• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی رويكردها و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنيان و ارائه پیشنهاداتی برای ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990229237275 بازدید : 314 صفحه: 10 - 20

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط