را جزء رسالت خود قرار دهند. در انقلاب اول، پژوهش در كنار آموزش به عنوان يك فعاليت دانشگاهي معرفي شد، اما يك دانشگاه كارآفرين، توسعه اقتصادي را به عنوان يكي ديگر از فعاليتهاي دانشگاهي خود م چکیده کامل
    امروزه دانشگاهها دستخوش يك ”انقلاب دوم“ هستند و ميخواهند تحولات اقتصادي و اجتماعي را جزء رسالت خود قرار دهند. در انقلاب اول، پژوهش در كنار آموزش به عنوان يك فعاليت دانشگاهي معرفي شد، اما يك دانشگاه كارآفرين، توسعه اقتصادي را به عنوان يكي ديگر از فعاليتهاي دانشگاهي خود ميشناسد. نگاه به مقوله دانش به عنوان سرمايه، مسائل متعددي به دنبال دارد كه در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرند. پرونده مقاله