لیست مقالات موضوع بررسی وضعیت مطلوب رشد فناوری در کشور و چگونگی رسیدن به آن


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح، پروژه و پرتفوی
   رضا احتشام راثی محمد صادق بهروز حامد صوفی
   پروژه توسعه فناوری از نوع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده و بر این اساس شناسایی شاخص‌های مهم و کلیدی عملکردی جهت سرمایه‌گذاری صحیح حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و توسعه معیارهای موفقیت در زمینه توسعه فناوری و دست‌یابی به نتایج تحلیلی دقیق از اثرات معیارها و چکیده کامل
   پروژه توسعه فناوری از نوع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده و بر این اساس شناسایی شاخص‌های مهم و کلیدی عملکردی جهت سرمایه‌گذاری صحیح حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و توسعه معیارهای موفقیت در زمینه توسعه فناوری و دست‌یابی به نتایج تحلیلی دقیق از اثرات معیارها و شاخص‌ها بر یکدیگر جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در مسیر سرمایه‌گذاری است. در این پژوهش، معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکردی جدید از نقطه‌نظر تمایز پروژه، طرح و پرتفوی شناسایی و پس از دسته‌بندی اهمیت آن‌ها از طریق پرسشنامه طیف لیکرت و آزمون‌های آماری مختلف نظیر آزمون t مورد سنجش قرار گرفته است. در نهایت رابطه‌ بین معیارهای موفقیت در هر یک از سطوح پروژه، طرح و پرتفوی و ارتباط داخلی معیارها با استفاده از روش DEMATEL و براساس روابط علی و معلولی تجزیه و تحلیل شده است. از نتایج این پژوهش می‌توان به شناسایی و دسته‌بندی معیارهای موفقیت در پروژه‌ها، طرح‌ها و پرتفوی توسعه فناوری و مشخص‌شدن تأثیرگذارترین، تأثیرپذیرترین و پراهمیت‌ترین معیارها در هر یک از گروه‌های پروژه، طرح و پرتفوی به تفکیک اشاره نمود. همچنین نحوه اثرگذاری، ارتباط و تعامل معیارهای موفقیت با یکدیگر از طریق نمودارهای "نقشه ارتباط شبکه" ارائه شده است. تمرکز روی معیارهای موفقیت براساس میزان اهمیت، تأثیرگذاری، تأثیرپذیری و سطح تعاملات این امکان را فراهم می‌کند تا تصمیمات صحیح بر مبنای این معیارها اتخاذ شود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - الزامات توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی در آینده
   سحر  کوثری علی  شریفی علیرضا یاری
   شناسایی الزامات و عوامل موفقیت مرتبط با توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی می‌تواند به فراگیر‌شدن این شبکه‌ها در داخل کشور و افزایش توان رقابتی آنها با بازیگران مسلط در این حوزه کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصین و خبرگان مطلع تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری چکیده کامل
   شناسایی الزامات و عوامل موفقیت مرتبط با توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی می‌تواند به فراگیر‌شدن این شبکه‌ها در داخل کشور و افزایش توان رقابتی آنها با بازیگران مسلط در این حوزه کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصین و خبرگان مطلع تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 11 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر کیفی و برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد و روایی یافته‌های پژوهش با استفاده از روش‌های بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی‌بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری‌های انجام‌شده، از روش‌های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. بر پایه نتایج پژوهش، الزامات در توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی را می‌توان به الزامات ایجادی، الزامات حمایتی، الزامات تحلیلی، و الزامات راهبردی دسته‌بندی نمود. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که ازدیدگاه تقاضا (کاربران) موفقیت شبکه‌های اجتماعی در گرو عوامل وابسته به مفیدبودن و حس تعلق هستند و از دیدگاه عرضه (کسب و کار) توجه به عوامل رشد و پایداری کسب و کار باعث موفقیت شبکه‌های اجتماعی بومی می‌شود. با مطالعه عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی از منظر کسب و کار و کاربران، چالش‌های فراگیر شبکه‌های اجتماعی بومی استخراج گردیده و برای هر یک از چالش‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی معرفی شده‌اند. توجه به نيازهاي جوانان، استفاده از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي برخط موجود، شفاف‌سازی قوانين و مقررات مرتبط، ارائه مشوق‌ها و حمايت‌های زیرساختی، ملاحظه معیارها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نوآوری در مدل‌های کسب و کار و ایجاد دسترسی آزاد به داده‌ها و اطلاعات عمومی از جمله راهبردهای پیشنهادی به منظور توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی می‌باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات
   رضا رادفر فاطمه اخوان
   امروزه امنیت اطلاعات یکی از چالش‌های اصلی در عصر دانایی و اطلاعات محسوب می‌شود و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری و افشا، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. هدف و انگیزه این مقاله به دلیل ارائه مدل بلوغ امنیت اطلاعات برای پایش اجرای ام چکیده کامل
   امروزه امنیت اطلاعات یکی از چالش‌های اصلی در عصر دانایی و اطلاعات محسوب می‌شود و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری و افشا، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. هدف و انگیزه این مقاله به دلیل ارائه مدل بلوغ امنیت اطلاعات برای پایش اجرای امنیت در سازمان‌ها و ارائه بهترین شیوه‌های پیاده‌سازی امنیت است. پژوهش حاضر که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت انجام شده است، به صورت روش آميخته كيفي ـ كمي انجام شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است و مقالات، اسناد، دستورالعمل‌ها و مبانی مربوط به شناسایی چالش‌های امنیت فناوری اطلاعات براساس الزامات استاندارد ISO 27001 در این مجموعه ستادی مورد بررسی قرار گرفته است. براي شناسايي موانع و کاستی‌های امنيتي يك سازمان خاص، مدل‌هاي مختلفي ارائه شده است. هدف، شناسايي يك فاصله بين تئوري و عمل مي‌باشد كه مي‌تواند از طريق رويكرد فرايند محور به هم نزديك شوند. مدل بلوغي كه در اين پروژهش معرفي و مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد، يك نقطه شروع براي پياده‌سازي امنيت، يك ديدگاه عمومي از امنيت و يك چارچوب براي اولويت‌بندي عمليات، فراهم مي‌سازد. اين مدل بلوغ امنيت اطلاعات داراي 5 فاز مي‌باشد. مدل بلوغ امنيت اطلاعات به‌عنوان ابزاري جهت ارزيابي توانايي سازمان‌ها براي مطابقت با اهداف امنيت، يعني، محرمانگي، يكپارچگي و در دسترس‌بودن و جلوگيري از حملات و دستيابي به مأموريت سازمان علي‌رغم حملات و حادثه‌ها مي‌باشد. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های امنیتی را در پیش رو دارند، باید ضرورت به‌كارگيري امنيت اطلاعات در سازمان توسط مديران عالي درك شده باشد، و علاوه بر اقداماتي که در زمينه امنيت محيط فيزيكي، شبكه و كامپيوتر‌هاي شخصي و كنترل‌هاي دسترسي و رمزنگاري صورت گرفته است آموزش و فرهنگ‌سازی لازم پیاده‌سازی شود. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی تأثیر رایانش ابری بر سیستم سلامت الکترونیک
   محسن  قره خانی سیده ام سلمه پورهاشمی
   رایانش ابری به‌عنوان یک پارادایم جدید برای میزبانی و ارائه خدمات از طریق اینترنت مطرح گردیده است. رایانش ابری می‌تواند مزایای متعددی برای سازمان‌ها شامل کاهش هزینه و انعطاف‌پذیری داشته باشد. هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سلامت الکترونیک مبتنی بر رایانش چکیده کامل
   رایانش ابری به‌عنوان یک پارادایم جدید برای میزبانی و ارائه خدمات از طریق اینترنت مطرح گردیده است. رایانش ابری می‌تواند مزایای متعددی برای سازمان‌ها شامل کاهش هزینه و انعطاف‌پذیری داشته باشد. هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سلامت الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در تعدادی از بیمارستان‌های دولتی در سطح شهر تهران است. در این مطالعه به تجزیه و تحلیل مسیر با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) و حداقل مربعات جزیی (PLS) پرداخته شد. با بررسی ادبیات مربوط به مدل فناوری، سازمان، محیط و تئوری انتشار نوآوری، 4 عامل اصلی و 17 زیر معیار با توجه به نظرات متخصصین، اساتید دانشگاهی و کارشناسان فناوری اطلاعات و سلامت براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش حداقل مربعات جزئی مشخص گردید. نتایج نشان داد هنگام اتخاذ سیستم سلامت الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری عوامل محیطی و عوامل فناوری باید در نظر گرفته شود. نتایج این پژوهش می‌تواند تأثیر زیادی بر سازمان‌هایی همچون سازمان بهداشت و درمان که نگران این موضوع هستند داشته باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی تطبیقی رويكردها و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنيان و ارائه پیشنهاداتی برای ایران
   کیارش فرتاش محمدرضا  عطارپور امیرهادی عزیزی علی اصغر سعدآبادی
   در این مقاله، به بررسی تطبیقی تاریخچه و رویکردهای مختلف اقتصاد دانش‎بنیان به عنوان مفهومی تاثیرگذار در ارتقای تاب‎آوری ملی و توسعه پایدار، در ایران و چند کشور منتخب (از کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه) پرداخته شده است. در این راستا، ضمن مقایسه سیاستگذاری در کشورهای م چکیده کامل
   در این مقاله، به بررسی تطبیقی تاریخچه و رویکردهای مختلف اقتصاد دانش‎بنیان به عنوان مفهومی تاثیرگذار در ارتقای تاب‎آوری ملی و توسعه پایدار، در ایران و چند کشور منتخب (از کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه) پرداخته شده است. در این راستا، ضمن مقایسه سیاستگذاری در کشورهای مختلف در جهت استقرار اقتصاد دانش‎بنیان، درس‎آموخته‎هایی برای ایران به‎‏جهت نیل به اقتصاد مبتنی بر دانش ارائه کنیم. از مهم‌ترین نکاتی که از مطالعه کشورها به ‌عنوان نقاط تمرکز مشترک استخراج گردید، خاص و بعضاً منحصر به فرد بودن سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در هر کشور با توجه به شرایط زمینه‌ای صنعتی و فناورانه هر کشور می‌باشد. بر این اساس سیاست‌هایی که در یک کشور در حال توسعه و یا توسعه یافته موجب توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شده است، الزاماً در دیگر کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته منجر به نتایج مشابه نمی‌شوند و حتی ممکن است نتایج اقتصادی مخربی نیز به همراه داشته باشند. نکته بعدی لزوم توجه به این مسئله می‌باشد که اقتصاد دانش‌بنیان فقط به حوزه فناوری‌های پیشرفته اختصاص ندارد و عامل اصلی نیل به اقتصاد دانش‌بنیان، علاوه‌بر فناوری‌های پیشرفته، توجه به نوآوری به‌عنوان محور افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی و ارتقاي رقابت‌پذیری است که می‌تواند طیف وسیعی از فعالیت‌های با فناوری‌ پایین و متوسط را نیز شامل شود. به علاوه، هماهنگی و یکپارچگی بین بازیگران، مخصوصاً سیاستگذاران و بازیگران (نهادها و سازمان‌ها) دولتی در سطوح عالی الزامی کلیدی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در سطح ملی محسوب می‌شود. جزييات مقاله