• صفحه اصلی
  • شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139504141411282685 بازدید : 12626 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.02.008

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط