• صفحه اصلی
  • نقش فناوری بلاک‌چین در رفع چالش‌های مبادلات زنجیره تأمین: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981020204631 بازدید : 600 صفحه: 11 - 20

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط